Superknjižara
Your Cart
your cart
is empty
change currency:
| |
checkout
    mathematics
Your e-mail:mathematics

 
  Sort by order: Number of titles by page: Show
Showing 98 items, pages 1 from 1
	PREGLED MATEMATIKE I DIO - josip brečević, ignacije smolec, stjepan škreblin

PREGLED MATEMATIKE I DIO

Price: 45,00 kn
Published: 1964
Used Books: Vukotinovićeva 4
ANALIZA PRIMJENOM RAČUNALA - stanko turk, leo budin

ANALIZA PRIMJENOM RAČUNALA

Price: 80,00 kn
Published: 1978
Used Books: Vukotinovićeva 4
DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA - vilko niče

DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA

Price: 40,00 kn
Published: 1963
Used Books: Vukotinovićeva 4
ENCIKLOPEDIJA ASTRONOMIJE - ana ranogajec

ENCIKLOPEDIJA ASTRONOMIJE

Price: 300,00 kn
Published: 2001
Used Books: Vukotinovićeva 4
EUKLIDOVI ELEMENTI - prva knjiga (ćir.) - euklid

EUKLIDOVI ELEMENTI - prva knjiga (ćir.)

Price: 10,00 kn
Published: 1949
Used Books: Preradovićeva 5, Zagreb
FRAKTALNA GEOMETRIJA ZA POČETNIKE - will rood, nigel lesmoir-gordon, ralph edney

FRAKTALNA GEOMETRIJA ZA POČETNIKE

Price: 35,00 kn
Published: 2006
Used Books: Vukotinovićeva 4
GEOMETRIJA I - udžbenik, zbirka, rješenja - mladen pačar, maja katalinić

GEOMETRIJA I - udžbenik, zbirka, rješenja

Price: 45,00 kn
Published: 2012
Used Books: Preradovićeva 5, Zagreb
GLAUSS-KRUGEROVA PROJEKCIJA MERIDIJANSKIH ZONA - branko borčić

GLAUSS-KRUGEROVA PROJEKCIJA MERIDIJANSKIH ZONA

Price: 90,00 kn
Published: 1976
Used Books: Vukotinovićeva 4
KAD

KAD "STRUČNJACI" ODLUČUJU O MATEMATICI

Price: 45,00 kn
Published: 2006
Used Books: Vukotinovićeva 4
KLASIFIKACIJSKI ISPITI NA TEHNIČKIM FAKULTETIMA - matko fizić

KLASIFIKACIJSKI ISPITI NA TEHNIČKIM FAKULTETIMA

Price: 50,00 kn
Published: 1993
Used Books: Vukotinovićeva 4
KOCKA LI SE BOG? (drugo iz.) - ian stewart

KOCKA LI SE BOG? (drugo iz.)

Price: 170,00 kn
Published: 2013
Used Books: Vukotinovićeva 4
LINEARNA ALGEBRA  - neven elezović

LINEARNA ALGEBRA

Price: 50,00 kn
Published: 1995
Used Books: Vukotinovićeva 4
LINEARNA ALGEBRA - zbirka zadataka - neven elezović, andrea aglić

LINEARNA ALGEBRA - zbirka zadataka

Price: 50,00 kn
Published: 1995
Used Books: Vukotinovićeva 4
LOGARITAMSKE TABLICE SA PET DECIMALA - f. g. gaus

LOGARITAMSKE TABLICE SA PET DECIMALA

Price: 35,00 kn
Published: 1979
Used Books: Vukotinovićeva 4
MATEMATIČKA ANALIZA - PRIMIJENJENA MATEMATIKA 1 - ilko brnetić

MATEMATIČKA ANALIZA - PRIMIJENJENA MATEMATIKA 1

Price: 50,00 kn
Published: 2005
Used Books: Vukotinovićeva 4
MATEMATIČKA ANALIZA 1 - DIFERENCIRANJE I INTEGRIRANJE - svetozar kurepa

MATEMATIČKA ANALIZA 1 - DIFERENCIRANJE I INTEGRIRANJE

Price: 55,00 kn
Published: 1970
Used Books: Preradovićeva 5, Zagreb
MATEMATIČKA ANALIZA 2 - Funkcije jedne varijable - svetozar kurepa

MATEMATIČKA ANALIZA 2 - Funkcije jedne varijable

Price: 60,00 kn
Published: 1971
Used Books: Preradovićeva 5, Zagreb
MATEMATIČKA ANALIZA 2 - Funkcije jedne varijable - svetozar kurepa

MATEMATIČKA ANALIZA 2 - Funkcije jedne varijable

Price: 60,00 kn
Published: 1971
Used Books: Vukotinovićeva 4
MATEMATIČKA ANALIZA 3 - Funkcije više varijabli - svetozar kurepa

MATEMATIČKA ANALIZA 3 - Funkcije više varijabli

Price: 60,00 kn
Published: 1975
Used Books: Preradovićeva 5, Zagreb
MATEMATIČKA NATJECANJA 1 - neven elezović

MATEMATIČKA NATJECANJA 1

Price: 30,00 kn
Published: 1993
Used Books: Vukotinovićeva 4
MATEMATIČKE FORMULE

MATEMATIČKE FORMULE

Price: 10,00 kn
Used Books: Vukotinovićeva 4
MATEMATIČKE METODE ZA EKONOMSKE ANALIZE 1 - ljubomir martić

MATEMATIČKE METODE ZA EKONOMSKE ANALIZE 1

Price: 100,00 kn
Published: 1992
Used Books: Trg Drage Iblera 10
MATEMATIČKI RJEČNIK - ivica gusić

MATEMATIČKI RJEČNIK

Price: 50,00 kn
Published: 1995
Used Books: Preradovićeva 5, Zagreb
MATEMATIČKO-STATISTIČKI PRIRUČNIK ZA PODUZETNIKE - milan papić, milan vukičević

MATEMATIČKO-STATISTIČKI PRIRUČNIK ZA PODUZETNIKE

Price: 150,00 kn
Published: 2003
Used Books: Trg Drage Iblera 10
MATEMATIKA 2 - Diferencijalne jednadžbe - neven elezović

MATEMATIKA 2 - Diferencijalne jednadžbe

Price: 40,00 kn
Published: 2010
Used Books: Vukotinovićeva 4
MATEMATIKA 3 - UVOD U DISKRETNU MATEMATIKU - darko žubrinić

MATEMATIKA 3 - UVOD U DISKRETNU MATEMATIKU

Price: 35,00 kn
Published: 2011
Used Books: Vukotinovićeva 4
MATEMATIKA 3 - UVOD U TEORIJU GRAFOVA - mario-osvin pavčević

MATEMATIKA 3 - UVOD U TEORIJU GRAFOVA

Price: 30,00 kn
Published: 2012
Used Books: Vukotinovićeva 4
MATEMATIKA ZA MATURU - anđelko marić

MATEMATIKA ZA MATURU

Price: 120,00 kn
Published: 2010
Used Books: Vukotinovićeva 4
MATEMATIKA ZA MATURU - Praktični vodič kroz program B - vesna skočir

MATEMATIKA ZA MATURU - Praktični vodič kroz program B

Price: 100,00 kn
Published: 2011
Used Books: Vukotinovićeva 4
MATHEMATICS DICTIONARY (eng.) - robert c. james

MATHEMATICS DICTIONARY (eng.)

Price: 150,00 kn
Published: 1992
Used Books: Preradovićeva 5, Zagreb
METODIČKA ZBIRKA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE - milan ilijašević

METODIČKA ZBIRKA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE

Price: 70,00 kn
Published: 1976
Used Books: Preradovićeva 5, Zagreb
NACRTNA GEOMETRIJA - ljubica gagić

NACRTNA GEOMETRIJA

Price: 60,00 kn
Published: 1986
Used Books: Vukotinovićeva 4
NOVOVJEKI IZUMI - oton kučera

NOVOVJEKI IZUMI

Price: 80,00 kn
Published: 1997
Used Books: Vukotinovićeva 4
OSNOVI PSIHOLOŠKE I PEDAGOŠKE STATISTIKE - j.p. guillford

OSNOVI PSIHOLOŠKE I PEDAGOŠKE STATISTIKE

Price: 45,00 kn
Published: 1968
Used Books: Preradovićeva 5, Zagreb
OSNOVNE METODE MATEMATIČKE EKONOMIJE - alpha c. chiang

OSNOVNE METODE MATEMATIČKE EKONOMIJE

Price: 190,00 kn
Published: 1994
Used Books: Vukotinovićeva 4
POVIJEST EGZAKTNIH ZNANOSTI U HRVATA I/II - žarko dadić

POVIJEST EGZAKTNIH ZNANOSTI U HRVATA I/II

Price: 240,00 kn
Published: 1982
Used Books: Vukotinovićeva 4
POVIJEST LJUDSKIH ZABLUDA - joseph jastrow

POVIJEST LJUDSKIH ZABLUDA

Price: 30,00 kn
Published: 1944
Used Books: Vukotinovićeva 4
RAČUNICA ZA II. RAZRED GRAĐANSKIH ŠKOLA - vinko oster, nikola suzak

RAČUNICA ZA II. RAZRED GRAĐANSKIH ŠKOLA

Price: 45,00 kn
Published: 1941
Used Books: Vukotinovićeva 4
REPETITORIJ ELEMENTARNE MATEMATIKE - boris apsen

REPETITORIJ ELEMENTARNE MATEMATIKE

Price: 50,00 kn
Published: 1948
Used Books: Vukotinovićeva 4
REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE - DIO PRVI - boris apsen

REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE - DIO PRVI

Price: 45,00 kn
Published: 1950
Used Books: Preradovićeva 5, Zagreb
REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE - I dio - boris apsen

REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE - I dio

Price: 50,00 kn
Published: 1964
Used Books: Vukotinovićeva 4
REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE - I DIO - boris apsen

REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE - I DIO

Price: 50,00 kn
Published: 1966
Used Books: Vukotinovićeva 4
REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE - II dio - boris apsen

REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE - II dio

Price: 60,00 kn
Published: 1952
Used Books: Vukotinovićeva 4
REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE - III. DIO - boris apsen

REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE - III. DIO

Price: 60,00 kn
Published: 1958
Used Books: Vukotinovićeva 4
REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE - TREĆI DIO - boris apsen

REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE - TREĆI DIO

Price: 60,00 kn
Published: 1963
Used Books: Vukotinovićeva 4
REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE - treći dio - boris apsen

REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE - treći dio

Price: 30,00 kn
Published: 1965
Used Books: Vukotinovićeva 4
REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE 1 - boris apsen

REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE 1

Price: 45,00 kn
Published: 1980
Used Books: Vukotinovićeva 4
REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE 2 - boris apsen

REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE 2

Price: 50,00 kn
Published: 1979
Used Books: Vukotinovićeva 4
REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE 3 - boris apsen

REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE 3

Price: 60,00 kn
Published: 1984
Used Books: Vukotinovićeva 4
REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE 3 - boris apsen

REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE 3

Price: 45,00 kn
Published: 1975
Used Books: Vukotinovićeva 4
REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE 4 - boris apsen

REPETITORIJ VIŠE MATEMATIKE 4

Price: 60,00 kn
Published: 1981
Used Books: Vukotinovićeva 4
RIJEŠENI ZADACI VIŠE MATEMATIKE 3 - boris apsen

RIJEŠENI ZADACI VIŠE MATEMATIKE 3

Price: 80,00 kn
Published: 1988
Used Books: Vukotinovićeva 4
SARACENOVE TABLICE - prir. max hofer

SARACENOVE TABLICE

Price: 45,00 kn
Published: 1948
Used Books: Trg Drage Iblera 10
SIMBOLIKA BROJEVA - tine germ

SIMBOLIKA BROJEVA

Price: 45,00 kn
Published: 2004
Used Books: Trg Drage Iblera 10
SLIKOVNI RJEČNIK MATEMATIKE - tori large

SLIKOVNI RJEČNIK MATEMATIKE

Price: 50,00 kn
Published: 2007
Used Books: Vukotinovićeva 4
SPRAVOČNIK PO MATEMATIKE (rus.) - i. n. bronstein

SPRAVOČNIK PO MATEMATIKE (rus.)

Price: 30,00 kn
Published: 1964
Used Books: Vukotinovićeva 4
SPRAVOČNIK PO MATEMATIKE (rus.) - i. n. bronstein, k. a. semendjajev

SPRAVOČNIK PO MATEMATIKE (rus.)

Price: 30,00 kn
Published: 1980
Used Books: Vukotinovićeva 4
STATISTIČKA TEORIJA I PRIMJENA - ivo pavlić

STATISTIČKA TEORIJA I PRIMJENA

Price: 70,00 kn
Published: 1988
Used Books: Vukotinovićeva 4
UVOD U LINEARNU ALGEBRU - Vektori, matrice, grupe - svetozar kurepa

UVOD U LINEARNU ALGEBRU - Vektori, matrice, grupe

Price: 60,00 kn
Published: 1975
Used Books: Vukotinovićeva 4
UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU I METODOLOGIJU MATEMATIKE - alfred tarski

UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU I METODOLOGIJU MATEMATIKE

Price: 60,00 kn
Published: 1973
Used Books: Preradovićeva 5, Zagreb
UVOD U REALNU I FUNKCIONALNU ANALIZU - s. aljančić

UVOD U REALNU I FUNKCIONALNU ANALIZU

Price: 60,00 kn
Published: 1968
Used Books: Vukotinovićeva 4
UVOD U STATISTIKU - ivan šošić, vladimir serdar

UVOD U STATISTIKU

Price: 65,00 kn
Published: 1992
Used Books: Preradovićeva 5, Zagreb
VEDIC MATHEMATICS  - bharati krsnatirthaji maharaja

VEDIC MATHEMATICS

Price: 60,00 kn
Published: 2006
Used Books: Vukotinovićeva 4
VIŠA MATEMATIKA - I Dio (prvi svezak)  - danilo blanuša

VIŠA MATEMATIKA - I Dio (prvi svezak)

Price: 65,00 kn
Published: 1970
Used Books: Preradovićeva 5, Zagreb
VIŠA MATEMATIKA - I DIO (PRVI SVEZAK) - danilo blanuša

VIŠA MATEMATIKA - I DIO (PRVI SVEZAK)

Price: 60,00 kn
Published: 1965
Used Books: Vukotinovićeva 4
VIŠA MATEMATIKA - II. dio (Drugi svezak) - danilo blanuša

VIŠA MATEMATIKA - II. dio (Drugi svezak)

Price: 70,00 kn
Published: 1974
Used Books: Preradovićeva 5, Zagreb
VIŠA MATEMATIKA 2. DIO, 1. svezak - danilo blanuša

VIŠA MATEMATIKA 2. DIO, 1. svezak

Price: 60,00 kn
Published: 1969
Used Books: Preradovićeva 5, Zagreb
VIŠA MATEMATIKA I. DIO (drugi svezak) - danilo blanuša

VIŠA MATEMATIKA I. DIO (drugi svezak)

Price: 65,00 kn
Published: 1965
Used Books: Preradovićeva 5, Zagreb
VJEROJATNOST I STATISTIKA - DISKRETNA VJEROJATNOST - neven elezović

VJEROJATNOST I STATISTIKA - DISKRETNA VJEROJATNOST

Price: 50,00 kn
Published: 2013
Used Books: Vukotinovićeva 4
VJEROJATNOST I STATISTIKA - SLUČAJNE VARIJABLE - neven elezović

VJEROJATNOST I STATISTIKA - SLUČAJNE VARIJABLE

Price: 45,00 kn
Published: 2012
Used Books: Vukotinovićeva 4
VJEROJATNOST I STATISTIKA - STATISTIKA I PROCESI - neven elezović

VJEROJATNOST I STATISTIKA - STATISTIKA I PROCESI

Price: 50,00 kn
Published: 2012
Used Books: Vukotinovićeva 4
ZADACI IZ APSTRAKTNE ALGEBRE - vladimir devide

ZADACI IZ APSTRAKTNE ALGEBRE

Price: 45,00 kn
Published: 1971
Used Books: Vukotinovićeva 4
ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA - ur. mirko mađor

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Price: 20,00 kn
Published: 1998
Used Books: Vukotinovićeva 4
ZBIRKA ZADATAKA IZ ALGEBRE - II dio - stjepan mintaković

ZBIRKA ZADATAKA IZ ALGEBRE - II dio

Price: 60,00 kn
Published: 1972
Used Books: Vukotinovićeva 4
ZBIRKA ZADATAKA IZ ANALITIČKE GEOMETRIJE - stjepan mintaković

ZBIRKA ZADATAKA IZ ANALITIČKE GEOMETRIJE

Price: 60,00 kn
Published: 1983
Used Books: Vukotinovićeva 4
ZBIRKA ZADATAKA IZ VIŠE MATEMATIKE - II DIO - blanka žarinac-frančula

ZBIRKA ZADATAKA IZ VIŠE MATEMATIKE - II DIO

Price: 70,00 kn
Published: 1971
Used Books: Vukotinovićeva 4
ZBIRKA ZADATAKA VIŠE MATEMATIKE - v. p. minorski

ZBIRKA ZADATAKA VIŠE MATEMATIKE

Price: 70,00 kn
Published: 1972
Used Books: Vukotinovićeva 4
ZBIRKA ZADATAKA VIŠE MATEMATIKE - vasilij pavlovič minorski

ZBIRKA ZADATAKA VIŠE MATEMATIKE

Price: 70,00 kn
Published: 1972
Used Books: Vukotinovićeva 4


zatvori
CRIJEVA SA ŠARMOM - sve o jednom podcijenjenom organu
45%
popusta
giulia enders
CRIJEVA SA ŠARMOM - sve o jednom podcijenjenom organu
Vaša cijena:
49.00 kn
Redovna cijena: 89.00 kn
Uštedjeli ste: 40 kn
Preostalo vrijeme
My account Help   Strategija | Contact | About us | Delivery | Terms | Personal data | Privacy statement | Conversion declaration | Hrvatski
© 2001-2019, Superknjižara d.o.o.
Sva prava pridržana

In order to access your account please fill in required fields.

Forgot your password?
Create new account