40100045554

UVOD U FILOZOFIJU

10,62
available
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 2009

About the book UVOD U FILOZOFIJU

Udžbenik je rezultat zadovoljenja potrebe da se za studente (ZŠEM-a, ali i za studente nefilozofskih znanosti, napose društvenih) sastavi "uvod u filozofiju" za istoimeni obvezni kolegij kako bi studenti usvojili širi vidik pomoću kojeg će moći promišljati ekonomiju ne samo "iznutra" nego i u širem društvenom, vrijednosnom i kulturnom kontekstu, tj. "izvana", što se čini neizostavnom sposobnošću suvremenih uspješnih ekonomista, gospodarstvenika i poslovnih ljudi.

Publisher/s
Binding
soft
Year of issue
2009
Number of pages
335
Format
23x17 cm