Prikaži više Prikaži manje

32156

GLOBALNI HLADNI RAT - VELIKE SILE I TREĆI SVIJET

262,50 kn | 34,84
236,25 kn | 31,36
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 236,25 kn | 31,36 
dostupno
ISBN ISBN: 978-953-212-361-6
Uvez Uvez: tvrdi
Godina izdanja Godina izdanja: 2009

O knjizi GLOBALNI HLADNI RAT - VELIKE SILE I TREĆI SVIJET

Hlad­ni rat je stvo­rio uv­je­te i utro put naj­ve­ćem broju ključ­nih su­ko­ba da­na­šnji­ce, uk­lju­ču­ju­ći i rat pro­tiv te­ro­ri­zma. Knji­ga pro­pi­tu­je po­li­ti­ku dviju ve­le­si­la 20. sto­lje­ća – SAD-a i SSSR-a – prema Tre­ćem svi­je­tu, koja je iza­zi­va­la otpor u ve­li­kom di­je­lu svi­je­ta. Is­tra­žu­je rast i ši­re­nje in­ter­ven­cio­ni­stič­kih ideo­lo­gi­ja, kao i re­vo­lu­cio­nar­nih po­kre­ta koji su im se su­prot­stav­lja­li. We­stad je di­rek­tor Cen­tra za izu­ča­va­nje hlad­nog rata pri pre­sti­žnoj Lon­don­skoj školi eko­no­mi­je i po­li­tič­kih zna­no­sti.

Autor/i
Preveo(la)
Zoran Bošnjak
ISBN
978-953-212-361-6
Uvez
tvrdi
Godina izdanja
2009
Broj stranica
477
Format
24 x 15 cm

Od istog autora

-10%POVIJEST HLADNOG RATA
269,10 kn | 35,72 299,00 kn | 39,68 
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:269,10 kn | 35,72