40100120692

APORIJE MULTUKULTURALIZMA

10,66
8,53
available
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 2012

About the book APORIJE MULTUKULTURALIZMA

Milan Mesić: Je li (njemački) multikulturalizam mrtav?


Marina Lukšić-Hacin: Multikulturalizmi: varijante upotrebe pojma i njihova razmimoilaženja


Imre Paska: Multikulturalizam, Dileme i zamke


Alpar Lošonc: Kasni kapitalizam, evropeizacija: suton multikulturalizma ili nešto drugo?


Snežana Ilić: Okovana Evropa


Dragan Prole: Život i smrt multikulturalizma u nesporazumu s politikom priznanja


Ivan Balog: Paradoksi multikulturalizma


Olivera Miok, Amin Maluf i Andrej Makin: Književno promišljanje aporija multikulturalizma


Multikulturalizam je pojam koji je danas u modi i sve je više različitih situacija i konteksta u kojima se upotrebljava. Poplava definicija i upotreba dovela je do redefinicije koncepta iz multikulturalizma u interkulturalizam. Mnoštvo upotreba i razumevanja dovelo je i do toga da je pojam izgubio svoje značenje ili, tačnije rečeno, danas multikulturalizam može značiti sve i samim tim skoro ništa. Na suprotnom kraju govorenja o multikulturalizmu nalazi se na primer izjava Angele Merkel oktobra 2010. na susretu podmlatka Hrišćansko‑demokratske unije (CDU) u Potsdamu, kada je govorila o tome da je multikulturalizam mrtav. Na to možemo samo postaviti pitanje kako može multikulturalizam umreti tamo gde još nije ni zaživeo? I, da, u takvoj državi ti naravno aplaudiraju ako kažeš da je multikulturalizam mrtav.

Binding
soft
Year of issue
2012
Number of pages
132
Format
20