Prikaži više Prikaži manje

33655

ISTINA MORA IZAĆI VAN...

204,75 kn | 27,17
184,27 kn | 24,46
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 163,80 kn | 21,74 
dostupno
ISBN ISBN: 978-953-212-389-0
Uvez Uvez: tvrdi
Godina izdanja Godina izdanja: 2009

O knjizi ISTINA MORA IZAĆI VAN...

Knji­ga sje­ća­nja Jo­si­pa Bolj­kov­ca, po­li­ti­ča­ra, po­li­caj­ca i prav­ni­ka, važan je pri­log re­kon­s­truk­ci­ji naj­no­vi­je hr­vat­ske po­li­ti­čke po­vi­je­sti i dru­št­ve­ne stvar­no­sti.


U nje­go­vom bur­nom ži­vo­tu zr­ca­le se tri raz­dob­lja: an­ti­fa­ši­zam i su­dje­lo­va­nje u NOB-u, vo­đe­nje Kar­lov­ca u raz­dob­lju so­ci­ja­li­sti­čke iz­grad­nje te uloga i ak­tiv­nost u stva­ra­nju mo­der­ne su­ve­re­ne i neo­vi­sne hr­vat­ske dr­ža­ve 1991. O sva­kom od njih Bolj­ko­vac go­vo­ri ot­vo­re­no i an­ga­ži­ra­no – s te­melj­nom mi­šlju da se o svemu treba iz­re­ći is­ti­nu. S ovom knji­gom do­bi­li smo priču au­ten­tič­nog su­dio­ni­ka broj­nih do­ga­đa­ja, sp­rem­nog da kaže svoju is­ti­nu.


 

Autor/i
ISBN
978-953-212-389-0
Uvez
tvrdi
Godina izdanja
2009
Broj stranica
420
Format
24 x 15 cm

Najprodavanije iz kategorije

-20%KRVAVA ODAJA
103,20 kn | 13,70 129,00 kn | 17,12 
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:103,20 kn | 13,70 
1984.
89,00 kn | 11,81 
-10%ĐAVOLJI ČAS
85,50 kn | 11,35 95,00 kn | 12,61 
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:76,00 kn | 10,09 
-10%KULE U ZRAKU
169,15 kn | 22,45 187,95 kn | 24,95 
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:150,36 kn | 19,96 
-10%TRAVNIČKA HRONIKA
175,50 kn | 23,29 195,00 kn | 25,88 
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:156,00 kn | 20,70