Show more Show less

26347

KVALITETA I POSLOVNA IZVRSNOST

10,22
9,20
Lowest price in last 30 days: 10,22 
not available
ISBN ISBN: 978-953-6807-36-9
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 2008

About the book KVALITETA I POSLOVNA IZVRSNOST

O kvaliteti, cjelovitoj kvaliteti (TQ), upravljanju cjelovitom kvalitetom (TQM) i modelima izvrsnosti (EM), ili poslovnoj izvrsnosti, napisan je velik broj knjiga, i čak je više od 100 milijuna naslova na internetu. Gotovo svakodnevno u orga
nizacije stiže, e-poštom ili na druge načine, vrlo bogata ponuda za razne oblike izobrazbe i konzultacija iz golemog i izrazito interdisciplinarnog područja kvali tete i poslovne izvrsnosti. Zadnjih godina stotine je novih menadžera kvalitete i
ocjenitelja normiranih sustava upravljanja. Pa čemu onda još jedna knjiga? Upra vo zbog preobilja informacija i Često teže razumljivih pojmova i kratica, mnogi se menadžeri, pa i stručnjaci za kvalitetu, teško snalaze, te postoji realna opasnost
propuštanja mnogih prigoda za poboljšanje poslovanja. Želja je autora da ovom knjigom pruži čitatelju uvid u mnoge uspješno korištene pristupe, modele i alate za poboljšanje kvalitete i poslovne izvrsnosti. Nekorištenje tih provjerenih meto
da poboljšanja poslovanja, a time i konkurentnosti, moglo bi u skoroj budućnosti loše utjecati na poslovanje mnogih organizacija.
Oko 2500 naših organizacija primjenjuje normirane ISO sustave upravljanja. Za sigurniju budućnost samo ti sustavi nisu dovoljni. Međutim, oni čine dobru polaznu osnovu za postupno uvođenje upravljanja cjelovitom kvalitetom. Ambicioznije organizacije češće pitaju: "Što poslije certificiranja ISO sustava upravljanja kvalitetom, okolišem itd?" Ova knjiga pokazuje da odličan odgovor može biti postupno uvođenje TQM-a pomoću provjerenog modela poslovne izvrsnosti, odnosno upravljanja svime, baš svime, što vodi prema cjelovitoj kvaliteti.
Da bi organizacija mogla ostvariti zahtjeve odabranog modela, potrebno je vrlo temeljito znanje i iskustvo o neprekidnom poboljšanju poslovanja u kojem sudjeluju gotovo svi zaposlenici. Tome značajno pripomažu znanje i iskustvo iz područja kvalitete i češće korištenih alata kontrole kvalitete i upravljanja. Knjiga daje opis pristupa, modela i alata na vrlo jednostavan način koji bi trebao potaknuti čitatelje na njihovo što češće korištenje, osobito u timskom radu. Navedena im literatura, pak, omogućuje pronalaženje potrebnih detaljnih uputa za primjenu odabrane metode.

Author/s
Publisher/s
ISBN
978-953-6807-36-9
Binding
soft
Year of issue
2008
Number of pages
222
Format
24 x 15 cm