Show more Show less

35322

POVIJESNI ATLAS GRADOVA - VARAŽDIN

26,65
23,99
not available
ISBN ISBN: 953-666-43-0
Binding Binding: hard
Year of issue Year of issue: 2009

About the book POVIJESNI ATLAS GRADOVA - VARAŽDIN

Projekt "Povijesni atlas gradova - povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova" jedan je od projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske sa sjedištem u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Projekt se bavi prikupljanjem, znanstvenom obradom i objavljivanjem kartografskih izvora za povijest hrvatskih gradova. Temelji se na arhivskom gradivu pohranjenom u našim i stranim arhivskim i muzejskim ustanovama. Objavljivanjem i tumačenjem spomenutih izvora, želja nam je unaprijediti dosadašnje spoznaje o prostornom razvoju hrvatskih gradova i skrenuti pažnju znanstvene i stručne javnosti na važnost kartografskih izvora kao izvora za hrvatsku povijest.
Ovaj se Projekt temelji na iskustvima sličnih projekata Njemačke, Austrije, Češke, Francuske, Poljske, Belgije, Velike Britanije i Irske. Sadržajem i koncepcijom uklapa se u međunarodni projekt komparativne studije europskih gradova koji podržava Commission Internationale pour l’histoire des Villes. Povijesni atlas gradova zamišljen je kao zbirka planova i karata hrvatskih gradova čiji je svaki svezak posvećen jednom gradu. Kao i svaki atlas, sastojat će se od kartografskog i tekstualnog dijela. Kartografski dio sadržavat će kvalitetne i dobro čitljive reprodukcije karata i planova izabranih gradova. Na taj će se način po prvi put na jednom mjestu naći svi relevantni kartografski izvori za povijest jednog grada. Objavljivanje kvalitetnih reprodukcija pridonijet će i zaštiti originalnih kartografskih izvora koji se čestim korištenjem i pojedinačnim snimanjima nepovratno oštećuju. Analiza i tumačenje navedenih kartografskih izvora u tekstualnom dijelu, omogućit će nove spoznaje o prostornom razvoju hrvatskih gradova, kao i sagledavanje njihovog razvoja u europskom kontekstu. Gradovi su izabrani po principu case study. Izabrani su karakteristični historijsko-geografski modeli gradova, birajući među njima one slabije kartografski i ekohistorijski istražene. Svaki svezak predstavit će razvoj odabranog grada u povijesnom, urbanističkom, gospodarskom, demografskom, političkom i kulturnom kontekstu, primjenjujući pri tome interdisciplinarni pristup. Projekt se realizira u suradnji s državnim arhivima i muzejskim ustanovama Republike Hrvatske.

About the book - POVIJESNI ATLAS GRADOVA - VARAŽDIN

I. PRIRODNOGEOGRAFSKI UVJETI RAZVOJA GRADA VARAŽDINA
Položaj
Osobine reljefa
Hidrografski odnosi
Obilježja klime
Tlo
Osobine krajobraza
Mineralne sirovine

II. VARAŽDINSKI KRAJ OD NAJSTARIJIH TRAGOVA NASELJAVANJA DO PRVOG SPOMENA GRADA: ARHEOLOŠKA TOPOGRAFIJA (Marina Šimek)
Dokazi najstarije naseljenosti
Život tijekom bakrenog i ranog brončanog doba
Srednje brončano doba
Arheološki nalazi kasnog brončanog doba
Starije željezno doba varaždinskog kraja
Tragovi mlađeg željeznog doba
Antičko naslijeđe
Srednji vijek na varaždinskom području

III. URBANI RAZVOJ I PROSTORNA ORGANIZACIJA SREDNJOVJEKOVNOG VARAŽDINA
Povijesni kontekst nastanka grada Varaždina
Prve vijesti o gradu – Varaždin u važnijim srednjovjekovnim ispravama
Razvoj centralnih funkcija grada
Topografija srednjovjekovnog Varaždina

IV. RAZVOJ I IZGRADNJA VARAŽDINA OD 16. STOLJEĆA DO DANAŠNJIH DANA
Varaždin u borbi za povijesnu opstojnost Hrvatskog Kraljevstva
Modernizacija varaždinske utvrde - Varaždin kao vrata Štajerske na planu Daniela Specklina iz 1578.
Varaždin nakon Žitvanskog mira na veduti Johannesa Ledentua iz 1639. godine
Stanje varaždinskih utvrda na planovima Martina Stiera iz 1657. godine
Urbanistički i kulturni procvat grada Varaždina na Donatovom planu iz 1672.
Feudalna utvrda i njezini odnosi s gradom na planu nepoznatog autora nastalom oko 1715. godine - Varaždin u ozračju priprema za novi habsburško-osmanski rat
Varaždin i njegovi zvonici na vedutama Antuna Weissa (1729) i Sigismunda Koppa (1732)
Slobodni i kraljevski Varaždin kao glavni grad Hrvatske u kartografskim djelima A. L. Kneidingera iz 1765./1766. godine
Susret urbanog i ruralnog na Knedingerovoj karti gradskog teritorija iz 1765. godine
Zemljišno-vlasnički odnosi u gradu i oko njega na Kneidingerovom planu nastalom oko 1766.
Zlatno doba baroknog Varaždina na planu Leopolda Kneidingera iz 1766. godine
Vojni posjedi i raskošne varaždinske palače na Storckovom planu iz 1767. godine -posljednja slika Varaždina prije katastrofalnog požara
Razgraničenje feudalnog i gradskog zemljišta oko utvrde na planu Johanna Vottera iz 1770. godine
Katastrofalni požar 1776. godine i njegove teške posljedice
Obnova grada nakon požara i gradnja prvog mosta preko Drave na jozefinskoj topografskoj karti iz 1784. godine
Pripreme za početak planskog rušenja bedema u projektu Ignaca Beyschlaga (1802-1807)
Varaždin uoči rušenja stoljetnih bedema na planu Ignaca Beyschlaga iz 1807.  godine
Grad Varaždin u napoleonsko doba na topografskoj karti iz 1813. godine
Parcelacija grabišta  u projektima Josipa Erdélyja (1812-1818)
Početak urbanizacije nekadašnjih grabišta na planu Josepha Podhradczkog iz 1823.
Varaždin u vrijeme ilirskog preporoda - urbanistička i komunalna preobrazba grada na planu Franje Karbe nastalom oko 1840. godine
U vrtlogu revolucionarnih događanja 1848/49. - Varaždin na planu Franje Plochela iz 1851. godine
Nerealizirani prijedlog parcelacije zemljanih bedema utvrde iz 1857. godine
Prema konačnom srastanju unutrašnjeg i vanjskog grada
U sklopu Austro-Ugarske Monarhije - Varaždin na vojnom planu iz 1894. godine
Početak industrijalizacije grada – nove smjernice urbanističkog razvoja Varaždina u Građevnom redu (1900) i Građevnom štatutu grada (1902)
Prva regulatorna osnova grada Varaždina i njezina dopuna (1904, 1909)
Mađuratno razdoblje - Varaždin kao industrijsko središte na katastarskom planu iz 1937. godine
Pokušaj donošenja nove regulatorne osnove grada (1940-1941) i projektiranje radničkog naselja (1941)
Varaždin u Drugom svjetskom ratu na planu Narodne zaštite iz 1943. godine
Poslijeratna obnova Varaždina i nove smjernice razvoja u Direktivnoj regulatornoj osnovi iz  1948. godine
Razvoj grada tijekom 50-ih i donošenje Generalnog urbanističkog plana 1959. godine
Prijelomne 60-e i 70-e godine - početak regulacije Drave i daljnja prostorna ekspanzija grada
Stagnantne osamdesete – Varaždin i okolica u procesima suburbanizacije na planu iz 1987.
Varaždin danas - grad za novo tisućljeće

V. GRADITELJSKA BAŠTINA VARAŽDINA (Spomenka Težak, Miroslav Klemm)
Graditeljstvo srednjovjekovnog Varaždina - tragovima varaždinskog urbaniteta u razdoblju romanike i gotike
Gotičko-renesansna feudalna utvrda
Renesansni sjaj 16. stoljeća
Graditeljska baština 17. stoljeća
Naslijeđe 18. stoljeća
Graditeljstvo historicizma, moderne i suvremenog doba
Svetački kipovi u Varaždinu

VI. KARTOGRAFSKI IZVORI GRADA VARAŽDINA (reprodukcije karata i planova)

VII. BIBLIOGRAFSKI PODACI O KARTOGRAFSKIM IZVORIMA

VIII. BIBLIOGRAFIJA: arhivski izvori (fondovi i zbirke), objavljeni izvori, literatura

IX. SUMMARY

X. MJESNO KAZALO

ISBN
953-666-43-0
Binding
hard
Year of issue
2009
Number of pages
350
Format
31 x 15 cm

FAQ

Payment methods

There are four ways to purchase selected titles:

 1. Credit card - this form of purchase is subject to all standard protection procedures prescribed by law, where Superknjižara d.o.o. guarantees the security of the data used in the purchase process. The data authorization process takes place within the T-Com Pay Way system with a secure SSL security protocol with 128-bit data encryption. Payment is made only when the order is ready for delivery, and the customer is notified by e-mail of each step in the processing.
 2. Cash on delivery - this form of payment means that the ordered items are paid for when you pick up the shipment. For the time being, this form of payment is possible only in the territory of the Republic of Croatia.
 3. By bank transfer - payment to the account - we recommend bank transfer payment to all legal entities that need an R1 account. By choosing this method of payment, the customer will receive a pro forma invoice (by fax or e-mail) after ordering the requested product, and Superknjižara will send him the shipment and R1 invoice after the payment is registered. Payment to the account is recommended to private persons who, after receiving the order, receive an e-mail with an offer for payment (e-banking, payment in the bank, post office, etc.). This method of payment can also be used by people ordering from abroad.
 4. Cash - this form of payment is only available when a delivery option in one of our bookstores is chosen as the delivery option.
Delivery methods

Delivery methods are divided into two basic categories:

 1. Send the shipment to the desired address.
   
  • Delivery by a delivery service that covers most of Croatia. For a small part of the Croatian territory that is not covered by the delivery service (some islands), the services of the Croatian Post are used (costs for this type of delivery are 22 kn for orders up to 200 kuna, 25 kn for orders up to 500 kuna, and for orders over 500 kuna delivery is free in Croatia).
    
 2. Pick up the shipment in one of our bookstores, without delivery costs (only for orders from Croatia). This form of delivery is also the fastest, because the offer of our online bookstore products is also physically available in the Zagreb bookstore on Roosevelt Square (Savska). Ordered items can be picked up (after the customer receives an e-mail notification of delivery) in the following bookstores:
   
  • Superknjižara, Rooseveltov trg 4 (across from the Mimara Museum - the building of the Journalists' House), 10000 Zagreb (working hours from 9 am to 6 pm on weekdays phone 01 4875-735, e-mail: superknjizara@superknjizara.hr
  • Znanje Bookshop, Gajeva 1, 10000 Zagreb, phone: 01 5577 953, Working hours: Mon-Fri 08:00-21:00; Sat 9:00-20:00. bookshop@znanje.hr
  • Znanje Zadar, Sveti Donat, Knezova Šubića Bribirskih 11, 23000 Zadar, phone: 023 254 518, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 zadar@znanje.hr
  • Znanje Varaždin - Lumini center, Ulica grada Lipika 15, Donji Kneginec, 42204 Turčin, phone: 042 555 002, Working hours: Mon-Sun 09:00 - 21:00 lumini@znanje.hr
  • Znanje Split - Miroslav Krleža, Kraj Sv. Marije 1, 21000 Split, phone: 021 271 714, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 split@znanje.hr
  • Znanje Slavonski Brod, Trg pobjede 28, 35000 Slavonski Brod, phone: 035 295 258, Working hours: Mon-Fri 08: 00-20:00; Sat 08:00-14:00 brod@znanje.hr
  • Znanje Rijeka, Užarska 1, 51000 Rijeka, phone: 051 582 091, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 rijeka@znanje.hr
  • Znanje Pula, Giardini no. 4, 52100 Pula, phone: 052 354 650, Working hours: Mon-Fri 08:00-20:00; Sat 08:00-14:00 pula@znanje.hr

    

Registration and forgotten password

To purchase on the website SUPERKNJIŽARA it is necessary to register and create an account and enter basic data. Registration can be done before or during the ordering process. After selecting the Registration field, a form opens in which it is necessary to fill in the basic data. The customer chooses the password with which to access the user account. After filling in the required data, it is necessary to confirm the entries by clicking on the Finish registration field. The created user account remains registered in the system and is accessed by a combination of e-mail address and password.


In case the customer forgets the password, it is enough to send an e-mail by clicking on the link Forgotten password? We will send you a new password to access the data - you can change it later because automatically created passwords are not easily 'remembered'. In short, after creating an account, for each further purchase in the Superknjižara system, only an e-mail address and password are required.

Newsletter subscription

When registering, users can choose the option of receiving a newsletter, a regular Superknjižara service that informs you about new titles in the offer and special promotions. The service can be easily canceled at any time by sending an e-mail to our customer service.

Search

Our offer can be searched based on two basic principles:

 1. Search using a search engine so that at the beginning of typing the desired term in the field of the search engine in the drop-down menu, the results that can be selected or by typing the entire term and selecting the field Search
 2. You can search for books without using a search engine, by searching certain topic areas (left menu) and new and best-selling titles (top menu). In the left menu, it is possible to select the desired area, and clicking on one of the main areas expands the number of options with sub-areas. After selecting the desired area, the items are listed, and it is possible to use an additional search engine that sorts the selected area by year of publication, from oldest to newest and vice versa, and by price and title.
 3. New titles can be searched by clicking on the All new editions field.
Customer complaints

In accordance with Art. 10 of the Consumer Protection Act, the Seller allows all Buyers to send their complaints by mail to the address of the Seller Superknjižara d.o.o. 10 000 Zagreb, Rooseveltov trg 4, ie by e-mail to the Seller's e-mail address superknjizara@superknjizara.hr, and the Seller will notify the Buyer of the received complaint. The Seller will respond to all comments and objections no later than 15 days from the date of receipt of the objection. In order for the Seller to acknowledge receipt of the written complaint in accordance with Article 10, paragraph 5 of the Consumer Protection Act, and then respond to it, the Buyer must provide the correct information for receiving it.

Conversion statement

For users outside Croatia - Payment is always made in Croatian Kuna.

The amount that will be charged to your credit card is obtained by converting the Croatian Kuna into your currency according to the current exchange rate list of the Croatian National Bank. When you are charged, the amount is converted into your currency according to the exchange rate of the home credit card with which you paid.

As a result of currency conversion, there may be a small difference in price from that indicated on our website.