Show more Show less

23399

SOCIOLOGIJA PRAVA

30,79
27,71
Lowest price in last 30 days: 24,63 
available
ISBN ISBN: 953-212-270-2
Binding Binding: hard
Year of issue Year of issue: 2006

About the book SOCIOLOGIJA PRAVA

Sociologija prava je mlada i donekle kontroverzna disciplina koju neki svrstavaju u tzv. granične znanosti ili pak u interdisciplinarne odnosno postdisciplinarne pothvate. Grana se na teorijska izučavanja prava kao kulturnoga i društvenoga fenomena, pa se u tome susreće s teorijom i filozofijom prava, i na empirijska istraživanja medu kojima istaknuto mjesto zauzimaju proučavanja pravnih zanimanja, uloga i društvenih interakcija s pravnim obilježjima. Sociologija prava sve se više afirmira i kao zasebno područje specijalizirane sociologije te se naslanja na sociološku teoriju i neka druga srodna područja, kao što su etnoantropologija, kriminologija, socijalna psihologija i osobito sociologija devijantnog ponašanja. SOCIOLOGIJA PRAVA dr. sc. Duška Vrbana, izvanrednog profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prvi je sveučilišni udžbenik ove znanstvene discipline u nas. Namijenjen je u prvom redu studentima dodiplomskih, poslijediplomskih i doktorskih studija na pravnim fakultetima, kao i studentima sociologije, političkih te drugih društvenih i humanističkih znanosti....

About the book - SOCIOLOGIJA PRAVA

Uvod
Prvi dio: PRAVNA ZNANOST I ZAČECI SOCIOLOGIJE PRAVA
1. Sociološki pogled na pravo. Preteče sociologije prava.
Pravo i književnost
2. Savigny i njemačka pravna znanost XIX. stoljeća.
Izgradnja modela prava kao pravnoznanstvene paradigme
3. Teorija prava i sociološka jurisprudencija u Americi
4. Eugen Ehrlich i utemeljenje sociologije prava
5. Georges Gurvitch i sociologija prava u Francuskoj
6. U ozračju pravno - povijesne škole: Baltazar Bogišić i
narodno pravo
Drugi dio: KLASICI SOCIOLOGIJE I PRAVO
1. Emile Durkheim
2. Pogled na pravo Emilea Durkheima
3. Karl Marx i marksizam
4. Marksizam i sociologija prava
5. Max Weber i suvremena sociologija
6. Sociologija prava Maxa Webera
Treći dio: SOCIOLOGIJA PRAVA I SRODNE DISCIPLINE
1. O etnološkom proučavanju prava. Pravna antropologija
2. Pojam i razvoj historijske sociologije
3. Kriminologija, pravo i sociologija
4. Devijantnost i socijalni problemi
5. Pravo i ekonomija. Ekonomska sociologija i ekonomska
analiza prava
Četvrti dio: SUVREMENA SOCIOLOGIJA PRAVA
1. Suvremena sociologija i pravo (glavni pravci i
teorijske orijentacije)
2. Jurgen Habermas o pravu i moralu
3. Pravo i sistemska teorija: Niklas Luhmann
4. Michel Foucault i postmoderne teorije prava
5. Praktična filozofija i pravo. Etika odgovornosti
6. Sociologija prava između pozitivizma i kritičkih pristupa:
opći i poredbeni pregled
Peti dio: PRAVO KAO KULTURA I INSTRUMENT DRUŠTVENE PROMJENE. TOTALITARIZAM I TRANZICIJA
1. Znanje i mnijenje o pravu. Pravni sustavi i kulture
2. Djelotvornost prava. Neočekivane posljedice i
simbolizam pravne regulacije
3. Pravo u totalitarizmu
4. Pravna tranzicija u postkomunističkim društvima
i pitanje lustracije
Kratice
Bibliografija
Kazalo imena

Author/s
ISBN
953-212-270-2
Binding
hard
Year of issue
2006
Number of pages
270
Format
23 x 15 cm

Bestsellers from same category

-10%O NEDAĆI BITI ROĐEN
11,87 13,19 
Lowest price in last 30 days:11,87 
-10%BOG NIJE VELIK - Kako religija zatruje sve što dotakne
15,59 17,33 
Lowest price in last 30 days:13,86 
-10%SAPIENS - KRATKA POVIJEST ČOVJEČANSTVA
17,87 19,86 
Lowest price in last 30 days:15,89 
-10%HOMO DEUS - Kratka povijest sutrašnjice
17,87 19,86 
Lowest price in last 30 days:15,89 
-50%SIMULACIJA I ZBILJA
9,93 19,86 
Lowest price in last 30 days:9,93