Show more Show less

155131

OD KAČIĆA DO SVAČIĆA - Imagologija i ideologija zadarskih koledara

22,43
6,73
Lowest price in last 30 days: 22,43 
available
ISBN ISBN: 9789532228090
Binding Binding: binding_m. u.
Year of issue Year of issue: 2018

About the book OD KAČIĆA DO SVAČIĆA - Imagologija i ideologija zadarskih koledara

Knjiga Od Kačića do Svačića: imagologija i ideologija zadarskih koledara na jedan novi način
pristupa građi koja se istraživala s historiografskog aspekta, ili pak samo filološkim metodama.
Istraživanje koje je provedeno ukazuje na značajan imagotipski potencijal književno-kulturne
periodike koja se ostvarivala u Zadru u vrijeme kada je Zadar, od druge polovice devetnaestoga
stoljeća do Prvoga svjetskog rata, drugo izdavačko središte nakon Zagreba. U interpretaciji sadržaja
dvaju zadarskih koledara, Narodnoga koledara i Svačića, autorica je ukazala na dva različita pristupa
poimanju kulture (širega i užega) koje se temeljilo i na slojevitosti političkoga i društvenoga
potencijala Zadra i Dalmacije toga doba. Upravo novi pristup kulturnim slojevima bit će prikladan za
nastavu na sveučilišnoj razini.
prof. dr. sc. Robert Bacalja

Knjiga Od Kačića do Svačića: imagologija i ideologija zadarskih koledara pokazala je vrlo snažan
imagotipski potencijal književno-kulturne periodike i opravdanost imagološkoga istraživačkog
polazišta. Njezina je vrijednost već u samoj detaljnoj rekonstrukciji imaginarija dvaju relevantnih
zadarskih časopisa, što samim tim predstavlja i rekonstrukciju važnoga dijela ukupnoga hrvatskoga
kulturnog imaginarija u dijakronijskom presjeku od 1860-ih do 1910. Imagološki je pristup u
potpunosti prikladan za ovakvo istraživanje jer se usredotočuje na uzajamnu povezanost vrijednosnih
predodžbi o vlastitome geokulturnom prostoru (autopredodžbe) i drugim geokulturnim prostorima
(heteropredodžbe) te na njihove svjetonazorske, ideološke i političke pretpostavke (ideologemi).
Konstrukt nacionalnoga identiteta valjano se rekonstruira upravo iščitavanjem tih triju sastavnica iz
tekstnih izvora.Analiza segmenta nacionalnoga kulturnog imaginarija u formativnom razdoblju
njegova oblikovanja (Dalmacija u drugoj polovici 19. stoljeća) od posebna je društvena interesa jer
pridonosi produbljivanju poznavanja nacionalne kulturne povijesti, u prvom redu konteksta
oblikovanja nacionalnoga identiteta.
prof. dr. sc. Davor Dukić

Author/s
Publisher/s
ISBN
9789532228090
Binding
binding_m. u.
Year of issue
2018
Number of pages
295
Format
23

Same author products