Show more Show less

6405

ETNIČNOST I STABILNOST EUROPE U 21. STOLJEĆU

11,95
4,78
Lowest price in last 30 days: 11,95 
available
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 2002

About the book ETNIČNOST I STABILNOST EUROPE U 21. STOLJEĆU

Ova vrlo smislena i profesionalno vješto složena zbirka članaka tvori, što nije baš uobičajeno kod knjiga takve vrste - nadasve logičnu cjelinu te okuplja najsuvremenije pristupe kao i pojedine nadahnute analize...
Knjiga kvalificiranim pristupima dekonstruira vrijeme primordijalne "etničnosti"; autori nude niz izvanredno važnih spoznaja, značajnih ne samo u okvirima znanstvenoga diskursa nego i toliko potrebnih za ozdravljenje i otrežnjenje domaće znanstvene i publicističke proizvodnje koja nerijetko jednim svojim dijelom još uvijek tavori na mješavini više ili manje modificiranih devetnaestostoljetnih koncepcija nacionalizma...
Dunja Rihtman-Auguštin


O Europi se ovdje ne govori ni negatorski ni slavljenički, negi informativno i kritički, što je prijeko potrebna sposobnost za uspješnju prilagodbu i preobrazbu jedne zemlje koja (ho)će postati članicom Europske Unije.
Vjeran Katunarić

About the book - ETNIČNOST I STABILNOST EUROPE U 21. STOLJEĆU

I. INSTITUCIONALNI OKVIR Siniša TATALOVIĆ Nacionalne manjine i sigurnost na jugoistoku Europe Mitja ŽAGAR Je li moguće prekinuti začarani krug? Milan MESIĆ Suvremene europske migracije i (nacionalno) državljanstvo II. EUROPE, ZEMLJOVIDI, GRANICE Tonči KUZMANIĆ Tri i pol Europe Laura ŠAKAJA Mentalna karta Europe; vizura zagrebačkih srednjoškolaca Dubravka MLINARIĆ Različite percepcije ranovjekovnog prostora hrvatskih zemalja u domaćih i stranih kartografa Emil HERŠAK i Sanja LAZANIN Granice u Europi Aleksandar VUKIĆ Granice europskog akcijskog prostor-vremena III. IDENTITETI: "STANJE STVARI" I OTVORENA PITANJA Boris BANOVAC Otvorena pitanja europskog identiteta Ivan BURIĆ Analitičke pretpostavke "postmodernih" identiteta Kiril MILADINOV Identitet kao oružje protumoderne Vesna KESIĆ Kamo s rodom? Nataša GOVEDIĆ Kazalište i njegov totalitarni dvojnik IV. ETNIČNOST, NACIJA: POJMOVNE KONTROVERZIJE Srđan VRCAN Etničko kao krinka za nacionalizam Saša BOŽIĆ Europska nacija - ideologizacija, realizacija, konflikti Nenad MIŠČEVIĆ Jesu li nacionalizam i liberalizam kompatibilni? V. ZAJEDNICE (PROŠLOSTI) U ZAJEDNICAMA BUDUĆNOSTI: IMAGINIRANJE HRVATSKE Ivo PAIĆ Država, nacija i etničnost u vremenu i prostoru hrvatske identitetske pripovijesti Andrea FELDMAN Elementi identiteta - Hrvatska pred izazovima 21. stoljeća Silva MEŽNARIĆ Ethnicity, nation, European stability: tawards new conceptual framework. Sumary Literatura Podaci o autorima Kazalo pojmova i citiranih autora

Publisher/s
Binding
soft
Year of issue
2002
Number of pages
450
Format
21 x 15 cm