Show more Show less

123773

KRONOLOGIJA REPUBLIKE HRVATSKE 1990. - 1998.

50,43
available
ISBN ISBN: 9789530619340
Binding Binding: hard
Year of issue Year of issue: 2015

About the book KRONOLOGIJA REPUBLIKE HRVATSKE 1990. - 1998.

Kronologija Republike Hrvatske Marije Sentić najsveobuhvatnija je kronologija suvremene hrvatske povijesti, koja donosi detaljan pregled političkih, vojnih, gospodarskih, kulturnih i društvenih zbivanja i obuhvaća razdoblje od 1990. do 1998. godine, s više od 1216 stranica. Kronologija Republike Hrvatske (1990. – 1998.) daje pregled događaja u najnovijem razdoblju hrvatske povijesti, odnosno u razdoblju uspostave Republike Hrvatske i Domovinskoga rata.

Kronologija Republike Hrvatske od 1990. (s kraćim uvodom od 1980. godine – smrti predsjednika SFRJ i SKJ Josipa Broza Tita) do 15. siječnja 1998. - do potpune integracije okupiranoga hrvatskog područja u Republiku Hrvatsku, kronološki je pregled političkih, vojnih, gospodarskih, kulturnih i društvenih zbivanja, od onih najvažnijih, do onih koji se prostorno i vremenski očituju kao detalji.
Kronologija prati događaje u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji (neposredno vezane uz Republiku Hrvatsku, napose i uz BiH) koji se odnose na politiku (politički sustav, ustrojstvo države, Vladu RH, Hrvatski sabor, predsjednika RH, političke stranke), nacionalne manjine, sindikat, policiju SUP – MUP, vojsku (formiranje Hrvatske vojske), razvoj demokracije, zbivanja u gospodarstvu, prosvjeti i kulturi, crkvi, tisku...
Nešto više pažnje pridano je događajima vezanim uz stvaranje samostalne, suverene i neovisne hrvatske države te se stoga više prati rad predsjednika, Vlade i Sabora RH, napose počeci rada Sabora RH – konstituiranje Sabora RH, kasnije Zastupničkoga i Županijskoga doma Sabora.
Kronologija prati događaje vezane uz međunarodnu aktivnost Republike Hrvatske: međunarodno priznanje, diplomacija, međunarodni kontakti, međunarodne mirovne konferencije, međunarodni sporazumi, konvencije, odnos sa zemljama na podrucˇju bivše Jugoslavije, napose sa BiH itd.
Kronologija također prati Domovinski rat i ratne sukobe u Hrvatskoj, od prvih pocˇetaka „balvan revolucije” preko rata u Sloveniji do 4. kolovoza 1995., operacije „Oluja” i oslobađanja Knina. Ratni sukobi u BiH prate se samo onoliko koliko se reflektiraju na stanje u Republici Hrvatskoj.
Kao posljedice ratnih događanja Kronologija prati i teror, izbjeglice, prognanike i humanitarnu pomoc´. Događaji su poredani kronološkim redom i slijedom (od 1990. do kraja 1995. godine iz dana u dan; od kraja 1995. do 15. sijecˇnja 1998. navedeni su događaji iskljucˇivo vezani uz integraciju preostalog okupiranog hrvatskoga podrucˇja – hrvatskoga Podunavlja – u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske, uglavnom prema nacˇelu: događaji vezani uz unutrašnju politiku, vanjsku politiku – međunarodni odnosi RH i Domovinski rat, a u opisu imaju osnovne podatke (što, gdje i kada se dogodilo) uz kratki opis, bez ocjene i komentara.

Kronologija sadrži i cˇetiri kazala: Kazalo osobnih imena, Kazalo zemljopisnih imena, Pojmovno i Kronološko kazalo te Popis literature i Popis kratica. Kronologija je rađena na temelju tiska (dnevnog i tjednog: Glas Slavonije, Osijek; Jutarnji list, Zagreb; Novi list, Rijeka; Slobodna Dalmacija, Split; Vecˇernji list, Zagreb; Vjesnik, Zagreb; Danas, Zagreb; Državnost, Zagreb; Glas Koncila, Zagreb; Globus, Zagreb; Nacional, Zagreb; Velebit, Zagreb) iz vremena kada su se događaji zbivali, te je naknadno dopunjena objavljenom literaturom. Manje su rabljena arhivska vrela.
Knjiga je objavljena u suradnji s Hrvatskim institutom za povijest.

Author/s
Publisher/s
ISBN
9789530619340
Binding
hard
Year of issue
2015
Number of pages
1216
Format
27 x 15 cm

Same author products

-10%REVOLUCIONARNI ZAGREB 1918.-1945.Antikvarijat
7,77 8,63 
Lowest price in last 30 days:6,90