Prikaži više Prikaži manje

165033

DJEČAK DIV i druge bajke

5,57
dostupno
ISBN ISBN: 953-212-103-X
Uvez Uvez: tvrdi
Godina izdanja Godina izdanja: 2002

O knjizi DJEČAK DIV i druge bajke

Ova zbir­ka baj­ko­vi­tih priča naći će i među da­na­šnjom dje­com svoje či­ta­te­lje, jer je dje­čja mašta uvi­jek ot­vo­re­na za do­mi­šlja­to, li­je­po i pra­ved­no. Sa­dr­ži slje­de­će dje­čje priče: Ču­de­sni cv­je­tić-ra­stić, Na­đen­ko i pa­tulj­ci, Mla­do­že­nje i med­vje­di­ca i Dje­čak div. Iz­ni­jan­si­ra­nost li­ko­va i iz­nim­ni opisi pri­ro­de os­ta­ju te­melj­nom kva­li­te­tom au­to­ri­či­na stila.
Ilu­s­tri­rao: Kre­ši­mir Zi­mo­nić

ISBN
953-212-103-X
Uvez
tvrdi
Godina izdanja
2002
Broj stranica
166
Format
21 x 15 cm