40100120608

ZAVIČAJNICI GRADA VINKOVACA 1909.-1945.

8,00
available
Binding Binding: hard
Year of issue Year of issue: 2011

About the book ZAVIČAJNICI GRADA VINKOVACA 1909.-1945.

Gradivo za povijest Vukovarsko-srijemske županije, knjiga III


Riječ je o evidencijama osoba (kućedomaćina i članova njihovih obitelji) koje su u razdoblju od 1909. do 1945. godine pripadale općini i gradu Vinkovcima, odnosno na spomenutom području uživale zavičajno pravo.
Ono se u prvom redu ogledalo u činjenici da je onaj tko ga uživa na području pojedine općine (grada) vlastan slobodno boraviti, i kad osiromaši, tražiti od nje opskrbu, što se priznavalo i potvrđivalo izdavanjem domovnice.
Imenici zavičajnika o upisanim imateljima zavičajnoga prava uglavnom su sadržavali sljedeće podatke: kućni broj, ime i prezime kućevlasnika i članova njegove obitelji, zanimanje kućevlasnika, nadnevak rođenja i smrti kućevlasnika i članova njegove obitelji te spol.
Unatoč većem broju upravnih općina koje su postojale na području županjskog, vinkovačkog, vukovarskog i iločkog kotara onodobne Srijemske županije, kao i činjenici daje obveza vođenja evidencija (imenika) općinara zavičajnika u općinama propisana zakonima iz 1863., odnosno 1880. godine, Državni arhiv u Vukovaru posjeduje imenike zavičajnika samo za tri upravne općine s područja današnje Vukovarsko-srijemske županije: Vinkovci, Ilok i Tordinci.
Evidencije su vođene tijekom prve polovice 20. stoljeća.
Stoga sačuvani imenici vinkovačkih zavičajnika tim više predstavljaju važan povijesni izvor koji značajno upotpunjuje dosadašnju sliku o društvenim, demografskim, gospodarskim, pa i vjerskim prilikama u Vinkovcima s kraja 19. i početka 20. stoljeća.
Poradi svoje povijesne vrijednosti oni su korisni povjesničarima i istraživačima, ali i općenito svim zainteresiranima za našu zavičajnu prošlost.

Author/s
Binding
hard
Year of issue
2011
Number of pages
405
Format
24x17