Show more Show less

80874

REGIONI I REGIONALIZACIJA - Sociološki aspekti

11,95
10,76
Lowest price in last 30 days: 9,56 
available
ISBN ISBN: 978-86-86689-71-9
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 2012

About the book REGIONI I REGIONALIZACIJA - Sociološki aspekti

Zbornik Regioni i regionalizacija: sociološki aspekti, nastao je prevashodno kao rezultat rada istraživača na naučnom projektu „Sociološki aspekti regionalizacije: komparativna analiza“, finansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Međutim, u radu na njemu istraživači su koristili i rezultate svojih istraživanja na projektima “Značaj participacije u društvenim mrežama za prilagođavanje evrointegracijskim procesima” i “Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti kao činioci evropskih integracija Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na AP Vojvodinu”, finansiranih od strane Ministarstva za obrazovanje i nauku.
Regionima i regionalizaciji se prilazi pomoću različitih socioloških pristupa, sa stanovišta autonomije, regionalnih identiteta i regionalnih razlika, ali i širih procesa koji utiču na njihovo oblikovanje, što ovom zbirniku daje posebnu naučnu vrednost.
Rad “Regionalni drugi”, autora Dušana Marinkovića, odnosi se na problematizovanje regionalnog identiteta. Iako ova vrsta kolektivnog identiteta stvara regionalne razlike one su ipak razlike malog intenziteta. Takođe, iako se može govoriti o postavljanju regionalnih granica (koje su doduše fluidne, nestabilne i nejasne), regioni nužno ne impliciraju prostornost u geografskom smislu. Međutim, ono što je jasno i vidljivo to su efekti delovanja “regionalnih” svetova, smatra autor.
Prilikom razmatranja region(lizma), autori Stepanov i Nešić u tekstu “Regio(alizam) i autonomija”, naglašavaju važnost intedisciplinarnog pristupa prilikom njegovog analiziranja. Oni ističu, da region(lizam) pre svega treba posmatrati u njegovoj težnji za drugačijom organizacijom političkog, ekonomskog ili kulturnog života, koja se protivi svakoj vrsti monolitizma i asimilacije. U tom pogledu, na region(lizam) se gleda kao na put ka otvorenom društvu u kojem pitanja autonomije i slobode regiona dobijaju na svojoj važnosti.
Koncepte globalizacije, glokalizacije, relokalizacije i kosmopolitizma obrađuju Škorić i Kišjuhas u radu “Globalizacija kao hibridizacija i heterogenizacija globalnog”. Autori glokalizaciju tumače sa stanovišta homogenosti i heterogenosti, dok se prilikom razmatranja relokalizacije navode gledišta koja ovaj proces vide kao odbranu od globalizacije eksploatacije, siromaštva, nezaposlenosti, zaštitu životne sredine i lokalnih kultura. Nakon objašnjanja problematičnosti koncepta lokalnog, glokalizacija je predstavljena u kontekstu teorija diferencijalizma, hibridizacije i konvergencije.
Da bi objasnio karakter regionalnog identiteta, Dušan Ristić u radu “Diskurzivni karakter regionalnog identiteta”, analizira konstrukciju identiteta kroz društvenu interakciju, kao i istorijske grupe struktura regulatorne moći koje utiču na formiranje identiteta. Autor ističe da su konstitucionalnost, relacionalnost i situacionalnost važne analitičke dimenzije regionalnog identiteta, a da prednost diskurzivne analize proizilazi iz uvažavanja društvene dimenzije pojava i kontekstualnosti.
Tekst “Regionalni aspekti porodica i rodnih kultura u Britaniji” Ane Bilinović i Gordane Tripković, posvećen je analizi regionalnih i lokalnih razlika partnerstva i roditeljstva. Iako objašnjavaju regionalnim porodičnim i rodnim razlikama Velike Britanije, autori u radu stavljaju akcenat na pokazateljima korišćenim u ovakvoj analizi: indeksima efekta majčinskog zaposlenja i porodične konvencionalnosti, kao i indikatorima konvencionalnosti domaćinstva i porodičnog restruktuiranja. Posebna pažnja posvećena je identifikovanju regionalnih rodnih kultura kao onih koje su neodvojive od ovih relativno nepoznatih geografija porodica. Stoga je ovaj rad, u metodološkom pogledu, veoma važan radi budućih istraživanja regionalnih porodičnih razlika u Republici Srbiji, kojima se u sociologiji pridaje veoma malo pažnje.
“Regionalne razlike u Srbiji”, tekst Valentine Sokolovske, bavi se analizom najznačajnijih demografskih i ekonomskih pokazatelja koji mogu sudelovati u objašnjenju regionalnih razlika. Istraživanje, zasnovano na podacima popisa iz 2002. godine, objašnjava po čemu se regioni u Republici Srbiji najviše razlikuju, čime se ukazuje i na mogući pravac društvenog delovanja ka ravnomernijem regionalnom razvitku.
Urednici
Zbornik Regioni i regionalizacija: sociološki aspekti, nastao je prevashodno kao rezultat rada istraživača na naučnom projektu „Sociološki aspekti regionalizacije: komparativna analiza“, finansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Međutim, u radu na njemu istraživači su koristili i rezultate svojih istraživanja na projektima “Značaj participacije u društvenim mrežama za prilagođavanje evrointegracijskim procesima” i “Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti kao činioci evropskih integracija Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na AP Vojvodinu”, finansiranih od strane Ministarstva za obrazovanje i nauku.Regionima i regionalizaciji se prilazi pomoću različitih socioloških pristupa, sa stanovišta autonomije, regionalnih identiteta i regionalnih razlika, ali i širih procesa koji utiču na njihovo oblikovanje, što ovom zbirniku daje posebnu naučnu vrednost.Rad “Regionalni drugi”, autora Dušana Marinkovića, odnosi se na problematizovanje regionalnog identiteta. Iako ova vrsta kolektivnog identiteta stvara regionalne razlike one su ipak razlike malog intenziteta. Takođe, iako se može govoriti o postavljanju regionalnih granica (koje su doduše fluidne, nestabilne i nejasne), regioni nužno ne impliciraju prostornost u geografskom smislu. Međutim, ono što je jasno i vidljivo to su efekti delovanja “regionalnih” svetova, smatra autor.Prilikom razmatranja region(lizma), autori Stepanov i Nešić u tekstu “Regio(alizam) i autonomija”, naglašavaju važnost intedisciplinarnog pristupa prilikom njegovog analiziranja. Oni ističu, da region(lizam) pre svega treba posmatrati u njegovoj težnji za drugačijom organizacijom političkog, ekonomskog ili kulturnog života, koja se protivi svakoj vrsti monolitizma i asimilacije. U tom pogledu, na region(lizam) se gleda kao na put ka otvorenom društvu u kojem pitanja autonomije i slobode regiona dobijaju na svojoj važnosti.Koncepte globalizacije, glokalizacije, relokalizacije i kosmopolitizma obrađuju Škorić i Kišjuhas u radu “Globalizacija kao hibridizacija i heterogenizacija globalnog”. Autori glokalizaciju tumače sa stanovišta homogenosti i heterogenosti, dok se prilikom razmatranja relokalizacije navode gledišta koja ovaj proces vide kao odbranu od globalizacije eksploatacije, siromaštva, nezaposlenosti, zaštitu životne sredine i lokalnih kultura. Nakon objašnjanja problematičnosti koncepta lokalnog, glokalizacija je predstavljena u kontekstu teorija diferencijalizma, hibridizacije i konvergencije. Da bi objasnio karakter regionalnog identiteta, Dušan Ristić u radu “Diskurzivni karakter regionalnog identiteta”, analizira konstrukciju identiteta kroz društvenu interakciju, kao i istorijske grupe struktura regulatorne moći koje utiču na formiranje identiteta. Autor ističe da su konstitucionalnost, relacionalnost i situacionalnost važne analitičke dimenzije regionalnog identiteta, a da prednost diskurzivne analize proizilazi iz uvažavanja društvene dimenzije pojava i kontekstualnosti.Tekst “Regionalni aspekti porodica i rodnih kultura u Britaniji” Ane Bilinović i Gordane Tripković, posvećen je analizi regionalnih i lokalnih razlika partnerstva i roditeljstva. Iako objašnjavaju regionalnim porodičnim i rodnim razlikama Velike Britanije, autori u radu stavljaju akcenat na pokazateljima korišćenim u ovakvoj analizi: indeksima efekta majčinskog zaposlenja i porodične konvencionalnosti, kao i indikatorima konvencionalnosti domaćinstva i porodičnog restruktuiranja. Posebna pažnja posvećena je identifikovanju regionalnih rodnih kultura kao onih koje su neodvojive od ovih relativno nepoznatih geografija porodica. Stoga je ovaj rad, u metodološkom pogledu, veoma važan radi budućih istraživanja regionalnih porodičnih razlika u Republici Srbiji, kojima se u sociologiji pridaje veoma malo pažnje.“Regionalne razlike u Srbiji”, tekst Valentine Sokolovske, bavi se analizom najznačajnijih demografskih i ekonomskih pokazatelja koji mogu sudelovati u objašnjenju regionalnih razlika. Istraživanje, zasnovano na podacima popisa iz 2002. godine, objašnjava po čemu se regioni u Republici Srbiji najviše razlikuju, čime se ukazuje i na mogući pravac društvenog delovanja ka ravnomernijem regionalnom razvitku.

Urednici

Publisher/s
ISBN
978-86-86689-71-9
Binding
soft
Year of issue
2012
Number of pages
156
Format
24 x 15 cm

Same author products

-10%REGIONI I REGIONALIZACIJA - Sociološki aspektiAntikvarijat
4,78 5,31 
Lowest price in last 30 days:4,25 
-10%TRADICIJA, JEZIK, IDENTITETAntikvarijat
5,98 6,64 
Lowest price in last 30 days:5,31 
-10%TRADICIJA, JEZIK, IDENTITET
8,36 9,29 
Lowest price in last 30 days:7,43 
-10%RANA AMERIČKA SOCIOLOGIJA 1892 - 1914
11,94 13,27 
Lowest price in last 30 days:10,62 
-10%EMILE DIRKEM 1858-2008 (hrestomatija)
14,34 15,93 
Lowest price in last 30 days:13,80