Show more Show less

27387

KULTURNI TURIZAM

15,93
14,33
Lowest price in last 30 days: 12,74 
not available
ISBN ISBN: 86-7102-197-1
Binding Binding: hard
Year of issue Year of issue: 2005

About the book KULTURNI TURIZAM

Knjiga Kulturni turizam - menadžment i razvojne strate gije zamišljena je kao vodič kroz problemska područja kulturnog turizma. Pisana je tako da sadrži pitanja i od govore na veliki broj problema sa kojima se suočavaju ak teri gradskih i opštinskih razvojnih politika, koji kulturni turizam vide kao razvojnu strategiju. Pošto se većina pro blema sa kojima se susreću odnosi na strateško planiranje i upravljanje održivim razvojem, ova knjiga se najviše ba vi upravo tim pitanjima - istovremeno pokušavajući da ih teorijski osvetli i da za njih nađe najpogodnija rešenja ko ja je moguće implementirati u praksi.
Na samom početku daje se odgovor na pitanje šta je kulturni turizam. Iako je ovaj pojam sve češće u upotrebi, postoje velike razlike u njegovom razumevanju. Zbog to ga je bilo neophodno da se on analizira sa stanovišta raz ličitih disciplina koje, iako podjednako učestvuju u obli kovanju osnovnog sadržaja i značenja ovog pojma, nemaju zajednički „jezik sporazumevanja". Da je to uisti nu tako svedoči pitanje studenata Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kojima sam na poziv Unije studenata Beo gradskog univerziteta držala predavanje o kulturnom tu rizmu. Studenti su me pitali: „Ako postoji kulturni turi zam, da li postoji i nekulturni?" Naravno, nisu me iznenadili pitanjem, jer je njihovo znanje o turizmu bilo u duhu našeg tradicionalnog monodisciplinarnog školstva.

Publisher/s
ISBN
86-7102-197-1
Binding
hard
Year of issue
2005
Number of pages
211
Format
21 x 15 cm