Show more Show less

16527

THE BEST IN HERITAGE - Interactive edition DVD ROM

25,88
23,29
Lowest price in last 30 days: 20,70 
available
ISBN ISBN: ISSN 1845-2582
Year of issue Year of issue: 2004

About the book THE BEST IN HERITAGE - Interactive edition DVD ROM

"The Best in Heritage 3" je multimedijalni DVD ROM. The Best in Heritage međunarodna godišnja manifestacija koja u Dubrovniku okuplja najuspješnije institucije i projekte s područja baštine u svijetu. Stručnjaci s područja baštine, predstavnici muzeja, zaštićenih lokacija, atraktivnih turističkih destinacija, multimedijalnih, kulturnih i restauratorskih projekata koji su pobijedili na međunarodnim ili nacionalnim natječajima imaju priliku prezentirati svoje projekte javnosti i širokom krugu međunarodnih stručnjaka.
Interaktivno DVD izdanje nudi obilje informacija o nagrađenim projektima. Svaka prezentacija je prikazana video snimkom u punom trajanju s potpunim prikazom svih dijapozitiva i tekstova koja prate predavanje, a intuitivna navigacija i potpuna interaktivnost daju potpunu slobodu izbora sadržaja. Jasno izražene i tehnološki podržane prezentacije pružaju dobrobit korisnicima koji na taj način mogu učiti iz nagrađenih primjera.
«The Best in Heritage 3» is a multimedial DVD ROM. The Best in Heritage is the international annual manifestation in Dubrovnik that brings together the most successful institutions and projects in the world heritage field. The experts in the heritage field as well as the representatives of museums, historic places under protection, attractive tourist destinations, multimedial, cultural and restauration projects that have won the awards on the international or national competitions have a chance to present their projects to public and a wide circle of international experts.
The interactive DVD issue offers plenty of information about awarded projects. Each presentation is given as a video recording in full length with a complete illustration of all slides and texts accompanying the lecture, while intuitive navigation and full interactivity give the complete freedom of choice of the content. Clearly expressed and technically supported presentations offer benefits to the users, who can learn in this way from the awarded examples.

Publisher/s
ISBN
ISSN 1845-2582
Year of issue
2004
Format
19 x 15 cm