Show more Show less

Author Conrad, Joseph

Conrad [kɔ'nræd], Joseph (pravo ime Józef Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski), engleski književnik (Berdičevo, 3. XII. 1857 – Bishopsbourne, 3. VIII. 1924). Poljak, rođen u Ukrajini; ostavši rano bez roditelja, s kojima je proveo više godina u progonstvu u sjevernoj Rusiji, kao šesnaestogodišnjak uputio se u svijet. Opsjednut željom da postane pomorac, najprije je plovio četiri godine na francuskim brodovima, a zatim je 1878. prešao na engleski brod. God. 1894., prisiljen bolešću, Conrad je napustio more i posve se posvetio književnosti te trideset godina boravio u južnoj Engleskoj.

Javio se u književnosti razmjerno kasno (u tridesetsedmoj godini), mučen slabim zdravljem i neimaštinom. Daleki i egzotični svijet njegovih romana (Kongo, Malajsko otočje, Južna Amerika) zapravo je svijet njegovih osobnih doživljaja, transponiran u samosvojne izražajne strukture. Znalac jezika, koji je svladao tek u muževnoj dobi, Conrad u svojim prozama ostvaruje neku vrstu romantičkog realizma: splet okolnosti, odnosa i osoba u kojem se stapaju tajanstvenost i svakodnevnost. O tome svjedoči, nakon prvih djela, naročito Srce tame (Heart of Darkness, 1898), duboka raščlamba učinka što ga kolonijalno izrabljivanje ima na pripadnike svih civilizacija. Tražeći novu proznu tehniku i što primjereniji izraz svojemu iskustvu, Conrad u romanu Lord Jim (1900) vješto premješta odnose prostora i vremena, razmješta naratore tako da se bitni moment osvijetli s više strana i uz različita gledišta, a njegov se jezik kreće od impresionističkog izobilja slika do aforističke zaoštrenosti. Uz djela nadahnuta njegovim pomor. iskustvom, kao što su Crnac s »Narcisa« (The Nigger of the Narcissus, 1897), Mladost (Youth, 1898), Tajfun (Typhoon, 1902), Pojas sjene (The Shadow-Line, 1923), zapaženi su i romani Nostromo (1904), Tajni agent (The Secret Agent, 1907) i Pod zapadnjačkim očima (Under Western Eyes, 1911), koji su prožeti tematikom bezizlaznosti pojedinačne osviještene sudbine u stoljeću koje je tek bilo na pragu.

Conrad, Joseph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. .

From author Joseph Conrad