Show more Show less

20681

KVANTNA FIZIKA - Udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeleyu

24,49
22,04
Lowest price in last 30 days: 22,04 
available
ISBN ISBN: 953-212-142-0
Binding Binding: hard
Year of issue Year of issue: 2003

About the book KVANTNA FIZIKA - Udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeleyu

Ovaj svezak Berkeleyskog udžbenika fizike posvećen je kvantnoj fizici. To je uvodna knjiga, namijenjena studentima s naobrazbom iz fizike koja u dobroj mjeri odgovara gradivu iz prethodnih svezaka ovog udžbenika. Moj idealni čitalac-student je, prema tome, student prirodnih i tehničkih znanosti na drugoj godini studija. Imajući u vidu razvitak fizike u posljednjih pedesetak godina, čini se da nije najpametnije odlagati izučavanje svih aspekata kvantnih pojava za kasnije semestre. Razumno odmjeren uvodni tečaj može dati dobru predodžbu tog razvitka.
Ne vjerujem da je izučavanje kvantne fizike samo po sebi teže od bilo kojeg drugog područja fizike. U svakom području fizike susrećemo pojave koje nam izgledaju jednostavne i pregledne, ali isto tako i pojave koje je teško obuhvatiti na kvantitativan način. Međutim, istina je da se nekada sve kvantne pojave smatralo tajnovitim i zbunjujućim. U doba prvih istraživanja na tom području fizičari su osjećali stvarne psihičke teškoće koje su se javljale djelomično zbog razumljivih predrasuda u prilog klasične slike svijeta, a djelomično zbog nepotpune predodžbe. Međutim, nema nikakvih razloga zašto bi te iste teškoće stajale pred današnjim studentom početnikom. Danas je sigurno poznato da je klasično opisivanje samo približno ispravno i postoji bezbroj eksperimentalnih rezultata koji podržavaju i rasvjetljuju različite aspekte današnjih teoretskih ideja. Čvrsto sam uvjeren da se među poznatim činjenicama mogu naći područja za jednostavna i jasna razmatranja koja mogu rasvijetliti važne ideje i načela. Jako sumnjam da će student kojega se uvodi u dobro odabran slijed jednostavnih ali važnih fizikalnih činjenica osjećati da su kvantne pojave tajnovitije od, recimo, pojave opće gravitacije.

About the book - KVANTNA FIZIKA - Udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeleyu

1. Uvod
5. Materijalne cestice
Odjeljci
Doseg Kvantne fizike
Atomi i elementarne čestice
Granice primjenjivosti klasične teorije
Otkriće Planckove konstante
Fotoelektrični učinak
Pitanje stabilnosti i veličine atoma
Zadaci
2. Iznos fizikalnih veličina u kvantnoj fizici
Odjeljci
Jedinice i fizikalne konstante
Energija
Karakteristične veličine atomske i molekularne fizike
Osnovni podaci nuklearne fizike
Gravitacijske i elektromagnetske sile
Brojčane procjene
Dopunsko štivo: prirodne konstante
Zadaci
De Broglieevi valovi
Teorija difrakcije na periodičnim strukturama
Samo je jedna Planckova konstanta
Mogu li se valovi materije cijepati
Valna jednadžba i načelo superpozicije
Dopunsko štivo: vektorski prostor fizičkih stanja
6. Princip neodređenosti i teorija mjerenja
Heisenbergove relacije neodređenosti
Mjerenje i statistički ansambl
Amplitude i intenziteti
Može li se u načelu predvidjeti ishod svakog mjerenja
i Polarizirana i nepolarizirana svjetlost
3. Energetski nivoi
Prikazi nivoa
Konačna širina energetskih nivoa
Nastavak razmatranja o nivoima
Širenje spektralnih crta zbog Doplerova efekta i sudara
Dopunsko štivo: o teoriji elektromagnetskih prijelaza
7. Schrodingerova valna mehanika
Schrodingerova nerelativistička valna jednadžba
Neki jednostavni potencijalni „bedemi"
Teorija alfa radioaktivnosti
Naprednije Štivo: normiranje valne funkcije
4. Fotoni
Foton kao čestica
Komtonski efekt; Zakočeno zračenje, stvaranje i poništavanje parova
Može li se foton „rascijepiti"?
8. Teorija stacionarnih stanja
Kvantiziranje kao problem vlastitih vrijednosti
Harmonički oscilator. Vibracijska i rotacijska pobuđenja molekula
Sustavi slični vodiku
Naprednije štivo: Varijable položaja i impulsa u Schrodingerovoj
teoriji
Pioni i nuklearne sile
Zaključne primjedbe
Dodatak
Elementarne cestice i njihova međusobna djelovanja
A. Temeljne fizikalne konstante
B. Najstabilnije elementarne čestice
C. Kemijski elementi
Sudarni procesi i valna slika ...
Što se razumijeva pod česticom?
Osnovne ideje kvantne teorije polja

Translator/s
Nikola Zovko
ISBN
953-212-142-0
Binding
hard
Year of issue
2003
Number of pages
226
Format
30 x 15 cm

Bestsellers from same category

-50%EVOLUCIJA - Priča o životu na Zemlji
3,27 6,53 
Lowest price in last 30 days:3,27 
-30%STVORENJE - poziv za spas života na Zemlji
9,24 13,19 
Lowest price in last 30 days:9,24 
-10%TAJNI ŽIVOT DRVEĆA
21,47 23,86 
Lowest price in last 30 days:21,47 
-20%EVOLUCIJA - Klasici i suvremene spoznaje
25,59 31,99 
Lowest price in last 30 days:25,59