Show more Show less

27521

PROMETNO PRAVO (m.u.)

29,32
not available
ISBN ISBN: 978-953-0-30372-0
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 2008

About the book PROMETNO PRAVO (m.u.)

Donedavno je na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu bilo pet kolegija prometnog prava: Cestovno pravo, Pravo unutarnje plovidbe, Poštansko i telekomunikacijsko pravo, Zračno pravo i Željezničko pravo. To znači da je svaka prometna grana bila podjednako zastupljena na jednome od dotadašnjih pet smjerova. Za svaki od tih kolegija postojao je odgovarajući udžbenik koji su napisali LadislavHorvat odnosno Slobodan Kaštela, što je studentima uvelike olakšalo praćenje nastave i pripremu ispita. Međutim, od akademske godine 2005./2006. na svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, pa tako i na Fakultetu prometnih znanosti, započeo je studij prema Bolonjskom procesu. S tim u vezi izrađen je novi nastavni program prema kojemu su navedeni kolegiji prometnog prava spojeni ujedan, pod nazivom Prometno pravo.Ta je promjena donijela prilične teškoće nastavnicima koji su morali osnovni sadržaj pet kolegija sažeti u samo jedan, ali još više studentima koji su se za pripremu ispita morali koristiti s pet različitih udžbenika, doduše, u reduciranom opsegu.
Sve nas je to navelo da pokušamo u relativno kratkom vremenu s obzirom na za-htjevnost posla, pripremiti novi udžbenik koji bi ispunio nastalu prazninu i koji bi u cijelosti obuhvatio gradivo kolegija Prometno pravo. Pri određivanju opsega udžbenika, pošli smo od činjenice da je prometno pravo na određeni način jedinstveno, ali je i sastavljeno od grana prava koje se podudaraju s pojedinim oblicima prometa. Budući da svaka od njih ima svoje specifičnosti, svaka je i iscrpno pravno uređena. Takvo autonomno pravno uređenje, s obzirom na značajke svake prometne grane i na značenje prometa općenito, nije samo logično nego i optimalno. Zbog toga smo u udžbeniku nastojali pravo svake prometne grane obraditi u podjednakom opsegu. Od tog načela djelomično je odstupljeno u prikazu zračnog prava te poštanskoga i telekomunikacijskog prava, koja su obrađena potpunije od drugih prometnih prava, i to prije svega zato što na Fakultetu prometnih znanosti, osim smjera Promet, postoji i smjer Aeronautika, za obrazovanje pilota i kontrolora letenja te smjer Inteligentni transportni sustavi i logistika, na kojima se studira prema programima različitima od programa Prometa.

D
onedavno je na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu bilo pet kolegija pro metnog prava: Cestovno pravo, Pravo unutarnje plovidbe, Poštansko i telekomu nikacijsko pravo, Zračno pravo i Željezničko pravo. To znači da je svaka prometna gra na bila podjednako zastupljena na jednome od dotadašnjih pet smjerova. Za svaki od tih kolegija postojao je odgovarajući udžbenik koji su napisali Ladislav Horvat od nosno Slobodan Kaštela, što je studentima uvelike olakšalo praćenje nastave i pripre mu ispita. Međutim, od akademske godine 2005./2006. na svim sastavnicama Sveu čilišta u Zagrebu, pa tako i na Fakultetu prometnih znanosti, započeo je studij prema Bolonjskom procesu. S tim u vezi izrađen je novi nastavni program prema kojemu su navedeni kolegiji prometnog prava spojeni ujedan, pod nazivom Prometno pravo. Ta je promjena donijela prilične teškoće nastavnicima koji su morali osnovni sadržaj pet kolegija sažeti u samo jedan, ali još više studentima koji su se za pripremu ispita mo rali koristiti s pet različitih udžbenika, doduše, u reduciranom opsegu.
Sve nas je to navelo da pokušamo u relativno kratkom vremenu s obzirom na za-htjevnost posla, pripremiti novi udžbenik koji bi ispunio nastalu prazninu i koji bi u ci jelosti obuhvatio gradivo kolegija Prometno pravo. Pri određivanju opsega udžbeni ka, pošli smo od činjenice da je prometno pravo na određeni način jedinstveno, ali je i sastavljeno od grana prava koje se podudaraju s pojedinim oblicima prometa. Bu dući da svaka od njih ima svoje specifičnosti, svaka je i iscrpno pravno uređena. Takvo autonomno pravno uređenje, s obzirom na značajke svake prometne grane i na zna čenje prometa općenito, nije samo logično nego i optimalno. Zbog toga smo u udž beniku nastojali pravo svake prometne grane obraditi u podjednakom opsegu. Od tog načela djelomično je odstupljeno u prikazu zračnog prava te poštanskoga i te lekomunikacijskog prava, koja su obrađena potpunije od drugih prometnih prava, i to prije svega zato što na Fakultetu prometnih znanosti, osim smjera Promet, posto ji i smjer Aeronautika, za obrazovanje pilota i kontrolora etenja te smjer Inteligentni transportni sustavi i logistika, na kojima se studira prema programima različitima od programa Prometa.

Publisher/s
ISBN
978-953-0-30372-0
Binding
soft
Year of issue
2008
Number of pages
12
Format
25 x 15 cm

Same author products

FAQ

Payment methods

There are four ways to purchase selected titles:

 1. Credit card - this form of purchase is subject to all standard protection procedures prescribed by law, where Superknjižara d.o.o. guarantees the security of the data used in the purchase process. The data authorization process takes place within the T-Com Pay Way system with a secure SSL security protocol with 128-bit data encryption. Payment is made only when the order is ready for delivery, and the customer is notified by e-mail of each step in the processing.
 2. Cash on delivery - this form of payment means that the ordered items are paid for when you pick up the shipment. For the time being, this form of payment is possible only in the territory of the Republic of Croatia.
 3. By bank transfer - payment to the account - we recommend bank transfer payment to all legal entities that need an R1 account. By choosing this method of payment, the customer will receive a pro forma invoice (by fax or e-mail) after ordering the requested product, and Superknjižara will send him the shipment and R1 invoice after the payment is registered. Payment to the account is recommended to private persons who, after receiving the order, receive an e-mail with an offer for payment (e-banking, payment in the bank, post office, etc.). This method of payment can also be used by people ordering from abroad.
 4. Cash - this form of payment is only available when a delivery option in one of our bookstores is chosen as the delivery option.
Delivery methods

Delivery methods are divided into two basic categories:

 1. Send the shipment to the desired address.
   
  • Delivery by a delivery service that covers most of Croatia. For a small part of the Croatian territory that is not covered by the delivery service (some islands), the services of the Croatian Post are used (costs for this type of delivery are 22 kn for orders up to 200 kuna, 25 kn for orders up to 500 kuna, and for orders over 500 kuna delivery is free in Croatia).
    
 2. Pick up the shipment in one of our bookstores, without delivery costs (only for orders from Croatia). This form of delivery is also the fastest, because the offer of our online bookstore products is also physically available in the Zagreb bookstore on Roosevelt Square (Savska). Ordered items can be picked up (after the customer receives an e-mail notification of delivery) in the following bookstores:
   
  • Superknjižara, Rooseveltov trg 4 (across from the Mimara Museum - the building of the Journalists' House), 10000 Zagreb (working hours from 9 am to 6 pm on weekdays phone 01 4875-735, e-mail: superknjizara@superknjizara.hr
  • Znanje Bookshop, Gajeva 1, 10000 Zagreb, phone: 01 5577 953, Working hours: Mon-Fri 08:00-21:00; Sat 9:00-20:00. bookshop@znanje.hr
  • Znanje Zadar, Sveti Donat, Knezova Šubića Bribirskih 11, 23000 Zadar, phone: 023 254 518, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 zadar@znanje.hr
  • Znanje Varaždin - Lumini center, Ulica grada Lipika 15, Donji Kneginec, 42204 Turčin, phone: 042 555 002, Working hours: Mon-Sun 09:00 - 21:00 lumini@znanje.hr
  • Znanje Split - Miroslav Krleža, Kraj Sv. Marije 1, 21000 Split, phone: 021 271 714, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 split@znanje.hr
  • Znanje Slavonski Brod, Trg pobjede 28, 35000 Slavonski Brod, phone: 035 295 258, Working hours: Mon-Fri 08: 00-20:00; Sat 08:00-14:00 brod@znanje.hr
  • Znanje Rijeka, Užarska 1, 51000 Rijeka, phone: 051 582 091, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 rijeka@znanje.hr
  • Znanje Pula, Giardini no. 4, 52100 Pula, phone: 052 354 650, Working hours: Mon-Fri 08:00-20:00; Sat 08:00-14:00 pula@znanje.hr

    

Registration and forgotten password

To purchase on the website SUPERKNJIŽARA it is necessary to register and create an account and enter basic data. Registration can be done before or during the ordering process. After selecting the Registration field, a form opens in which it is necessary to fill in the basic data. The customer chooses the password with which to access the user account. After filling in the required data, it is necessary to confirm the entries by clicking on the Finish registration field. The created user account remains registered in the system and is accessed by a combination of e-mail address and password.


In case the customer forgets the password, it is enough to send an e-mail by clicking on the link Forgotten password? We will send you a new password to access the data - you can change it later because automatically created passwords are not easily 'remembered'. In short, after creating an account, for each further purchase in the Superknjižara system, only an e-mail address and password are required.

Newsletter subscription

When registering, users can choose the option of receiving a newsletter, a regular Superknjižara service that informs you about new titles in the offer and special promotions. The service can be easily canceled at any time by sending an e-mail to our customer service.

Search

Our offer can be searched based on two basic principles:

 1. Search using a search engine so that at the beginning of typing the desired term in the field of the search engine in the drop-down menu, the results that can be selected or by typing the entire term and selecting the field Search
 2. You can search for books without using a search engine, by searching certain topic areas (left menu) and new and best-selling titles (top menu). In the left menu, it is possible to select the desired area, and clicking on one of the main areas expands the number of options with sub-areas. After selecting the desired area, the items are listed, and it is possible to use an additional search engine that sorts the selected area by year of publication, from oldest to newest and vice versa, and by price and title.
 3. New titles can be searched by clicking on the All new editions field.
Customer complaints

In accordance with Art. 10 of the Consumer Protection Act, the Seller allows all Buyers to send their complaints by mail to the address of the Seller Superknjižara d.o.o. 10 000 Zagreb, Rooseveltov trg 4, ie by e-mail to the Seller's e-mail address superknjizara@superknjizara.hr, and the Seller will notify the Buyer of the received complaint. The Seller will respond to all comments and objections no later than 15 days from the date of receipt of the objection. In order for the Seller to acknowledge receipt of the written complaint in accordance with Article 10, paragraph 5 of the Consumer Protection Act, and then respond to it, the Buyer must provide the correct information for receiving it.

Conversion statement

For users outside Croatia - Payment is always made in Croatian Kuna.

The amount that will be charged to your credit card is obtained by converting the Croatian Kuna into your currency according to the current exchange rate list of the Croatian National Bank. When you are charged, the amount is converted into your currency according to the exchange rate of the home credit card with which you paid.

As a result of currency conversion, there may be a small difference in price from that indicated on our website.