Prikaži više Prikaži manje

13448

NOVI ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

13,27 | 100,00 kn
11,95 | 90,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 10,62  | 80,00 kn
dostupno
Uvez Uvez: meki
Godina izdanja Godina izdanja: 2003

O knjizi NOVI ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

Gotovo deset godina devizno poslovanje u Republici Hrvatskoj bilo je regulirano Zakonom o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata («Narodnenovine»,br. 91 A/93,36/98,32/01.), koji je na temelju nedavne odluke Hrvatskog Sabora zamijenjen suvremenim, temeljenim na smjernicama Europske unije, Zakonom o deviznom poslovanju.
Zakon o deviznom poslovanju nesumnjivo je primjer uspješno završenog projekta izrade kvalitetnog zakonskog akta ostvarenog dobro vođenim sučeljavanjem svih na koje se odredbe tog zakona odnose, uz poštivanje obveza Republike Hrvatske preuzetih po osnovi integracijskog procesa i međunarodnih sporazuma. U odnosu na Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata, Zakonom o deviznom poslovanju je na jednoznačan i transparentan način propisana dopustivost odnosno nedopustivost obavljanja pojedinih poslova sa stranim sredstvima plaćanja odnosno kapitalnih poslova. Donošenje većine provedbenih propisa u nadležnosti je Hrvatske narodne banke, od kojih većina treba biti donijeta u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o deviznom poslovanju.
Zakon o deviznom poslovanju tipičan je primjer zakonodavne infrastrukture zemalja koje prolaze kroz tranzicijski proces na putu ka političkim i gospodarskim udruživanjima. Stoga je njegova specifičnost u prilagođivanju odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali i realnim mogućnostima hrvatske ekonomije primjenom modela postepenog uklanjanja administrativnih ograničenja s ciljem izjednačavanja uvjeta poslovanja u stabilnim ekonomijama.

O knjizi - NOVI ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU - KOMENTAR - (Zoran Jurak)
1. Uvodne napomene
2. Usklađenost Zakona o deviznom poslovanju sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju
2.1. Komentar na članak 59. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
2.2. Komentar na članak 60. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (cl. 60., točka 1.)
2.3. Usklađenost Zakona o deviznom poslovanju sa smjernicama Europske unije
3. Zakon o deviznom poslovanju - struktura i osnovna obilježja
3.1. Predmet Zakona o deviznom poslovanju - članak l
3.2. Definicije pojmova - članci 2. do 14
3.3. Plaćanja i naplata u stranim sredstvima plaćanja u
Republici Hrvatskoj - članak 15
3.4. Odredbe kojima je propisan način otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga rezidenata, devizno kreditiranje i poslovi s izvedenim financijskim instrumentima - članci 16., 17. i 18
3.5. Odredbe kojima su definirani pojmovi svih kapitalnih poslova te određena dopustivost plaćanja i prijenosa po osnovi kapitalnih poslova - članci 19. do 31
3.6. Odredbe kojim je definirano obavljanje platnog prometa s inozemstvom, plaćanja i naplata u gotovini u poslovima rezidenata s nerezidentima u te jednostrani prijenosi imovine-članci 32. do 41
3.7 Odredbe kojima su određeni opseg i sudionici deviznog tržišta, dopustivost trgovanja stranim sredstvima plaćanja u Republici Hrvatskoj, način formiranja tečaja stranih sredstava plaćanja, objavljivanje i primjena srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke te uvjeti za obavljanje poslova ovlaštenih mjenjača - članci 42.- 46
3.8. Odredbe kojima je regulirana mogućnost uvođenja zaštitnih
mjera članci 47. i 48
3.9. Izvješćivanje o poslovima s inozemstvom - članci 49.-S4
3.10. Nadzorna tijela, određivanje nadležnosti Deviznog inspektorata za nadzor nad deviznim poslovanjem u Republici Hrvatskoj - članci 55.-S7
3.11. Odredbe kojima su utvrđeni prekršaji koji proizlaze iz nedopustivog deviznog poslovanja te određene kazne za te prekršaje - članci 60.-76
3.12. Prijelazne i završne odredbe - članci 77.- 80
4. Liberalizacija/ograničenja kapitalnih poslova (kapitalnih transfera)
- odnosno usporedba dosadašnjeg deviznog zakonodavstva i Zakona o deviznom poslovanju
5. Dinamika ukidanja administrativnih ograničenja na tokove kapitala - odredbe Zakona o deviznom poslovanju
6. "Stupanj slobode" plaćanja i prijenosa po vrstama kapitalnih poslova prema odredbama Zakona o deviznom poslovanju
6.1. Izravna ulaganja
6.2. Ulaganja u nekretnine
6.3. Ulaganje u vrijednosne papire na tržištu kapitala i tržištu novca
6.4. Izdavanje inozemnih vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj
6.5. Ulaganje nerezidenata u vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj
6.6. Poslovi s vrijednosnim papirima na tržištu novca
6.7. Poslovi s udjelima u investicijskim fondovima
6.8. Kreditni poslovi s inozemstvom
6.9. Depozitni poslovi rezidenata u inozemstvu
6.10. Depozitni poslovi nerezidenata (kod rezidentih banaka)
6.11. Plaćanja iz naslova životnog i kreditnog osiguranja
6.12. Jednostrani prijenosi imovine - osobni i fizički prijenosi imovine
7. Kratki pregled novosti koje Zakon o deviznom poslovanju donosi u odnosu na Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (daljnja liberalizacija deviznog poslovanja)
7. l. Za domaće pravne osobe (liberalizacija deviznog poslovanja)
.2. Zadržana ograničenja za domaće pravne osobe
7.3. Za domaće fizičke osobe (liberalizacija deviznog poslovanja)
7.4. Zadržana ograničenja za domaće fizičke osobe
8. Temeljne razlike starog i novog deviznog zakonodavstva-kratki pregled
9. Zaključak
II. POSLOVI S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA U OKVIRU NOVOG
ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU (Ivan Biluš)
1. Uvod
2. Definicije najvažnijih pojmova
3. Poslovi s vrijednosnim papirima na tržištu kapitala
3.1. Ulaganja rezidenata u vrijednosne papire u inozemstvu
3.2. Izdavanje, uvrštenje i prodaja stranih vrijednosnih papira u
Republici Hrvatskoj
3.3 Ulaganje nerezidenata u vrijednosne papire u
Republici Hrvatskoj
4. Poslovi s vrijednosnim papirima na tržištu novca
4. l. Izdavanje, uvrštenje i prodaja stranih vrijednosnih papira u
Republici Hrvatskoj
4.2. Ulaganje nerezidenata u vrijednosne papire u
Republici Hrvatskoj
4.3. Ulaganja rezidenata u vrijednosne papire u inozemstvu
5. Poslovi s udjelima u investicijskim fondovima
6. Vremenski horizont zadržavanj a ograničenj a koj a proizlaze iz Zakona o deviznom poslovanju
III. ODLUKE I UPUTE KOJE OSTAJU NA SNAZI A KOJE SE
UKIDAJU, PO NOVOM ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU
(A/r. se. Marcela Kir)
1. Kreditni poslovi s inozemstvom
2. Članci Zakona o trgovini koji se ukidaju
3. Podzakonski propisi na temelju Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata, koji se ukidaju
4. Podzakonski propisi koji ostaju na snazi prema Zakonu - s mogućim objedinjavanjem više srodnih propisa u jedan
5. Zaključak
IV. IZNOŠENJE I UNOŠENJE GOTOVINE U KUNAMA I STRANOJ VALUTI, ČEKOVA KOJI GLASE NA STRANU VALUTU I VRIJEDNOSNIH PAPIRA PREKO DRŽAVNE GRANICE
(Mr. se. Marcela Kir)
1. Uvod
2. Strana gotovina i čekovi - unošenje i iznošenje iz zemlje
3. Gotovina u kunama - unošenje, iznošenje i slanje
4. Materijalizirani vrijednosni papiri i drugi dokumenti
- prijenos, primanje i slanje
5. Zaključak
V. RAČUNI NEREZIDENATA
POLAGANJE I PODIZANJE GOTOVINE (Mr. se. Marcela Kir)
1. Uvod
2. Polaganje i podizanje gotovine bez ograničenja
3. Polaganje i podizanje gotovine uz ograničenja
4. Prijenos prava raspolaganja sredstvima s nerezidentnog računa
5. Zaključak
VL NAPLATA IZVOZA ROBE I USLUGA U GOTOVINI U KUNAMA,
STRANOJ GOTOVINI I ČEKOVIMA (Mr. se. Marcela Kir)
1. Uvod
2. Važeća regulativa
3. Predviđene novine
4. Zaključak
VII. NEKE NOVOSTI U DEVIZNOM POSLOVANJU
(PDV na nenaplaćeni izvoz, cesija bez odobrenja, uvoz po predujmu, registracija kreditnog posla, produljenje nekih provedbenih propisa) (Zvonko Koprivčić)
1. Prestaje obveza plaćanja PDV na nenaplaćeni izvoz
2. Za cesiju, asignaciju, kompenzaciju i preuzimanje duga ne mora se podnositi zahtjev HNB
3. Prestaje obveza uvoza robe i realizacije usluga po plaćenom predujmu
4. Koji podzakonski propisi se dalje primjenjuju
5. I dalje registracija kreditnih poslova s inozemstvom
VIII. PROPISI
• ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU
• ZAKON O TRGOVINI

Nakladnik/ci
TEB
Uvez
meki
Godina izdanja
2003
Broj stranica
141
Format
24 x 15 cm

Od istog autora

-10%VANJSKOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE U 2004. GODINI
11,95  | 90,00 kn13,27  | 100,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:10,62  | 80,00 kn
-10%PRIMJENA PODZAKONSKIH PROPISA IZ PODRUČJA DEVIZNOG POSLOVANJA
23,89  | 180,00 kn26,54  | 200,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:21,24  | 160,00 kn
-10%POSLOVANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
29,86  | 225,00 kn33,18  | 250,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:26,54  | 200,00 kn
-10%AKTUALNOSTI U DEVIZNOM I CARINSKOM POSLOVANJU
34,64  | 261,00 kn38,49  | 290,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:30,79  | 232,00 kn

Najprodavanije iz kategorije

-10%O NEDAĆI BITI ROĐEN
11,83  | 89,10 kn13,14  | 99,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:13,14  | 99,00 kn
-10%BOG NIJE VELIK - Kako religija zatruje sve što dotakne
15,53  | 117,00 kn17,25  | 130,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:13,80  | 104,00 kn
-10%SAPIENS - KRATKA POVIJEST ČOVJEČANSTVA
17,80  | 134,08 kn19,78  | 149,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:15,82  | 119,20 kn
-10%HOMO DEUS - Kratka povijest sutrašnjice
17,80  | 134,08 kn19,78  | 149,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:15,82  | 119,20 kn
-20%SIMULACIJA I ZBILJA
15,82  | 119,16 kn19,78  | 149,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:19,78  | 149,00 kn