Show more Show less

14521

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA I-XIV

606,40
545,76
Lowest price in last 30 days: 485,12 
available
Binding Binding: hard
Year of issue Year of issue: 2004

About the book KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA I-XIV

Navršava se deset godina otkako fondacija al-Furqan putem organiziranja raznih simpozija, seminara i izložbi, publiciranja knjiga i kataloga te snimanja rukopisa, historijskih dokumenata, vakufnama i sidžila šerijatskih sudova, svestrano radi na zaštiti i očuvanju islamske baštine i kulture.
Ova fondacija ulaže ogromne napore na očuvanju i zaštiti rukopisne građe i štampanih knjiga koje se nalaze u fondovima Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu. Time je dala svoj doprinos u njihovu spašavanju od propadanja tokom posljednjih događanja na ovim prostorima.
U tu svrhu, ova fondacija snabdjela je Biblioteku modernim policama i ormarima za čuvanje rukopisa i štampanih knjiga, savremenom elektronskom opremom za skeniranje rukopisa i dokumenata i njihovo pohranjivanje na CD ROM. Pored navedenog, ona svestrano pomaže i projekat mikrofilmovanja rukopisa i arhivske građe. Tako su do sada snimljeni na mikrofilm skoro kompletni spomenuti fondovi u ovoj biblioteci. Poslovi na ovom projektu se i dalje nastavljaju, kako bi se mikrofilmovanje rukopisa u najskorije vrijeme završilo.
Sto se tiče kataloške obrade rukopisa, ona se odvija kako se samo može poželjeti, budući da al-Furqan u saradnji sa Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, odmah po njihovoj obradi, osigurava štampanje kataloga. Tako su u okviru ovog projekta u 1419/1998. štampani četvrti, u 1420/1999. peti i šesti, u 1420/2000. sedmi, u 1421/2000. osmi, u 1422/2001. deveti, u 1423/2002. deseti, u 1424/2003, jedanaesti i dvanaesti, a evo sada, na zadovoljstvo ljubitelja naše rukopisne baštine, predajemo u štampu i trinaesti svezak Kataloga arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa u Gazi Husrev-begovoj biblioteci.

Author/s
Binding
hard
Year of issue
2004
Number of pages
679
Format
24 x 15 cm