Superantikvarijat
Your Cart
your cart
is empty
change currency:
| |
checkout
    theatrology
Your e-mail:theatrology

 
  Sort by order: Number of titles by page: Show
Showing 199 items, pages 1 from 1
100 GODINA KAZALIŠTA U VARAŽDINU 1873-1973 - ur. igor mrduljaš

100 GODINA KAZALIŠTA U VARAŽDINU 1873-1973

Price: 50,00 kn
Published: 1973
Used Books: Vukotinovićeva 4
50 GODINA ZKM-a - ur. antonija bogner šaban

50 GODINA ZKM-a

Price: 50,00 kn
Published: 2000
Used Books: Vukotinovićeva 4
A CONCISE HISTORY OF THE THEATRE (eng.) - phyllis hartnoll

A CONCISE HISTORY OF THE THEATRE (eng.)

Price: 50,00 kn
Published: 1968
Used Books: Trg Drage Iblera 10
A SENSE OF DIRECTION - life at the royal court (eng.) - william gaskill

A SENSE OF DIRECTION - life at the royal court (eng.)

Price: 20,00 kn
Published: 1988
Used Books: Vukotinovićeva 4
ABRAHAMOV NOŽ - laszlo vegel

ABRAHAMOV NOŽ

Price: 40,00 kn
Published: 1987
Used Books: Vukotinovićeva 4
ALEKSANDAR I ZORA ZLATKOVIĆ - siniša janić

ALEKSANDAR I ZORA ZLATKOVIĆ

Price: 30,00 kn
Published: 1981
Used Books: Trg Drage Iblera 10
AMBIJENTALNOST NA DUBROVAČKU - ivica kunčević

AMBIJENTALNOST NA DUBROVAČKU

Price: 80,00 kn
Published: 2012
Used Books: Vukotinovićeva 4
ANGAŽMAN U DRAMSKOJ FORMI - slobodan selenić

ANGAŽMAN U DRAMSKOJ FORMI

Price: 50,00 kn
Published: 1965
Used Books: Vukotinovićeva 4
ANTOLOGIJA NOVIJE FRANCUSKE DRAME - ivica buljan

ANTOLOGIJA NOVIJE FRANCUSKE DRAME

Price: 70,00 kn
Published: 2006
Used Books: Vukotinovićeva 4
ARETEJ; GOLGOTA; U SPOMEN BRANKA GAVELLE - miroslav krleža

ARETEJ; GOLGOTA; U SPOMEN BRANKA GAVELLE

Price: 30,00 kn
Published: 2006
Used Books: Trg Drage Iblera 10
AUSTRALSKI NOVI VAL  - acija alfirević

AUSTRALSKI NOVI VAL

Price: 45,00 kn
Published: 2000
Used Books: Vukotinovićeva 4
AVANGARDA UMIRE MLADA - borislav mrkšić

AVANGARDA UMIRE MLADA

Price: 30,00 kn
Published: 1978
Used Books: Vukotinovićeva 4
BANZAI, MANZAI - velimir grgić

BANZAI, MANZAI

Price: 45,00 kn
Published: 2013
Used Books: Vukotinovićeva 4
CIEN MINUTOS / ONEHUNDRED MINUTES (eng/ španj.) - tomaž pandur

CIEN MINUTOS / ONEHUNDRED MINUTES (eng/ španj.)

Price: 45,00 kn
Published: 2006
Used Books: Vukotinovićeva 4
ČVOR - Šala sa sela u tri čina - petar petrović

ČVOR - Šala sa sela u tri čina

Price: 35,00 kn
Used Books: Vukotinovićeva 4
DANI HVARSKOG KAZALIŠTA - MEĐURATNE GODINE - ur. nikola batušić et al...

DANI HVARSKOG KAZALIŠTA - MEĐURATNE GODINE

Price: 30,00 kn
Published: 1982
Used Books: Vukotinovićeva 4
DAS PUPPENTHEATER IN DER TSCHECHOSLOWAKEI  - jan malik

DAS PUPPENTHEATER IN DER TSCHECHOSLOWAKEI

Price: 30,00 kn
Published: 1948
Used Books: Vukotinovićeva 4
DEMON ŽUDNJE - branimir bošnjak

DEMON ŽUDNJE

Price: 40,00 kn
Published: 1977
Used Books: Vukotinovićeva 4
DIJALEKTIKA NESTAJANJA - lejla panjeta

DIJALEKTIKA NESTAJANJA

Price: 40,00 kn
Published: 2005
Used Books: Vukotinovićeva 4
DIJALEKTIKA U TEATRU - bertolt brecht

DIJALEKTIKA U TEATRU

Price: 75,00 kn
Published: 1966
Used Books: Vukotinovićeva 4
DIJALOZI O GAVELLI - ur. anja maksić japundžić

DIJALOZI O GAVELLI

Price: 60,00 kn
Published: 2009
Used Books: Vukotinovićeva 4
DIJETE I SCENSKA LUTKA - vlasta pokrivka

DIJETE I SCENSKA LUTKA

Price: 40,00 kn
Published: 1980
Used Books: Vukotinovićeva 4
DIVLJA SLOBODA - anja šovagović despot

DIVLJA SLOBODA

Price: 30,00 kn
Published: 2003
Used Books: Vukotinovićeva 4
DOBA RAZNOLIKOSTI - nikola vončina

DOBA RAZNOLIKOSTI

Price: 30,00 kn
Published: 1996
Used Books: Vukotinovićeva 4
DOBA REŽIJE - petar selem

DOBA REŽIJE

Price: 120,00 kn
Published: 2002
Used Books: Trg Drage Iblera 10
DOLIJALA LIJA - Najava predstave HNK iz 1948. g.

DOLIJALA LIJA - Najava predstave HNK iz 1948. g.

Price: 10,00 kn
Published: 1948
Used Books: Vukotinovićeva 4
DRAGICA KROG RADOŠ - ur. branko hećimović

DRAGICA KROG RADOŠ

Price: 40,00 kn
Published: 2006
Used Books: Vukotinovićeva 4
DRAMA I KAZALIŠTE HRVATSKE MODERNE U ZADRU - tihomil maštrović

DRAMA I KAZALIŠTE HRVATSKE MODERNE U ZADRU

Price: 30,00 kn
Published: 1990
Used Books: Vukotinovićeva 4
DRAMATURŠKI ESEJI: IZ SPLITA NA SCENU GLEDAT - viktoria franić tomić

DRAMATURŠKI ESEJI: IZ SPLITA NA SCENU GLEDAT

Price: 90,00 kn
Published: 2012
Used Books: Vukotinovićeva 4
DRAMATURŠKI TRIPTIHON - branko hećimović

DRAMATURŠKI TRIPTIHON

Price: 35,00 kn
Published: 1979
Used Books: Vukotinovićeva 4
DRAMSKI PRAVCI XX VEKA - slobodan selenić

DRAMSKI PRAVCI XX VEKA

Price: 50,00 kn
Published: 1979
Used Books: Trg Drage Iblera 10
DUBOKO KORIJENJE - Najava predstave HNK iz 1948.g.

DUBOKO KORIJENJE - Najava predstave HNK iz 1948.g.

Price: 10,00 kn
Published: 1948
Used Books: Vukotinovićeva 4
DUBRAVKO DUJŠIN - igor mrduljaš

DUBRAVKO DUJŠIN

Price: 40,00 kn
Published: 1988
Used Books: Trg Drage Iblera 10
DUBROVAČKE MIŠOLOVKE - mani gotovac

DUBROVAČKE MIŠOLOVKE

Price: 40,00 kn
Published: 1986
Used Books: Vukotinovićeva 4
DVA ESEJA IZ HRVATSKE DRAMATURGIJE - marijan matković

DVA ESEJA IZ HRVATSKE DRAMATURGIJE

Price: 40,00 kn
Published: 1950
Used Books: Trg Drage Iblera 10
DVA ESEJA IZ HRVATSKE DRAMATURGIJE - marijan matković

DVA ESEJA IZ HRVATSKE DRAMATURGIJE

Price: 30,00 kn
Published: 1950
Used Books: Vukotinovićeva 4
ELEMENTI DRAME - j. l. styan

ELEMENTI DRAME

Price: 70,00 kn
Published: 1970
Used Books: Trg Drage Iblera 10
ERO S ONOGA SVIJETA - komična opera u tri čina - milan begović

ERO S ONOGA SVIJETA - komična opera u tri čina

Price: 95,00 kn
Published: 1936
Used Books: Trg Drage Iblera 10
ESTETIKA MODERNOG TEATRA - dušan rnjak, radoslav lazić

ESTETIKA MODERNOG TEATRA

Price: 30,00 kn
Published: 1976
Used Books: Vukotinovićeva 4
FEMINA LUDENS - lada čale feldman

FEMINA LUDENS

Price: 65,00 kn
Published: 2005
Used Books: Trg Drage Iblera 10
GLUMAC I KAZALIŠTE - branko gavella

GLUMAC I KAZALIŠTE

Price: 40,00 kn
Published: 1967
Used Books: Vukotinovićeva 4
GLUMAC, TO ČUDNO STVORENJE - iza kulisa jednoga zanimanja - fadil hadžić

GLUMAC, TO ČUDNO STVORENJE - iza kulisa jednoga zanimanja

Price: 30,00 kn
Published: 1995
Used Books: Vukotinovićeva 4
GLUMČEVA RATNA ZAPAMĆENJA - ljudevit galic

GLUMČEVA RATNA ZAPAMĆENJA

Price: 30,00 kn
Published: 1987
Used Books: Vukotinovićeva 4
GUIGNOL VAM PREDSTAVLJA... - ur. lidija kroflin, ur. morana dolenc

GUIGNOL VAM PREDSTAVLJA...

Price: 50,00 kn
Published: 2008
Used Books: Vukotinovićeva 4
HAMBURŠKA DRAMATURGIJA - gotthold ephraim lessing

HAMBURŠKA DRAMATURGIJA

Price: 45,00 kn
Published: 1950
Used Books: Vukotinovićeva 4
HASANAGINICA - milan ogrizović

HASANAGINICA

Price: 50,00 kn
Published: 1910
Used Books: Trg Drage Iblera 10
HRVATSKA POZORNICA - god 1942./43. - br. 21. - ur. drago ivanišević

HRVATSKA POZORNICA - god 1942./43. - br. 21.

Price: 20,00 kn
Published: 1943
Used Books: Vukotinovićeva 4
HRVATSKA POZORNICA - kazališni list s dnevnim programom, br. 8 (1912)

HRVATSKA POZORNICA - kazališni list s dnevnim programom, br. 8 (1912)

Price: 10,00 kn
Published: 1912
Used Books: Vukotinovićeva 4
HRVATSKA POZORNICA - studije i uspomene - slavko batušić

HRVATSKA POZORNICA - studije i uspomene

Price: 45,00 kn
Published: 1978
Used Books: Trg Drage Iblera 10
HRVATSKO GLUMIŠTE - analiza nastajanja njegovog stila - branko gavella

HRVATSKO GLUMIŠTE - analiza nastajanja njegovog stila

Price: 45,00 kn
Published: 1982
Used Books: Vukotinovićeva 4
HRVATSKO LUTKARSTVO - ur. lidija kroflin

HRVATSKO LUTKARSTVO

Price: 65,00 kn
Published: 1997
Used Books: Vukotinovićeva 4
IL TEATRO DI PROSA IN ITALIA (tal.) - ur. renato giancola

IL TEATRO DI PROSA IN ITALIA (tal.)

Price: 45,00 kn
Published: 1976
Used Books: Vukotinovićeva 4
IMPRESIJE IZ KNJIŽEVNOSTI I POZORIŠTA - jules lemaitre

IMPRESIJE IZ KNJIŽEVNOSTI I POZORIŠTA

Price: 40,00 kn
Published: 1965
Used Books: Vukotinovićeva 4
ISTORIJA JUGOSLAVENSKE MODERNE REŽIJE (1861-1941) - josip lešić

ISTORIJA JUGOSLAVENSKE MODERNE REŽIJE (1861-1941)

Price: 160,00 kn
Published: 1986
Used Books: Trg Drage Iblera 10
IZABRANE SLOVENSKE DRAME - Od Cankara do Primoža Kozaka - branko hećimović

IZABRANE SLOVENSKE DRAME - Od Cankara do Primoža Kozaka

Price: 70,00 kn
Published: 1982
Used Books: Vukotinovićeva 4
JESETRE DRUGORAZREDNE SVJEŽINE - sanja ivić

JESETRE DRUGORAZREDNE SVJEŽINE

Price: 40,00 kn
Published: 2004
Used Books: Vukotinovićeva 4
JOSIP MAROTTI - antonija bogner - šaban

JOSIP MAROTTI

Price: 180,00 kn
Published: 2006
Used Books: Trg Drage Iblera 10
KAKO ZAŠTITITI LITERATURU OD KAZALIŠTA - vlatko perković

KAKO ZAŠTITITI LITERATURU OD KAZALIŠTA

Price: 30,00 kn
Published: 2001
Used Books: Vukotinovićeva 4
KAZALIŠNA HODOČAŠĆA - marko fotez

KAZALIŠNA HODOČAŠĆA

Price: 40,00 kn
Published: 1981
Used Books: Vukotinovićeva 4
KAZALIŠNA IZVJEŠĆA 1, 2 - august šenoa

KAZALIŠNA IZVJEŠĆA 1, 2

Price: 35,00 kn
Published: 1934
Used Books: Trg Drage Iblera 10
KAZALIŠNE VIJESTI god 4. - br. 3. - ur. drago rubin

KAZALIŠNE VIJESTI god 4. - br. 3.

Price: 20,00 kn
Published: 1953
Used Books: Vukotinovićeva 4
KAZALIŠNE VIJESTI god. 4. - br. 2. - ur. drago rubin

KAZALIŠNE VIJESTI god. 4. - br. 2.

Price: 20,00 kn
Published: 1953
Used Books: Vukotinovićeva 4
KAZALIŠNE VIJESTI god. 4. - br. 5. - ur. drago rubin

KAZALIŠNE VIJESTI god. 4. - br. 5.

Price: 20,00 kn
Published: 1953
Used Books: Vukotinovićeva 4
KAZALIŠNE VIJESTI god. 4. - br. 9. - ur. drago rubin

KAZALIŠNE VIJESTI god. 4. - br. 9.

Price: 20,00 kn
Published: 1953
Used Books: Vukotinovićeva 4
KAZALIŠNE VIJESTI god. 5. - br. 5. - ur. drago rubin

KAZALIŠNE VIJESTI god. 5. - br. 5.

Price: 20,00 kn
Published: 1954
Used Books: Vukotinovićeva 4
KAZALIŠNI ČOVJEK MILAN BEGOVIĆ - boris senker

KAZALIŠNI ČOVJEK MILAN BEGOVIĆ

Price: 30,00 kn
Published: 1985
Used Books: Vukotinovićeva 4
KAZALIŠNI I KULTURNO-UMJETNIČKI ŽIVOT PULE 1870-1918 - vitomir ujčić

KAZALIŠNI I KULTURNO-UMJETNIČKI ŽIVOT PULE 1870-1918

Price: 40,00 kn
Published: 1962
Used Books: Vukotinovićeva 4
KAZALIŠTARIJE - nedjeljko fabrio

KAZALIŠTARIJE

Price: 30,00 kn
Published: 1987
Used Books: Vukotinovićeva 4
KAZALIŠTE PREDMETA - adam walny

KAZALIŠTE PREDMETA

Price: 70,00 kn
Published: 2008
Used Books: Vukotinovićeva 4
KAZALIŠTE SRAMA - novoteatrološki ogledi - sibila petlevski

KAZALIŠTE SRAMA - novoteatrološki ogledi

Price: 130,00 kn
Published: 2015
Used Books: Vukotinovićeva 4
KRNJEVAL CARNOVAL - stjepan šešelj

KRNJEVAL CARNOVAL

Price: 80,00 kn
Published: 2007
Used Books: Vukotinovićeva 4
KUTIJA OD VREMENA - petar selem

KUTIJA OD VREMENA

Price: 40,00 kn
Published: 1978
Used Books: Vukotinovićeva 4
LE THEATRE ET SON DOUBLE (franc.) - antonin artaud

LE THEATRE ET SON DOUBLE (franc.)

Price: 30,00 kn
Published: 1996
Used Books: Vukotinovićeva 4
LICA I SJENE - Razgovori - božidar violić, ur. andrea zlatar

LICA I SJENE - Razgovori

Price: 35,00 kn
Published: 1989
Used Books: Vukotinovićeva 4
LICE NEVIDLJIVOG - prilozi teatrozofiji - marijan varjačić

LICE NEVIDLJIVOG - prilozi teatrozofiji

Price: 55,00 kn
Published: 2013
Used Books: Vukotinovićeva 4
MARIONETE OSVAJAJU ZAGREB - antonija bogner šaban

MARIONETE OSVAJAJU ZAGREB

Price: 30,00 kn
Published: 1988
Used Books: Vukotinovićeva 4
MEANDAR - zagubljeni klasik - marina bricko

MEANDAR - zagubljeni klasik

Price: 60,00 kn
Published: 2002
Used Books: Vukotinovićeva 4
MILAN OGRIZOVIĆ - Kazališni čovjek - ivan trojan

MILAN OGRIZOVIĆ - Kazališni čovjek

Price: 80,00 kn
Published: 2014
Used Books: Vukotinovićeva 4
MILKA PODRUG KOKOTOVIĆ - prir. miljenko foretić

MILKA PODRUG KOKOTOVIĆ

Price: 50,00 kn
Published: 2002
Used Books: Vukotinovićeva 4
MNOŽENJE MJESTA - petar selem

MNOŽENJE MJESTA

Price: 35,00 kn
Published: 1983
Used Books: Vukotinovićeva 4
MODERNA KINESKA DRAMA I HENRIK IBZEN - mirjana pavlović

MODERNA KINESKA DRAMA I HENRIK IBZEN

Price: 45,00 kn
Published: 2014
Used Books: Vukotinovićeva 4
MOJE POZORIŠTE - mata milošević

MOJE POZORIŠTE

Price: 35,00 kn
Published: 1984
Used Books: Vukotinovićeva 4
MOVEMENT TRAINING FOR THE STAGE AND SCREEN (eng.) - jean sabatine

MOVEMENT TRAINING FOR THE STAGE AND SCREEN (eng.)

Price: 130,00 kn
Published: 1995
Used Books: Vukotinovićeva 4
NAD JABUKAMA VILE HRVATICE - tihomil maštrović

NAD JABUKAMA VILE HRVATICE

Price: 50,00 kn
Published: 2001
Used Books: Vukotinovićeva 4
NJEMAČKA DRAMA U HRVATSKOM KAZALIŠTU 19. STOLJEĆA - marijan bobinac

NJEMAČKA DRAMA U HRVATSKOM KAZALIŠTU 19. STOLJEĆA

Price: 120,00 kn
Published: 2010
Used Books: Vukotinovićeva 4
O GLUMI BEZ GLUME - bogdan diklić

O GLUMI BEZ GLUME

Price: 30,00 kn
Published: 2010
Used Books: Vukotinovićeva 4
O HRVATSKOME GLUMIŠTU - igor mrduljaš

O HRVATSKOME GLUMIŠTU

Price: 50,00 kn
Published: 1999
Used Books: Vukotinovićeva 4
O POZORIŠTU - v. e. meierholjd

O POZORIŠTU

Price: 45,00 kn
Published: 1976
Used Books: Vukotinovićeva 4
ORFEJEVA DJECA - nedjeljko fabrio

ORFEJEVA DJECA

Price: 200,00 kn
Published: 2008
Used Books: Vukotinovićeva 4
OTVORENO KAZALIŠTE - petar selem

OTVORENO KAZALIŠTE

Price: 30,00 kn
Published: 1979
Used Books: Vukotinovićeva 4
PLEMENITO SRCE

PLEMENITO SRCE

Price: 5,00 kn
Published: 1931
Used Books: Trg Drage Iblera 10
POČETI IZNOVA - Promena teatarskog sistema - dragan klaić

POČETI IZNOVA - Promena teatarskog sistema

Price: 80,00 kn
Published: 2016
Used Books: Vukotinovićeva 4
POGLED U KAZALIŠTE - boris senker

POGLED U KAZALIŠTE

Price: 40,00 kn
Published: 1990
Used Books: Vukotinovićeva 4
POJMOVNIK TEATRA - patrice pavis

POJMOVNIK TEATRA

Price: 240,00 kn
Published: 2004
Used Books: Trg Drage Iblera 10
PORTRET UMJETNIKA U DRAMI I. - borben vladović

PORTRET UMJETNIKA U DRAMI I.

Price: 50,00 kn
Published: 1995
Used Books: Trg Drage Iblera 10
PORTRET UMJETNIKA U DRAMI II. - borben vladović

PORTRET UMJETNIKA U DRAMI II.

Price: 50,00 kn
Published: 1995
Used Books: Trg Drage Iblera 10
POSLE PREDSTAVE - savremena domaća drama na sceni (1948-1975) - eli finci

POSLE PREDSTAVE - savremena domaća drama na sceni (1948-1975)

Price: 30,00 kn
Published: 1978
Used Books: Vukotinovićeva 4
POVIJEST DRAME Br.1 - Od Antike do njemačke klasike - erika fischer-lichte

POVIJEST DRAME Br.1 - Od Antike do njemačke klasike

Price: 100,00 kn
Published: 2010
Used Books: Trg Drage Iblera 10
POVIJEST EUROPSKOGA LUTKARSTVA 1/2 - henryk jurkowski

POVIJEST EUROPSKOGA LUTKARSTVA 1/2

Price: 290,00 kn
Published: 2005
Used Books: Vukotinovićeva 4
POZORIŠTE ANDŽEJA VAJDE - maciej karpinski

POZORIŠTE ANDŽEJA VAJDE

Price: 15,00 kn
Published: 1988
Used Books: Trg Drage Iblera 10
POZORIŠTE AZIJE - tvrtko kulenović

POZORIŠTE AZIJE

Price: 80,00 kn
Published: 1983
Used Books: Vukotinovićeva 4
POZORIŠTE I NJEGOV DVOJNIK - O POZORIŠTU I FILMU - antonin artaud

POZORIŠTE I NJEGOV DVOJNIK - O POZORIŠTU I FILMU

Price: 120,00 kn
Published: 2010
Used Books: Vukotinovićeva 4
POZORIŠTE U DRAMATIZOVANOM DRUŠTVU - vladimir stamenković

POZORIŠTE U DRAMATIZOVANOM DRUŠTVU

Price: 30,00 kn
Published: 1987
Used Books: Vukotinovićeva 4
PREDMET I PRINCIP DRAMATURGIJE - andrej inkret

PREDMET I PRINCIP DRAMATURGIJE

Price: 55,00 kn
Published: 1987
Used Books: Vukotinovićeva 4
PREDSTAVA POZORIŠTA - dejan čavić

PREDSTAVA POZORIŠTA

Price: 50,00 kn
Published: 2011
Used Books: Vukotinovićeva 4
PRIĐITE BLIŽE - o kazalištu i drugim radostima - una bauer

PRIĐITE BLIŽE - o kazalištu i drugim radostima

Price: 70,00 kn
Published: 2015
Used Books: Vukotinovićeva 4
PROLOG 13 - ČASOPIS ZA KAZALIŠNU UMJETNOST - gl. ur. mani gotovac

PROLOG 13 - ČASOPIS ZA KAZALIŠNU UMJETNOST

Price: 30,00 kn
Published: 1992
Used Books: Vukotinovićeva 4
PROLOG, TEORIJA, TEKSTOVI Br. 2 - gl. ur. slobodan šnajder

PROLOG, TEORIJA, TEKSTOVI Br. 2

Price: 45,00 kn
Published: 1985
Used Books: Vukotinovićeva 4
PROMETEJ - marijan matković

PROMETEJ

Price: 30,00 kn
Published: 1952
Used Books: Vukotinovićeva 4
RASTJELOVLJENI GLUMAC - louis jouvet

RASTJELOVLJENI GLUMAC

Price: 60,00 kn
Published: 1983
Used Books: Trg Drage Iblera 10
RAZLIČITO KAZALIŠTE - petar selem

RAZLIČITO KAZALIŠTE

Price: 30,00 kn
Published: 1985
Used Books: Vukotinovićeva 4
RIJEČ MATI ČINA - Krležin kazališni krug  - nikola batušić

RIJEČ MATI ČINA - Krležin kazališni krug

Price: 60,00 kn
Published: 2007
Used Books: Vukotinovićeva 4
RKAĆ - Drama iz narodnog ličkog života - petar petrović

RKAĆ - Drama iz narodnog ličkog života

Price: 30,00 kn
Published: 1904
Used Books: Vukotinovićeva 4
SAVJETI MLADIM GLUMCIMA - grupa autora, izbor jerka belan

SAVJETI MLADIM GLUMCIMA

Price: 25,00 kn
Published: 1950
Used Books: Vukotinovićeva 4
SAVREMENIK - god. 29. br. 12. - gl. ur. pavle zorić

SAVREMENIK - god. 29. br. 12.

Price: 30,00 kn
Published: 1983
Used Books: Vukotinovićeva 4
SEVILJSKI BRIJAČ ILI UZALUDNA OPREZNOST - pierre-augustin caron de beaumarchais

SEVILJSKI BRIJAČ ILI UZALUDNA OPREZNOST

Price: 30,00 kn
Published: 1949
Used Books: Trg Drage Iblera 10
SIMPTOMI DRAMSKOG MODERNITETA - sibila petlevski

SIMPTOMI DRAMSKOG MODERNITETA

Price: 60,00 kn
Published: 2000
Used Books: Trg Drage Iblera 10
SKROVITO KAZALIŠTE - nikola batušić

SKROVITO KAZALIŠTE

Price: 30,00 kn
Published: 1984
Used Books: Vukotinovićeva 4
SKUPNO OSMIŠLJENO KAZALIŠTE - višnja kačić rogošić

SKUPNO OSMIŠLJENO KAZALIŠTE

Price: 130,00 kn
Published: 2017
Used Books: Vukotinovićeva 4
SLAMKA SPASA - prvi dio - vitomira lončar

SLAMKA SPASA - prvi dio

Price: 70,00 kn
Published: 2012
Used Books: Vukotinovićeva 4
SLAMKA SPASA - prvi dio - vitomira lončar

SLAMKA SPASA - prvi dio

Price: 70,00 kn
Published: 2012
Used Books: Trg Drage Iblera 10
SLIJEPE ULICE - gordana ostović

SLIJEPE ULICE

Price: 20,00 kn
Published: 2006
Used Books: Vukotinovićeva 4
SLUŽBENI IZLAZ - snježana banović

SLUŽBENI IZLAZ

Price: 80,00 kn
Published: 2018
Used Books: Vukotinovićeva 4
SMRT TRAGEDIJE - george steiner

SMRT TRAGEDIJE

Price: 50,00 kn
Published: 1979
Used Books: Vukotinovićeva 4
SOVJETSKA KAZALIŠNA AVANGARDA - branimir donat, ur.

SOVJETSKA KAZALIŠNA AVANGARDA

Price: 65,00 kn
Published: 1985
Used Books: Vukotinovićeva 4
STANISLAVSKI U ZAGREBU - slavko batušić

STANISLAVSKI U ZAGREBU

Price: 40,00 kn
Published: 1948
Used Books: Vukotinovićeva 4
STAZAMA TALIJE - mato jerinić

STAZAMA TALIJE

Price: 30,00 kn
Published: 1990
Used Books: Vukotinovićeva 4
STILSKE VJEŽBE - 40 GODINA - ur. zvjezdana bubnjar, ur. marko torjanac

STILSKE VJEŽBE - 40 GODINA

Price: 100,00 kn
Published: 2008
Used Books: Trg Drage Iblera 10
STRASTI GLUME - Studije o znanosti glume - joseph r. roach

STRASTI GLUME - Studije o znanosti glume

Price: 110,00 kn
Published: 2005
Used Books: Trg Drage Iblera 10
STRASTI, KONDICIONALI - nataša govedić

STRASTI, KONDICIONALI

Price: 55,00 kn
Published: 2015
Used Books: Vukotinovićeva 4
SUBJEKT KAO GOST - Mala hermeneutika dramskog lika - vjeran zuppa

SUBJEKT KAO GOST - Mala hermeneutika dramskog lika

Price: 75,00 kn
Published: 2014
Used Books: Vukotinovićeva 4
SUBJEKT KAO GOST - mala hermeneutika dramskog lika - vjeran zuppa

SUBJEKT KAO GOST - mala hermeneutika dramskog lika

Price: 60,00 kn
Published: 2014
Used Books: Trg Drage Iblera 10
SUVREMENA DRAMA I KAZALIŠTE U HRVATSKOJ - prir. branko hećimović

SUVREMENA DRAMA I KAZALIŠTE U HRVATSKOJ

Price: 60,00 kn
Published: 1987
Used Books: Vukotinovićeva 4
TALIJINA MASKA - ivan trojan

TALIJINA MASKA

Price: 50,00 kn
Published: 2011
Used Books: Vukotinovićeva 4
TEATAR & TEORIJA - ur. vjeran zuppa

TEATAR & TEORIJA

Price: 30,00 kn
Published: 1995
Used Books: Vukotinovićeva 4
TEATAR ELEONORE DUSE - mirella schino

TEATAR ELEONORE DUSE

Price: 65,00 kn
Published: 2007
Used Books: Trg Drage Iblera 10
TEATAR U DUBROVNIKU PRIJE MARINA DRŽIĆA - slobodan prosperov novak

TEATAR U DUBROVNIKU PRIJE MARINA DRŽIĆA

Price: 40,00 kn
Published: 1977
Used Books: Vukotinovićeva 4
TEATRO FESTA E CIRCO TEATRO (tal.) - pino correnti

TEATRO FESTA E CIRCO TEATRO (tal.)

Price: 40,00 kn
Published: 1976
Used Books: Vukotinovićeva 4
TEATRO TEDESCO DELL'ETA ROMANTICA - ur. bonaventura tecchi

TEATRO TEDESCO DELL'ETA ROMANTICA

Price: 5,00 kn
Published: 1962
Used Books: Vukotinovićeva 4
TEME I METE - dubravko jelčić

TEME I METE

Price: 30,00 kn
Published: 1969
Used Books: Vukotinovićeva 4
THE ENTERTAINERS - ur. clive unger - hamilton

THE ENTERTAINERS

Price: 60,00 kn
Published: 1980
Used Books: Vukotinovićeva 4
THEATRALIA - Članci i putopisi - marko fotez

THEATRALIA - Članci i putopisi

Price: 50,00 kn
Published: 1944
Used Books: Vukotinovićeva 4
THEATRALIA I-II - milan begović

THEATRALIA I-II

Price: 150,00 kn
Published: 2003
Used Books: Vukotinovićeva 4
TMAČAART - 2001, broj 11-12 - ur. sead đulić

TMAČAART - 2001, broj 11-12

Price: 30,00 kn
Used Books: Vukotinovićeva 4
TRAGIČNO I ISTORIJA - alfred weber

TRAGIČNO I ISTORIJA

Price: 70,00 kn
Published: 1987
Used Books: Vukotinovićeva 4
TREĆI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA 66 (2004) - ur. ratko vince

TREĆI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA 66 (2004)

Price: 30,00 kn
Published: 2004
Used Books: Vukotinovićeva 4
USMENA NARODNA RETORIKA I TEATROLOGIJA - tvrtko čubelić

USMENA NARODNA RETORIKA I TEATROLOGIJA

Price: 45,00 kn
Published: 1970
Used Books: Vukotinovićeva 4
UVOD U DRAMATURGIJU - vladimir kralj

UVOD U DRAMATURGIJU

Price: 50,00 kn
Published: 1966
Used Books: Vukotinovićeva 4
VESNA BUTORAC - pavao cindrić

VESNA BUTORAC

Price: 50,00 kn
Published: 1988
Used Books: Vukotinovićeva 4
VLADO HABUNEK - vlado habunek

VLADO HABUNEK

Price: 45,00 kn
Published: 1994
Used Books: Trg Drage Iblera 10
VUČISTRAH I DUBROVAČKA TRAGIKOMEDIJA - slobodan p. novak

VUČISTRAH I DUBROVAČKA TRAGIKOMEDIJA

Price: 45,00 kn
Published: 1979
Used Books: Vukotinovićeva 4
ZAGREBAČKA ZEMLJA LUTKANIJA - livija kroflin

ZAGREBAČKA ZEMLJA LUTKANIJA

Price: 50,00 kn
Published: 1992
Used Books: Vukotinovićeva 4
ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA 1948. - 2008. - ur. grupa autora

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA 1948. - 2008.

Price: 100,00 kn
Published: 2008
Used Books: Vukotinovićeva 4
ZAPISI O TEATRU - ivo hergešić

ZAPISI O TEATRU

Price: 35,00 kn
Published: 1985
Used Books: Trg Drage Iblera 10
ZLA HRID, POSLIJE SVJETLA, POVRATAK - ljubo stipišić delmata

ZLA HRID, POSLIJE SVJETLA, POVRATAK

Price: 50,00 kn
Published: 2002
Used Books: Vukotinovićeva 4
ZLATKO CRNKOVIĆ - ur. mladen pavković

ZLATKO CRNKOVIĆ

Price: 40,00 kn
Published: 2005
Used Books: Vukotinovićeva 4
ZLATKO VITEZ - IZMEĐU GLUMIŠTA I POLITIKE - prir. bože čović

ZLATKO VITEZ - IZMEĐU GLUMIŠTA I POLITIKE

Price: 30,00 kn
Published: 2013
Used Books: Vukotinovićeva 4
ZVONKO FESTINI - KARIZMATIČNI BARD HRVATSKOGA LUTKARSTVA - prir. bože čović

ZVONKO FESTINI - KARIZMATIČNI BARD HRVATSKOGA LUTKARSTVA

Price: 150,00 kn
Published: 2016
Used Books: Vukotinovićeva 4


zatvori
O DIJALOGU
51%
popusta
david bohm
O DIJALOGU
Vaša cijena:
39.00 kn
Redovna cijena: 79.00 kn
Uštedjeli ste: 40 kn
Preostalo vrijeme
My account Help   Strategija | Contact | About us | Delivery | Terms | Personal data | Privacy statement | Conversion declaration | Hrvatski
© 2001-2019, Superknjižara d.o.o.
Sva prava pridržana

In order to access your account please fill in required fields.

Forgot your password?
Create new account