Show more Show less

Author Vuletić, Branko

Vuletić, Branko, hrvatski lingvist i književni teoretičar (Srijemska Kamenica, Vojvodina, 14. VIII. 1937 – Zagreb, 30. VI. 2014). Studij francuskoga i engleskoga jezika i književnosti završio 1959. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1967. disertacijom Vrednote govornog jezika u percepciji književnog djela te bio redoviti profesor na Odsjeku za fonetiku do umirovljenja 2007. Osnovna su područja njegova znanstvenog bavljenja bila lingvistika govora, ortoepija, ekspresivna fonetika, hrvatska i francuska književnost (enciklopedija.hr)

From author Branko Vuletić