Show more Show less

2397

TRAJANJE KAZNENOG POSTUPKA I PRAVO NA SUĐENJE...U RH

8,66
7,80
Lowest price in last 30 days: 6,93 
not available
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 2000

About the book TRAJANJE KAZNENOG POSTUPKA I PRAVO NA SUĐENJE...U RH

Ova knjiga upućuje nas na potrebe ozbiljnijeg znanstvenog sagledavanja problema predugog trajanja kaznenog postupka, posebno s obzirom na pravne i sociološke aspekte kojih posljedice mogu biti teška povreda nečijeg individualnog prava ili onemogućavanje ostvarenja nekih pravnih državnih interesa koje država upravo želi realizirati kroz provođenje kaznenog postupka.

About the book - TRAJANJE KAZNENOG POSTUPKA I PRAVO NA SUĐENJE...U RH

PREDGOVOR
UVOD
PRVI DIO: DEFINICIJA I PRAVNI IZVORI
ODREDABA KOJE UREĐUJU TRAJANJE KAZNENOG POSTUPKA
1. Definicija kaznenog postupka
2. Ustavne odredbe koje ureduju trajanje kaznenog postupka
3. Dosadašnji Zakon o krivičnom postupku i njegove odredbe koje su utjecale na trajanje postupka
4. Novi Zakon o kaznenom postupku i njegove odredbe kao i drugi propisi koji ureduju trajanje postupka
5. Međunarodni dokumenti koji reguliraju trajanje kaznenog postupka i odnose se na nj
5.1. Općenito
5.2. Dokumenti UN-a
5.2.1. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
5.2.2. Opća deklaracija o pravima čovjeka
5.3. Međunarodni dokumenti regionalnih organizacija
5.3.1. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Rim, 4. 11. 1950.)
5.3.2. Preporuka Vijeća Europe R(95)12
6. Odnos načela procesne ekonomije prema trajanju kaznenog postupka
7. Zloupotreba procesnih prava stranaka kao razlog koji može utjecati na trajanje kaznenog postupka
8. Trajanje kaznenog postupka prema maloljetnicima gledano kroz prizmu
dosadašnjeg ZKP-a i novog Zakona o sudovima za mladež
9. Neka obilježja trajanja i razumnog odgađanja parničnog postupka
gledana kroz načelo ekonomičnosti
DRUGI DIO: PROBLEMATIKA ODREDABA O TRAJANJU
KAZNENOG POSTUPKA U STRANOM I MEĐUNARODNOM PRAVU
1. Općenito o značenju predugog trajanja kaznenog postupka
2. Razlozi za predugo trajanje kaznenog postupka i mjere za njegovo ubrzanje
3. Načini pojednostavljenja ili skraćivanja postupka
4. Pretpostavke za pojednostavljivanje kaznenog postupka
5. Razumno trajanje kaznenog postupka u svjetlu međunarodnog prava o ljudskim pravima
5.1. Uvodno razmatranje
5.2. Elementi za određivanje razumnog vremena trajanja kaznenog postupka u strasbourškoj praksi
5.2.1. Priroda odnosno složenost slučaja u cijelosti
5.2.2. Način na koji se slučaj vodio kod nacionalnih pravosudnih vlasti
5.2.3. Ponašanje stranaka - optuženika
6. Pokušaj ocjene utjecaja presuda Europskog suda na prekoračenje razumnog trajanja postupka
7. Sankcije kad se utvrdi daje prekoračeno razumno trajanje postupka
7.1. Sankcije predugog trajanja kaznenog postupka u nacionalnim pravnim sustavima
7.1.1. Oslobađanje optuženika kao posljedica gubitka prava države na izricanje kazne .
7.1.2. Obustava kaznenog postupka
7.1.3. Lakši postupak dokazivanja zbog gubitka dokaznih sredstava
7. l .4. Ublažavanje kazne
7.1.5. Odšteta
7.2. Sankcije predugog trajanja postupka prema cl. 50. Europske konvencije
TREĆI DIO: TRAJANJE KAZNENOG POSTUPKA
U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1991. DO 1995
1. Predmet i cilj istraživanja
2. Analiza uzorka
3. Zaključak
POPIS TABLICA I GRAFIKONA
STVARNO KAZALO
LITERATURA
USTAVNI I ZAKONSKI TEKSTOVI
OSTALI TEKSTOVI

Author/s
Publisher/s
Binding
soft
Year of issue
2000
Number of pages
111
Format
24 x 15 cm

Bestsellers from same category

-10%O NEDAĆI BITI ROĐEN
11,87 13,19 
Lowest price in last 30 days:11,87 
-10%BOG NIJE VELIK - Kako religija zatruje sve što dotakne
15,59 17,33 
Lowest price in last 30 days:13,86 
-10%SAPIENS - KRATKA POVIJEST ČOVJEČANSTVA
17,87 19,86 
Lowest price in last 30 days:15,89 
-10%HOMO DEUS - Kratka povijest sutrašnjice
17,87 19,86 
Lowest price in last 30 days:15,89 
-50%SIMULACIJA I ZBILJA
9,93 19,86 
Lowest price in last 30 days:9,93