Show more Show less

65219

TEORIJA PLANIRANJA ODRŽIVOG TURISTIČKOG PROIZVODA

39,68
available
ISBN ISBN: 978-953-0-30335-5
Binding Binding: hard
Year of issue Year of issue: 2008

About the book TEORIJA PLANIRANJA ODRŽIVOG TURISTIČKOG PROIZVODA

Iz sadržaja...

Uvod u teoriju planiranja
Kulturna baština kao najkvalitetniji turistički resurs
Analiza pojedinih sklopova turističke tehnologije i metode njezina dimenzioniranja
Tehnološka veza sadržaja
Kreiranje održivoga turističkog proizvoda
Primjeri planiranja izgradnje, obnove, rekonstrukcije javnih i turističkih sadržaja

Iz recenzija...
... Djelo obrađuje osnovne parametre kojima se u fazi planiranja i projektiranja može kontrolirati te nakon toga i ostvariti tržno održiv i poslovno uspješan turistički proizvod. Unutar vrlo kompleksne strukture turističkog proizvoda i širokog raspona kvalitete elementarnih egzistencijalnih potreba i osnovnih funkcionalnih shema, preko kulturološke potke i atraktivnosti, pa sve do prostorno oblikovnih vrijednosti, autor nalazi elemente nužne za prosudbu financijske rentabilnosti koji omogućuju da taj proizvod uspješno djeluje i ostvaruje upravo one vrijednosti zbog kojih je i realiziran. Konkretnim primjerima utemeljenima na vlastitom radu i vlastitom iskustvu autor dokumentira svoje postavke primjenjujući time postavljene formule i brojčane pokazatelje koji iz njih proizlaze. Time je čitatelju omogućeno da, bez obzira na to je li riječ o arhitektu ili hotelskom djelatniku, zaista dobije uvid u metodu pristupa planiranju turističkog proizvoda ocjenjujući njegove realne mogućnosti.
prof. emeritus dr. sc. Boris Magaš

... Autor filozofski, ekonomski i sociološki prosuđuje turistički sadržaj koji izrasta u relacijski fenomen i socio-kulturnu vrijednost – trajno vrijednu u svim promjenama (održivost, atraktivnost), u prirodnom i u proizvodnom prostoru (spomenik ljudskom rodu), koji se racionalno upotrebljava, građanski koristi s najmanje troškova. Uistinu, rijedak pristup prosuđivanju turističkog proizvoda, socioekonomskih vrijednosti koje su epicentar turističke atraktivnosti i privlačnosti u kreiranju sociokulturnih vrijednosti u prostoru, pri čemu autor uvodi filozofiju, ekonomiju, sociologiju i kulturologiju u valorizaciji socio-kulturnih fenomena.
dr. sc. Slavko Kulić International Order of Merits

Author/s
Publisher/s
ISBN
978-953-0-30335-5
Binding
hard
Year of issue
2008
Number of pages
360
Format
30 x 15 cm