Show more Show less

1809

LEKSIKON MIGRACIJSKOG I ETNIČKOG NAZIVLJA

13,01
available
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 1998

About the book LEKSIKON MIGRACIJSKOG I ETNIČKOG NAZIVLJA

Djelo je nastalo zbog praktičnih potreba u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu koji je i suizdavač. Leksikon je rezultat rada skupine autora - Institutovih istraživača na stvaranju svoje baze podataka - pripreme pojmovnika koji je trebao poslužiti kao okvir za organizaciju podataka. Obrađeno je više od 600 natuknica važnih za etničko i migracijsko istraživanje, a mnoge su natuknice ušle u leksikon jer su općenito ključne u društvenim znanostima. Pristup je interdisciplinaran, pri čemu su zastupljene ove znanstvene discipline: psihologija, sociologija, ekonomija, politologija, pravo, etnologija, demografija, jezikoslovlje i orijentalistika.

Publisher/s
Binding
soft
Year of issue
1998
Number of pages
340
Format
24 x 15 cm