Show more Show less

37278

ŽUPNA CRKVA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE I SAKRALNA BAŠTINA ŽUPE MOLVE

53,04
47,74
available
ISBN ISBN: 978-953-7534-43-1
Binding Binding: hard
Year of issue Year of issue: 2010

About the book ŽUPNA CRKVA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE I SAKRALNA BAŠTINA ŽUPE MOLVE

Župna crkva u Molvama jedan je od najznačajnijih primjera romantičarskog sakralnog graditeljstva u povijesti arhitekture 19. stoljeća u Hrvatskoj. Istodobno, riječ je i o jednom od najranijih primjera, novog, tipično historicističkog pristupa arhitekturi u nas, budući da se počela graditi 1855., u vremenu kada je još uvijek, osobito u sakralnom graditeljstvu prevladavao barokni klasicizam katkad s jačim, katkad s manjim baroknim primjesama.
Crkva je građena kako bi zamijenila dotadašnju staru župnu crkvu, srednjovjekovnu građevinu obnovljenu sredinom 17. stoljeća s uglavnom baroknom opremom naručenom tokom 18. stoljeća. Ova je građevina postala, naime, premalena za Molve, a i nalazila se na samom rubu sela, što je bilo vrlo nezgodno za većinu stanovnika. Kako su Molve bile jedan od najznačajnijih hodočasničkih centara kulta Blažene Djevice Marije stara crkva bila je i premala te neprikladna za prihvat hodočasnika pri većim crkvenim blagdanima.
Mjesto se pretvorilo u hodočasnički centar ponajprije zahvaljujući kasnogotičkoj skulpturi Blažene Djevice Marije nastaloj krajem 15. stoljeća, jednom od rijetkih primjera sakralne plastike sačuvanom na prostorima Hrvatske koji su bili pod vlašću ili blizu granice Osmanskog carstva. Prema legendi skulptura se sačuvala tako što su župljani Molva skulpturu, bojeći se da je Osmanlije pri svojim pohodima ne unište, zakopali u zemlju nedaleko stare crkve. Nakon obnove sela sredinom 17. stoljeća (župa je utemeljena oko 1665. godine) prema legendi pastiri su skulpturu našli tako što su primijetili da se stoka okuplja na jednom mjestu na livadi kod crkve i ruje zemlju. Nedugo nakon njezina otkrića Molve su se pretvorile u značajan hodočasnički centar.
Nova župna crkva podignuta je u samom središtu sela, na mjestu gdje su do velikog požara 1843. stajale obiteljske kuće. Njezina veličina i reprezentativnost rezultat su ponajprije nastojanja tadašnjeg zapovjednika Varaždinsko-đurđevačke graničarske pukovnije Ignaza Čivića pl. Rohrskog. On je naime nastojao, pod utjecajem zbivanja u Beču, gdje je početkom 50 – ih godina 19. stoljeća boravio, radeći u Ministarstvu rata na reformama uprave u Vojnoj Krajini, u svojoj pukovniji prekinuti s tradicijom gradnji u tzv. Kasernenstylu – kasarnskom stilu, što je bio onodobni naziv za jednostavne klasicističke gradnje katkad s baroknim, katkad s Rundbogenstil elementima, a koji se u tom vremenu najčešće koristio pri podizanju javnih građevina u Habsburškoj Monarhiji.
Čivić je u pukovnijskom zidarskom paliru (Maurerpolier) Franji Kleinu, školovanom u Beču četrdesetih godina 19. stoljeća naišao na izvanrednog čovjeka koji je mogao realizirati njegove ambiciozne graditeljske zamisli i u glavnom gradu njegove pukovnije – Bjelovaru, i po manjim mjestima, kakve su bile Molve. Temelji crkve postavljeni su 1855., a gradnja je trajala do 1862. Molvarska crkva je svojom veličinom (može primiti između 2300 i 2600 ljudi, prema proračunima arhitekata) daleko nadmašivala većinu ostalih krajiških crkava ne samo u selima, već i gradovima, pa je od suvremenika nazivana malom katedralom.
Budući da je Klein 1859. otišao u centralnu Građevnu direkciju Vojne Krajine u Zagrebu krov je projektirao inženjer Josef Holzheim, a radove je završio varaždinski stolar Andreas Ochner. Analizom arhivskih izvora pokazao se kako su gradnju većim dijelom financirali župljani. Od potrošenih 66.000 forinti, 52.000 dali su mještani Molva, 4.000 su dobili (polovinom kao dar, a polovinom kao posudbu) od nadbiskupa Jurja Haulika i Zagrebačke nadbiskupije, a 10.000 forinti od Franje Josipa I. koji je bio formalni patron molvarske župe, kao i svih ostalih župa u Krajini.
Molvarska crkva jednobrodna je jednotoranjska građevina tlocrta latinskog križa, završena pravokutnom apsidom. Ovakvo tlocrtno rješenje zbog izostavljanja polukružne apside te dodavanja istaknutog transepta, koji je jednako širok kao brod, predstavlja rijetkost u onodobnoj arhitekturi Hrvatske, pa i cijelog juga Monarhije. Najbliža paralela može se naći u tlocrtu crkve Svetoga Ludwiga na Ludwigstrasse u Münchenu Friedricha Gärtnera (1829. – 1844.)
Ne samo u tlocrtu već i u mnogim drugim motivima stilsko rješenje ove crkve većim se djelom oslanja na njemački Rundbogenstil, stil oblog luka, koji je u tom vremenu prevladavao u sakralnoj arhitekturi cijele Srednje Europe. U rješenju glavnog pročelja, posebno u motivu parapeta očit je utjecaj berlinske arhitekture. Zanimljivo je kako je pročelje molvarske crkve neuobičajeno slično projektu za nepoznatu crkvu berlinskog arhitekta Ferdinanda Wilhelma Holza (iz oko 1850). Moguće je da je Klein ovaj ili neki drugi sličan projekt, vidio u onodobnim arhitektonskim časopisima ili priručnicima.
Stanoviti elementi na crkvi u Molvama, kao npr. vrh zvonika, preuzeti su i s altlerchenfeldske crkve u Beču. Jednostavnost dekoracije, te rješenja pročelja transepta odaju da na Kleina i dalje imaju utjecaj barokni klasicizam i tzv. kubični stil bečke arhitekture 40 – tih godina. Unutrašnjost crkve pokrivena je u skladu s postojećom tradicijom gradnje na području Vojne Krajine i cijelog juga Habsburške Monarhije s masivnim kupolastim svodovima.
Arhitektonski radovi na molvarskoj crkvi završeni su 1862., a u sljedeće dvije godine crkva je dobila i najnužniju opremu. Budući da se nije raspolagalo s dovoljno sredstava za nabavu nove opreme dobar dio inventara prenesen je iz stare župne crkve. Dva barokna oltara iz 18. stoljeća – svete Katarine i svetog Antuna koja su tom prilikom premještena u crkvu i danas se nalaze u brodu ove građevine, samo su im promijenjeni titulari – od početka 20. st. posvećeni su Srcu Isusovu i Lurdskoj Gospi. U vrijeme kada je crkva arhitektonski dovršavana naručena je velika oltarna pala Uznesenja Blažene Djevice Marije koja i danas stoji na glavnom oltaru. Naslikao ju je nepoznati majstor djelom po predlošku Immaculate španjolskog slikara Bartolomea Estebana Murilla. Tom su prilikom postavljene i nove orgulje izrađene kod zagrebačkog graditelja orgulja Antuna Šimenca (Schimenza), a izrađen je i oslik na zidovima i prozorima u svetištu od strane bečkog slikara i kipara Josefa Prokscha, koji se u to vrijeme preselio u Hrvatsku, a koji je radio i dva nova pobočna oltara u transeptu.
Nabava novog inventara i daljnje uređenje molvarske crkve započelo je tek krajem 19. i početkom 20. stoljeća ponajprije zahvaljujući vrlo sposobnom župniku Blažu Tomašiću. Najprije je 1890. – 1891. crkva oslikana od strane slikara Marka Antoninija, specijaliziranoga za sakralno slikarstvo, potom je 1894. – 1895. u Münchenu kod tvrtke Franza Krombacha nabavljen novi križni put, izrađen prema predlošku križnog puta Josefa Führicha u crkvi Svetog Ivana Nepomuka u Leopoldstadtu u Beču. Kupljen je zatim novi veliki neoromanički glavni oltar, 1897. godine, u Tirolu kod tvrtke Ferdinanda Stuflessera. Riječ je o jednom od najvećih oltara hrvatskog historcizma uopće. Kod iste su tvrtke nabavljene po svoj prilici i skulpture svetaca postavljene na konzole u glavnom brodu.
Nabavu dvaju pobočnih oltara Svetog Antuna i Svetog Nikole za transept molvarske crkve župnik Tomašić je pokrenuo 1904. godine. Htio ih je, kao i glavni oltar, kupiti kod Stuflessera u Tirolu, no to mu nije dozvolila hrvatska Zemaljska vlada u Zagrebu koja je naredila da se ovi oltari moraju naručiti kod neke hrvatske tvrtke, kako bi se potaknuo razvoj domaćeg obrta. Iako je Tomašić pokušao zaobići ovu naredbu, to mu naposljetku nije uspjelo. Zemaljska vlada dala je izradu projekata za nove pobočne oltare molvarske crkve u ruke zagrebačkom arhitektu Stjepanu Podhorskom. Stolarski dio arhitekture oltara izradio je zagrebački stolar Gjuro Fröhlich, a samo su skulpture naručene iz Tirola – kod kipara Josefa Runggaldiera. Od skulptura na novim pobočnim oltarima ikonografski je najzanimljivija Sveta Filomena, svetica čiji je kult u 19. stoljeću bio vrlo jak. Nakon što je na Drugom vatikanskom koncilu 1961. ukinut praznik ove svetice, zbog slabih dokaza njezina postojanja niša gdje se njezina skulptura nalazi u molvarskoj crkvi bila je zatvorena i tek je prije nekoliko godina ponovno otkriveno njezino postojanje.
Prema projektima Podhorskog stolar Fröhlich izradio je za molvarsku crkvu i dvije nove ispovjedaonice te propovjedaonicu. Župnik Tomašić naručio je 1905. godine za župnu crkvu i jedan vitraj u svetištu, s prikazom Navještenja kod bečke tvrtke Karl Geyling Erben.
Osim opremanja župne crkve novim inventarom župnik Tomašić je pokrenuo i izgradnju nove kapelice Majke Božje Molvarske uz seosko groblje, na mjestu gdje je do 1889. stajala stara župna crkva. Kapela, jednobrodna jednotoranjska građevina sa sakristijom šesterostranog tlocrta sagrađena je u neogotičkom stilu između 1898. i 1901. godine. Kapela je 1900. oslikana dekorativnim freskama od strane hrvatskog slikara Rikarda Rojnika. Glavni oltar u kapeli projektiran u stilu kasne, tzv tudorske gotike, izradio je koprivnički graditelj oltara Antun Rihard 1905. – 1906., a 1905. naručeni su i vitraji za kapelu kod bečke tvrtke Karl Geyling Erben.
Monografija sadržava 16 araka teksta, 110 referencija na literaturu. Podjeljena je na 27 poglavlja i sadržava oko 200 ilustracija, bibliografiju, sažetak na hrvatskom i stranom jeziku, te prijepise izvornih arhivskih dokumenata.
Riječ je o likovnoj monografiji o jednom od najvažnijih spomenika 19. stoljeća u Hrvatskoj.

ISBN
978-953-7534-43-1
Binding
hard
Year of issue
2010
Number of pages
318
Format
28 x 15 cm

FAQ

Payment methods

There are four ways to purchase selected titles:

 1. Credit card - this form of purchase is subject to all standard protection procedures prescribed by law, where Superknjižara d.o.o. guarantees the security of the data used in the purchase process. The data authorization process takes place within the T-Com Pay Way system with a secure SSL security protocol with 128-bit data encryption. Payment is made only when the order is ready for delivery, and the customer is notified by e-mail of each step in the processing.
 2. Cash on delivery - this form of payment means that the ordered items are paid for when you pick up the shipment. For the time being, this form of payment is possible only in the territory of the Republic of Croatia.
 3. By bank transfer - payment to the account - we recommend bank transfer payment to all legal entities that need an R1 account. By choosing this method of payment, the customer will receive a pro forma invoice (by fax or e-mail) after ordering the requested product, and Superknjižara will send him the shipment and R1 invoice after the payment is registered. Payment to the account is recommended to private persons who, after receiving the order, receive an e-mail with an offer for payment (e-banking, payment in the bank, post office, etc.). This method of payment can also be used by people ordering from abroad.
 4. Cash - this form of payment is only available when a delivery option in one of our bookstores is chosen as the delivery option.
Delivery methods

Delivery methods are divided into two basic categories:

 1. Send the shipment to the desired address.
   
  • Delivery by a delivery service that covers most of Croatia. For a small part of the Croatian territory that is not covered by the delivery service (some islands), the services of the Croatian Post are used (costs for this type of delivery are 22 kn for orders up to 200 kuna, 25 kn for orders up to 500 kuna, and for orders over 500 kuna delivery is free in Croatia).
    
 2. Pick up the shipment in one of our bookstores, without delivery costs (only for orders from Croatia). This form of delivery is also the fastest, because the offer of our online bookstore products is also physically available in the Zagreb bookstore on Roosevelt Square (Savska). Ordered items can be picked up (after the customer receives an e-mail notification of delivery) in the following bookstores:
   
  • Superknjižara, Rooseveltov trg 4 (across from the Mimara Museum - the building of the Journalists' House), 10000 Zagreb (working hours from 9 am to 6 pm on weekdays phone 01 4875-735, e-mail: superknjizara@superknjizara.hr
  • Znanje Bookshop, Gajeva 1, 10000 Zagreb, phone: 01 5577 953, Working hours: Mon-Fri 08:00-21:00; Sat 9:00-20:00. bookshop@znanje.hr
  • Znanje Zadar, Sveti Donat, Knezova Šubića Bribirskih 11, 23000 Zadar, phone: 023 254 518, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 zadar@znanje.hr
  • Znanje Varaždin - Lumini center, Ulica grada Lipika 15, Donji Kneginec, 42204 Turčin, phone: 042 555 002, Working hours: Mon-Sun 09:00 - 21:00 lumini@znanje.hr
  • Znanje Split - Miroslav Krleža, Kraj Sv. Marije 1, 21000 Split, phone: 021 271 714, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 split@znanje.hr
  • Znanje Slavonski Brod, Trg pobjede 28, 35000 Slavonski Brod, phone: 035 295 258, Working hours: Mon-Fri 08: 00-20:00; Sat 08:00-14:00 brod@znanje.hr
  • Znanje Rijeka, Užarska 1, 51000 Rijeka, phone: 051 582 091, Working hours: Mon-Sat 08:00 - 20:00 rijeka@znanje.hr
  • Znanje Pula, Giardini no. 4, 52100 Pula, phone: 052 354 650, Working hours: Mon-Fri 08:00-20:00; Sat 08:00-14:00 pula@znanje.hr

    

Registration and forgotten password

To purchase on the website SUPERKNJIŽARA it is necessary to register and create an account and enter basic data. Registration can be done before or during the ordering process. After selecting the Registration field, a form opens in which it is necessary to fill in the basic data. The customer chooses the password with which to access the user account. After filling in the required data, it is necessary to confirm the entries by clicking on the Finish registration field. The created user account remains registered in the system and is accessed by a combination of e-mail address and password.


In case the customer forgets the password, it is enough to send an e-mail by clicking on the link Forgotten password? We will send you a new password to access the data - you can change it later because automatically created passwords are not easily 'remembered'. In short, after creating an account, for each further purchase in the Superknjižara system, only an e-mail address and password are required.

Newsletter subscription

When registering, users can choose the option of receiving a newsletter, a regular Superknjižara service that informs you about new titles in the offer and special promotions. The service can be easily canceled at any time by sending an e-mail to our customer service.

Search

Our offer can be searched based on two basic principles:

 1. Search using a search engine so that at the beginning of typing the desired term in the field of the search engine in the drop-down menu, the results that can be selected or by typing the entire term and selecting the field Search
 2. You can search for books without using a search engine, by searching certain topic areas (left menu) and new and best-selling titles (top menu). In the left menu, it is possible to select the desired area, and clicking on one of the main areas expands the number of options with sub-areas. After selecting the desired area, the items are listed, and it is possible to use an additional search engine that sorts the selected area by year of publication, from oldest to newest and vice versa, and by price and title.
 3. New titles can be searched by clicking on the All new editions field.
Customer complaints

In accordance with Art. 10 of the Consumer Protection Act, the Seller allows all Buyers to send their complaints by mail to the address of the Seller Superknjižara d.o.o. 10 000 Zagreb, Rooseveltov trg 4, ie by e-mail to the Seller's e-mail address superknjizara@superknjizara.hr, and the Seller will notify the Buyer of the received complaint. The Seller will respond to all comments and objections no later than 15 days from the date of receipt of the objection. In order for the Seller to acknowledge receipt of the written complaint in accordance with Article 10, paragraph 5 of the Consumer Protection Act, and then respond to it, the Buyer must provide the correct information for receiving it.

Conversion statement

For users outside Croatia - Payment is always made in Croatian Kuna.

The amount that will be charged to your credit card is obtained by converting the Croatian Kuna into your currency according to the current exchange rate list of the Croatian National Bank. When you are charged, the amount is converted into your currency according to the exchange rate of the home credit card with which you paid.

As a result of currency conversion, there may be a small difference in price from that indicated on our website.