Prikaži više Prikaži manje

27052

GRADINSKA NASELJA - Gradine Istre u vremenu i prostoru

98,00 kn | 13,01
88,20 kn | 11,71
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 78,40 kn | 10,41 
nije dostupno
ISBN ISBN: 978-953-7534-20-2
Uvez Uvez: meki
Godina izdanja Godina izdanja: 2008

O knjizi GRADINSKA NASELJA - Gradine Istre u vremenu i prostoru

Gradine kao primarna arheološka vrela predstavljaju tip prapovijesnog naselja. Imenica gradina ima dva značenja: u arheološkome smislu, označava prapovijesnu utvrdu, kašteljer (od tal. castelliere), dok drugo značenje potječe od uvećanice (augmentativa) riječi grad kojom se označavaju srednjovjekovni burgovi ili njihove ruševine. U arheologiji se riječ gradina upotrebljava za naselja na uzvisinama od prapovijesti do srednjeg vijeka (Korošec, j. 1962,443). Najpotpuniju definiciju značenja imenice gradina iznio je Borivoje Čović u „Glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu" broj 20, tiskanom u Sarajevu 1965., gdje je odredio sveobuhvatnu definiciju termina gradina u širem i užem smislu. Terminom gradina u širem smislu obuhvaćena su sva nalazišta na dominantnim položajima s utvrđenjem izgrađenim od trajnog materijala, dok su u užem smislu gradine po Čoviću „sva mjesta trajnog boravka manjih ili većih praistorijskih zajednica koja su samim geografskim položajem pružala određeni stupanj bezbjednosti od iznenadnog napada; mogućnost kontrole i sagledanja bliže okoline; uslove za organiziranje obrane" (Čović, B. 1965, 29 - 30). Ova definicija jasno govori samo o vojno-zemljopisnoj karakteristici gradina, dok za život ljudi u takvim naseljima Čović rabi termin „gradinski način života". Kod mnogih autora (Cnirs, A. 1925; Battaglia, R. 1928; Battaglia, R. 1958; Cannarella, D. 1968; Legnani, F. 1968; Radmilli, A. M. 1974; Mirosavljević, V. 1974; Gabrovec, S. 1983; Teržan, B. u Hansel B. - Mihovilić, K. - Teržan, B. 1999; Vitasović, A. 2005) susrećemo i termin „gradinska kultura", koji ne može biti primijenjen u kontekstu definiranja načina života i materijalne kulture na gradinama. Postoje mnoge definicije termina gdje je kultura ukupnost tvorbi ili pojava u materijalnom i duhovnom životu jednog naroda, u odnosu prema različitim fazama razvojnog procesa. Naziv stoga ne odgovara našim prapovijesnim naseljima na uzvisinama jer način života na gradinama ne predstavlja ni teritorijalno, ni kronološki, ni gospodarski, ni tehnološki, a ni stilski homogene materijalne ostatke odrede društvene zajednice...

ISBN
978-953-7534-20-2
Uvez
meki
Godina izdanja
2008
Broj stranica
170
Format
24 x 15 cm

Od istog autora

L ANTICA POLA (tal.)Antikvarijat
50,00 kn | 6,64 

Najprodavanije iz kategorije

-10%O NEDAĆI BITI ROĐEN
89,10 kn | 11,83 99,00 kn | 13,14 
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:89,10 kn | 11,83 
-10%BOG NIJE VELIK - Kako religija zatruje sve što dotakne
117,00 kn | 15,53 130,00 kn | 17,25 
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:104,00 kn | 13,80 
-10%SAPIENS - KRATKA POVIJEST ČOVJEČANSTVA
134,10 kn | 17,80 149,00 kn | 19,78 
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:119,20 kn | 15,82 
-10%HOMO DEUS - Kratka povijest sutrašnjice
134,10 kn | 17,80 149,00 kn | 19,78 
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:119,20 kn | 15,82 
-50%SIMULACIJA I ZBILJA
74,50 kn | 9,89 149,00 kn | 19,78 
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:74,50 kn | 9,89