Show more Show less
80874

REGIONI I REGIONALIZACIJA - Sociološki aspekti

11,88
10,69
available
ISBN ISBN: 978-86-86689-71-9
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 2012

Description - REGIONI I REGIONALIZACIJA - Sociološki aspekti

Zbornik Regioni i regionalizacija: sociološki aspekti, nastao je prevashodno kao rezultat rada istraživača na naučnom projektu „Sociološki aspekti regionalizacije: komparativna analiza“, finansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Međutim, u radu na njemu istraživači su koristili i rezultate svojih istraživanja na projektima “Značaj participacije u društvenim mrežama za prilagođavanje evrointegracijskim procesima” i “Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti kao činioci evropskih integracija Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na AP Vojvodinu”, finansiranih od strane Ministarstva za obrazovanje i nauku.
Regionima i regionalizaciji se prilazi pomoću različitih socioloških pristupa, sa stanovišta autonomije, regionalnih identiteta i regionalnih razlika, ali i širih procesa koji utiču na njihovo oblikovanje, što ovom zbirniku daje posebnu naučnu vrednost.
Rad “Regionalni drugi”, autora Dušana Marinkovića, odnosi se na problematizovanje regionalnog identiteta. Iako ova vrsta kolektivnog identiteta stvara regionalne razlike one su ipak razlike malog intenziteta. Takođe, iako se može govoriti o postavljanju regionalnih granica (koje su doduše fluidne, nestabilne i nejasne), regioni nužno ne impliciraju prostornost u geografskom smislu. Međutim, ono što je jasno i vidljivo to su efekti delovanja “regionalnih” svetova, smatra autor.
Prilikom razmatranja region(lizma), autori Stepanov i Nešić u tekstu “Regio(alizam) i autonomija”, naglašavaju važnost intedisciplinarnog pristupa prilikom njegovog analiziranja. Oni ističu, da region(lizam) pre svega treba posmatrati u njegovoj težnji za drugačijom organizacijom političkog, ekonomskog ili kulturnog života, koja se protivi svakoj vrsti monolitizma i asimilacije. U tom pogledu, na region(lizam) se gleda kao na put ka otvorenom društvu u kojem pitanja autonomije i slobode regiona dobijaju na svojoj važnosti.
Koncepte globalizacije, glokalizacije, relokalizacije i kosmopolitizma obrađuju Škorić i Kišjuhas u radu “Globalizacija kao hibridizacija i heterogenizacija globalnog”. Autori glokalizaciju tumače sa stanovišta homogenosti i heterogenosti, dok se prilikom razmatranja relokalizacije navode gledišta koja ovaj proces vide kao odbranu od globalizacije eksploatacije, siromaštva, nezaposlenosti, zaštitu životne sredine i lokalnih kultura. Nakon objašnjanja problematičnosti koncepta lokalnog, glokalizacija je predstavljena u kontekstu teorija diferencijalizma, hibridizacije i konvergencije.
Da bi objasnio karakter regionalnog identiteta, Dušan Ristić u radu “Diskurzivni karakter regionalnog identiteta”, analizira konstrukciju identiteta kroz društvenu interakciju, kao i istorijske grupe struktura regulatorne moći koje utiču na formiranje identiteta. Autor ističe da su konstitucionalnost, relacionalnost i situacionalnost važne analitičke dimenzije regionalnog identiteta, a da prednost diskurzivne analize proizilazi iz uvažavanja društvene dimenzije pojava i kontekstualnosti.
Tekst “Regionalni aspekti porodica i rodnih kultura u Britaniji” Ane Bilinović i Gordane Tripković, posvećen je analizi regionalnih i lokalnih razlika partnerstva i roditeljstva. Iako objašnjavaju regionalnim porodičnim i rodnim razlikama Velike Britanije, autori u radu stavljaju akcenat na pokazateljima korišćenim u ovakvoj analizi: indeksima efekta majčinskog zaposlenja i porodične konvencionalnosti, kao i indikatorima konvencionalnosti domaćinstva i porodičnog restruktuiranja. Posebna pažnja posvećena je identifikovanju regionalnih rodnih kultura kao onih koje su neodvojive od ovih relativno nepoznatih geografija porodica. Stoga je ovaj rad, u metodološkom pogledu, veoma važan radi budućih istraživanja regionalnih porodičnih razlika u Republici Srbiji, kojima se u sociologiji pridaje veoma malo pažnje.
“Regionalne razlike u Srbiji”, tekst Valentine Sokolovske, bavi se analizom najznačajnijih demografskih i ekonomskih pokazatelja koji mogu sudelovati u objašnjenju regionalnih razlika. Istraživanje, zasnovano na podacima popisa iz 2002. godine, objašnjava po čemu se regioni u Republici Srbiji najviše razlikuju, čime se ukazuje i na mogući pravac društvenog delovanja ka ravnomernijem regionalnom razvitku.
Urednici
Zbornik Regioni i regionalizacija: sociološki aspekti, nastao je prevashodno kao rezultat rada istraživača na naučnom projektu „Sociološki aspekti regionalizacije: komparativna analiza“, finansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Međutim, u radu na njemu istraživači su koristili i rezultate svojih istraživanja na projektima “Značaj participacije u društvenim mrežama za prilagođavanje evrointegracijskim procesima” i “Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti kao činioci evropskih integracija Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na AP Vojvodinu”, finansiranih od strane Ministarstva za obrazovanje i nauku.Regionima i regionalizaciji se prilazi pomoću različitih socioloških pristupa, sa stanovišta autonomije, regionalnih identiteta i regionalnih razlika, ali i širih procesa koji utiču na njihovo oblikovanje, što ovom zbirniku daje posebnu naučnu vrednost.Rad “Regionalni drugi”, autora Dušana Marinkovića, odnosi se na problematizovanje regionalnog identiteta. Iako ova vrsta kolektivnog identiteta stvara regionalne razlike one su ipak razlike malog intenziteta. Takođe, iako se može govoriti o postavljanju regionalnih granica (koje su doduše fluidne, nestabilne i nejasne), regioni nužno ne impliciraju prostornost u geografskom smislu. Međutim, ono što je jasno i vidljivo to su efekti delovanja “regionalnih” svetova, smatra autor.Prilikom razmatranja region(lizma), autori Stepanov i Nešić u tekstu “Regio(alizam) i autonomija”, naglašavaju važnost intedisciplinarnog pristupa prilikom njegovog analiziranja. Oni ističu, da region(lizam) pre svega treba posmatrati u njegovoj težnji za drugačijom organizacijom političkog, ekonomskog ili kulturnog života, koja se protivi svakoj vrsti monolitizma i asimilacije. U tom pogledu, na region(lizam) se gleda kao na put ka otvorenom društvu u kojem pitanja autonomije i slobode regiona dobijaju na svojoj važnosti.Koncepte globalizacije, glokalizacije, relokalizacije i kosmopolitizma obrađuju Škorić i Kišjuhas u radu “Globalizacija kao hibridizacija i heterogenizacija globalnog”. Autori glokalizaciju tumače sa stanovišta homogenosti i heterogenosti, dok se prilikom razmatranja relokalizacije navode gledišta koja ovaj proces vide kao odbranu od globalizacije eksploatacije, siromaštva, nezaposlenosti, zaštitu životne sredine i lokalnih kultura. Nakon objašnjanja problematičnosti koncepta lokalnog, glokalizacija je predstavljena u kontekstu teorija diferencijalizma, hibridizacije i konvergencije. Da bi objasnio karakter regionalnog identiteta, Dušan Ristić u radu “Diskurzivni karakter regionalnog identiteta”, analizira konstrukciju identiteta kroz društvenu interakciju, kao i istorijske grupe struktura regulatorne moći koje utiču na formiranje identiteta. Autor ističe da su konstitucionalnost, relacionalnost i situacionalnost važne analitičke dimenzije regionalnog identiteta, a da prednost diskurzivne analize proizilazi iz uvažavanja društvene dimenzije pojava i kontekstualnosti.Tekst “Regionalni aspekti porodica i rodnih kultura u Britaniji” Ane Bilinović i Gordane Tripković, posvećen je analizi regionalnih i lokalnih razlika partnerstva i roditeljstva. Iako objašnjavaju regionalnim porodičnim i rodnim razlikama Velike Britanije, autori u radu stavljaju akcenat na pokazateljima korišćenim u ovakvoj analizi: indeksima efekta majčinskog zaposlenja i porodične konvencionalnosti, kao i indikatorima konvencionalnosti domaćinstva i porodičnog restruktuiranja. Posebna pažnja posvećena je identifikovanju regionalnih rodnih kultura kao onih koje su neodvojive od ovih relativno nepoznatih geografija porodica. Stoga je ovaj rad, u metodološkom pogledu, veoma važan radi budućih istraživanja regionalnih porodičnih razlika u Republici Srbiji, kojima se u sociologiji pridaje veoma malo pažnje.“Regionalne razlike u Srbiji”, tekst Valentine Sokolovske, bavi se analizom najznačajnijih demografskih i ekonomskih pokazatelja koji mogu sudelovati u objašnjenju regionalnih razlika. Istraživanje, zasnovano na podacima popisa iz 2002. godine, objašnjava po čemu se regioni u Republici Srbiji najviše razlikuju, čime se ukazuje i na mogući pravac društvenog delovanja ka ravnomernijem regionalnom razvitku.

Urednici

Publisher/s
ISBN
978-86-86689-71-9
Binding
soft
Year of issue
2012
Number of pages
156
Format
24 x 15 cm

FAQ

Payment methods

There are four ways to purchase selected titles:

 1. Credit card - this form of purchase is subject to all standard protection procedures prescribed by law, where Superknjižara d.o.o. guarantees the security of the data used in the purchase process. The data authorization process takes place within the T-Com Pay Way system with a secure SSL security protocol with 128-bit data encryption. Payment is made only when the order is ready for delivery, and the customer is notified by e-mail of each step in the processing.
 2. Cash on delivery - this form of payment means that the ordered items are paid for when you pick up the shipment. For the time being, this form of payment is possible only in the territory of the Republic of Croatia.
 3. By bank transfer - payment to the account - we recommend bank transfer payment to all legal entities that need an R1 account. By choosing this method of payment, the customer will receive a pro forma invoice (by fax or e-mail) after ordering the requested product, and Superknjižara will send him the shipment and R1 invoice after the payment is registered. Payment to the account is recommended to private persons who, after receiving the order, receive an e-mail with an offer for payment (e-banking, payment in the bank, post office, etc.). This method of payment can also be used by people ordering from abroad.
 4. Cash - this form of payment is only available when a delivery option in one of our bookstores is chosen as the delivery option.
Delivery methods

Delivery methods are divided into two basic categories:

 1. Send the shipment to the desired address.
   
  • Delivery by a delivery service that covers most of Croatia. For a small part of the Croatian territory that is not covered by the delivery service (some islands), the services of the Croatian Post are used (costs for this type of delivery are 22 kn for orders up to 200 kuna, 25 kn for orders up to 500 kuna, and for orders over 500 kuna delivery is free in Croatia).
    
 2. Pick up the shipment in one of our bookstores, without delivery costs (only for orders from Croatia). This form of delivery is also the fastest, because the offer of our online bookstore products is also physically available in the Zagreb bookstore on Roosevelt Square (Savska). Ordered items can be picked up (after the customer receives an e-mail notification of delivery) in the following bookstores:
   
  • Superknjižara, Rooseveltov trg 4 (across from the Mimara Museum - the building of the Journalists' House), 10000 Zagreb (working hours from 9 am to 6 pm on weekdays phone 01 4875-735, e-mail: superknjizara@superknjizara.hr
  • Znanje Bookshop, Gajeva 1, 10000 Zagreb, phone: 01 5577 953, Working hours: Mon-Fri 08:00-21:00; Sat 9:00-20:00. bookshop@znanje.hr
  • Znanje Zadar, Sveti Donat, Knezova Šubića Bribirskih 11, 23000 Zadar, phone: 023 254 518, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 zadar@znanje.hr
  • Znanje Varaždin - Lumini center, Ulica grada Lipika 15, Donji Kneginec, 42204 Turčin, phone: 042 555 002, Working hours: Mon-Sun 09:00 - 21:00 lumini@znanje.hr
  • Znanje Split - Miroslav Krleža, Kraj Sv. Marije 1, 21000 Split, phone: 021 271 714, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 split@znanje.hr
  • Znanje Slavonski Brod, Trg pobjede 28, 35000 Slavonski Brod, phone: 035 295 258, Working hours: Mon-Fri 08: 00-20:00; Sat 08:00-14:00 brod@znanje.hr
  • Znanje Rijeka, Užarska 1, 51000 Rijeka, phone: 051 582 091, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 rijeka@znanje.hr
  • Znanje Pula, Giardini no. 4, 52100 Pula, phone: 052 354 650, Working hours: Mon-Fri 08:00-20:00; Sat 08:00-14:00 pula@znanje.hr

    

Registration and forgotten password

To purchase on the website SUPERKNJIŽARA it is necessary to register and create an account and enter basic data. Registration can be done before or during the ordering process. After selecting the Registration field, a form opens in which it is necessary to fill in the basic data. The customer chooses the password with which to access the user account. After filling in the required data, it is necessary to confirm the entries by clicking on the Finish registration field. The created user account remains registered in the system and is accessed by a combination of e-mail address and password.


In case the customer forgets the password, it is enough to send an e-mail by clicking on the link Forgotten password? We will send you a new password to access the data - you can change it later because automatically created passwords are not easily 'remembered'. In short, after creating an account, for each further purchase in the Superknjižara system, only an e-mail address and password are required.

Newsletter subscription

When registering, users can choose the option of receiving a newsletter, a regular Superknjižara service that informs you about new titles in the offer and special promotions. The service can be easily canceled at any time by sending an e-mail to our customer service.

Search

Our offer can be searched based on two basic principles:

 1. Search using a search engine so that at the beginning of typing the desired term in the field of the search engine in the drop-down menu, the results that can be selected or by typing the entire term and selecting the field Search
 2. You can search for books without using a search engine, by searching certain topic areas (left menu) and new and best-selling titles (top menu). In the left menu, it is possible to select the desired area, and clicking on one of the main areas expands the number of options with sub-areas. After selecting the desired area, the items are listed, and it is possible to use an additional search engine that sorts the selected area by year of publication, from oldest to newest and vice versa, and by price and title.
 3. New titles can be searched by clicking on the All new editions field.
Customer complaints

In accordance with Art. 10 of the Consumer Protection Act, the Seller allows all Buyers to send their complaints by mail to the address of the Seller Superknjižara d.o.o. 10 000 Zagreb, Rooseveltov trg 4, ie by e-mail to the Seller's e-mail address superknjizara@superknjizara.hr, and the Seller will notify the Buyer of the received complaint. The Seller will respond to all comments and objections no later than 15 days from the date of receipt of the objection. In order for the Seller to acknowledge receipt of the written complaint in accordance with Article 10, paragraph 5 of the Consumer Protection Act, and then respond to it, the Buyer must provide the correct information for receiving it.

Conversion statement

For users outside Croatia - Payment is always made in Croatian Kuna.

The amount that will be charged to your credit card is obtained by converting the Croatian Kuna into your currency according to the current exchange rate list of the Croatian National Bank. When you are charged, the amount is converted into your currency according to the exchange rate of the home credit card with which you paid.

As a result of currency conversion, there may be a small difference in price from that indicated on our website.