Prikaži više Prikaži manje

13448

NOVI ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

100,00 kn
90,00 kn
dostupno
Uvez Uvez: meki
Godina izdanja Godina izdanja: 2003

O knjizi NOVI ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

Gotovo deset godina devizno poslovanje u Republici Hrvatskoj bilo je regulirano Zakonom o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata («Narodnenovine»,br. 91 A/93,36/98,32/01.), koji je na temelju nedavne odluke Hrvatskog Sabora zamijenjen suvremenim, temeljenim na smjernicama Europske unije, Zakonom o deviznom poslovanju.
Zakon o deviznom poslovanju nesumnjivo je primjer uspješno završenog projekta izrade kvalitetnog zakonskog akta ostvarenog dobro vođenim sučeljavanjem svih na koje se odredbe tog zakona odnose, uz poštivanje obveza Republike Hrvatske preuzetih po osnovi integracijskog procesa i međunarodnih sporazuma. U odnosu na Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata, Zakonom o deviznom poslovanju je na jednoznačan i transparentan način propisana dopustivost odnosno nedopustivost obavljanja pojedinih poslova sa stranim sredstvima plaćanja odnosno kapitalnih poslova. Donošenje većine provedbenih propisa u nadležnosti je Hrvatske narodne banke, od kojih većina treba biti donijeta u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o deviznom poslovanju.
Zakon o deviznom poslovanju tipičan je primjer zakonodavne infrastrukture zemalja koje prolaze kroz tranzicijski proces na putu ka političkim i gospodarskim udruživanjima. Stoga je njegova specifičnost u prilagođivanju odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali i realnim mogućnostima hrvatske ekonomije primjenom modela postepenog uklanjanja administrativnih ograničenja s ciljem izjednačavanja uvjeta poslovanja u stabilnim ekonomijama.

O knjizi - NOVI ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU - KOMENTAR - (Zoran Jurak)
1. Uvodne napomene
2. Usklađenost Zakona o deviznom poslovanju sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju
2.1. Komentar na članak 59. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
2.2. Komentar na članak 60. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (cl. 60., točka 1.)
2.3. Usklađenost Zakona o deviznom poslovanju sa smjernicama Europske unije
3. Zakon o deviznom poslovanju - struktura i osnovna obilježja
3.1. Predmet Zakona o deviznom poslovanju - članak l
3.2. Definicije pojmova - članci 2. do 14
3.3. Plaćanja i naplata u stranim sredstvima plaćanja u
Republici Hrvatskoj - članak 15
3.4. Odredbe kojima je propisan način otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga rezidenata, devizno kreditiranje i poslovi s izvedenim financijskim instrumentima - članci 16., 17. i 18
3.5. Odredbe kojima su definirani pojmovi svih kapitalnih poslova te određena dopustivost plaćanja i prijenosa po osnovi kapitalnih poslova - članci 19. do 31
3.6. Odredbe kojim je definirano obavljanje platnog prometa s inozemstvom, plaćanja i naplata u gotovini u poslovima rezidenata s nerezidentima u te jednostrani prijenosi imovine-članci 32. do 41
3.7 Odredbe kojima su određeni opseg i sudionici deviznog tržišta, dopustivost trgovanja stranim sredstvima plaćanja u Republici Hrvatskoj, način formiranja tečaja stranih sredstava plaćanja, objavljivanje i primjena srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke te uvjeti za obavljanje poslova ovlaštenih mjenjača - članci 42.- 46
3.8. Odredbe kojima je regulirana mogućnost uvođenja zaštitnih
mjera članci 47. i 48
3.9. Izvješćivanje o poslovima s inozemstvom - članci 49.-S4
3.10. Nadzorna tijela, određivanje nadležnosti Deviznog inspektorata za nadzor nad deviznim poslovanjem u Republici Hrvatskoj - članci 55.-S7
3.11. Odredbe kojima su utvrđeni prekršaji koji proizlaze iz nedopustivog deviznog poslovanja te određene kazne za te prekršaje - članci 60.-76
3.12. Prijelazne i završne odredbe - članci 77.- 80
4. Liberalizacija/ograničenja kapitalnih poslova (kapitalnih transfera)
- odnosno usporedba dosadašnjeg deviznog zakonodavstva i Zakona o deviznom poslovanju
5. Dinamika ukidanja administrativnih ograničenja na tokove kapitala - odredbe Zakona o deviznom poslovanju
6. "Stupanj slobode" plaćanja i prijenosa po vrstama kapitalnih poslova prema odredbama Zakona o deviznom poslovanju
6.1. Izravna ulaganja
6.2. Ulaganja u nekretnine
6.3. Ulaganje u vrijednosne papire na tržištu kapitala i tržištu novca
6.4. Izdavanje inozemnih vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj
6.5. Ulaganje nerezidenata u vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj
6.6. Poslovi s vrijednosnim papirima na tržištu novca
6.7. Poslovi s udjelima u investicijskim fondovima
6.8. Kreditni poslovi s inozemstvom
6.9. Depozitni poslovi rezidenata u inozemstvu
6.10. Depozitni poslovi nerezidenata (kod rezidentih banaka)
6.11. Plaćanja iz naslova životnog i kreditnog osiguranja
6.12. Jednostrani prijenosi imovine - osobni i fizički prijenosi imovine
7. Kratki pregled novosti koje Zakon o deviznom poslovanju donosi u odnosu na Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (daljnja liberalizacija deviznog poslovanja)
7. l. Za domaće pravne osobe (liberalizacija deviznog poslovanja)
.2. Zadržana ograničenja za domaće pravne osobe
7.3. Za domaće fizičke osobe (liberalizacija deviznog poslovanja)
7.4. Zadržana ograničenja za domaće fizičke osobe
8. Temeljne razlike starog i novog deviznog zakonodavstva-kratki pregled
9. Zaključak
II. POSLOVI S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA U OKVIRU NOVOG
ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU (Ivan Biluš)
1. Uvod
2. Definicije najvažnijih pojmova
3. Poslovi s vrijednosnim papirima na tržištu kapitala
3.1. Ulaganja rezidenata u vrijednosne papire u inozemstvu
3.2. Izdavanje, uvrštenje i prodaja stranih vrijednosnih papira u
Republici Hrvatskoj
3.3 Ulaganje nerezidenata u vrijednosne papire u
Republici Hrvatskoj
4. Poslovi s vrijednosnim papirima na tržištu novca
4. l. Izdavanje, uvrštenje i prodaja stranih vrijednosnih papira u
Republici Hrvatskoj
4.2. Ulaganje nerezidenata u vrijednosne papire u
Republici Hrvatskoj
4.3. Ulaganja rezidenata u vrijednosne papire u inozemstvu
5. Poslovi s udjelima u investicijskim fondovima
6. Vremenski horizont zadržavanj a ograničenj a koj a proizlaze iz Zakona o deviznom poslovanju
III. ODLUKE I UPUTE KOJE OSTAJU NA SNAZI A KOJE SE
UKIDAJU, PO NOVOM ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU
(A/r. se. Marcela Kir)
1. Kreditni poslovi s inozemstvom
2. Članci Zakona o trgovini koji se ukidaju
3. Podzakonski propisi na temelju Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata, koji se ukidaju
4. Podzakonski propisi koji ostaju na snazi prema Zakonu - s mogućim objedinjavanjem više srodnih propisa u jedan
5. Zaključak
IV. IZNOŠENJE I UNOŠENJE GOTOVINE U KUNAMA I STRANOJ VALUTI, ČEKOVA KOJI GLASE NA STRANU VALUTU I VRIJEDNOSNIH PAPIRA PREKO DRŽAVNE GRANICE
(Mr. se. Marcela Kir)
1. Uvod
2. Strana gotovina i čekovi - unošenje i iznošenje iz zemlje
3. Gotovina u kunama - unošenje, iznošenje i slanje
4. Materijalizirani vrijednosni papiri i drugi dokumenti
- prijenos, primanje i slanje
5. Zaključak
V. RAČUNI NEREZIDENATA
POLAGANJE I PODIZANJE GOTOVINE (Mr. se. Marcela Kir)
1. Uvod
2. Polaganje i podizanje gotovine bez ograničenja
3. Polaganje i podizanje gotovine uz ograničenja
4. Prijenos prava raspolaganja sredstvima s nerezidentnog računa
5. Zaključak
VL NAPLATA IZVOZA ROBE I USLUGA U GOTOVINI U KUNAMA,
STRANOJ GOTOVINI I ČEKOVIMA (Mr. se. Marcela Kir)
1. Uvod
2. Važeća regulativa
3. Predviđene novine
4. Zaključak
VII. NEKE NOVOSTI U DEVIZNOM POSLOVANJU
(PDV na nenaplaćeni izvoz, cesija bez odobrenja, uvoz po predujmu, registracija kreditnog posla, produljenje nekih provedbenih propisa) (Zvonko Koprivčić)
1. Prestaje obveza plaćanja PDV na nenaplaćeni izvoz
2. Za cesiju, asignaciju, kompenzaciju i preuzimanje duga ne mora se podnositi zahtjev HNB
3. Prestaje obveza uvoza robe i realizacije usluga po plaćenom predujmu
4. Koji podzakonski propisi se dalje primjenjuju
5. I dalje registracija kreditnih poslova s inozemstvom
VIII. PROPISI
• ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU
• ZAKON O TRGOVINI

Nakladnik/ci
TEB
Uvez
meki
Godina izdanja
2003
Broj stranica
141
Format
24 x 15 cm

Često postavljena pitanja

Načini plaćanja

Kupnju odabranih naslova moguće je obaviti na četiri načina:

 1. Kreditnom karticom – ovaj oblik kupnje podliježe svim zakonom propisanim standardnim procedurama zaštite, pri čemu Superknjižara d.o.o. jamči sigurnost podataka koji se koriste u procesu kupnje. Proces autorizacije podataka odvija se u sklopu T- Com Pay Way sustava zaštićenim SSL sigurnosnim protokolom sa 128-bitnom enkripcijom podataka. Naplata se vrši tek onog trenutka kada je narudžba spremna za isporuku, a kupac se e-mailom obavještava o svakom koraku u procesuiranju.
 2. Pouzećem – ovaj oblik plaćanja znači da se naručeni artikli plaćaju pri preuzimanju pošiljke. Zasad je taj oblik plaćanja moguć samo na području Republike Hrvatske.
 3. Virmanom/uplatom na račun – virmansko plaćanje preporučamo svim pravnim osobama kojima je potreban R1 račun. Odabirom tog načina plaćanja, kupac će nakon što naruči traženi proizvod primiti predračun (faksom ili e-mailom), a Superknjižara će mu nakon registracije uplate poslati pošiljku i R1 račun. Uplata na račun preporuča se privatnim osobama kojima nakon zaprimljene narudžbe stiže e-mail s ponudom za plaćanje (e-banking, uplata u banci, pošti itd.). Taj način plaćanja mogu koristiti i osobe koje naručuju iz inozemstva.
 4. Gotovinom – ovaj oblik plaćanja dostupan je samo u onim slučajevima kada se kao opcija isporuke odabere preuzimanje u jednoj od naših knjižara.
Načini isporuke

Načini isporuke dijele se u dvije osnovne kategorije:

 1. Slanje pošiljke na željenu adresu.
   
  • Isporuka dostavljačkom službom koja pokriva veći dio Hrvatske. Za mali dio hrvatskog teritorija koji nije pokriven uslugom dostavljačke službe (pojedini otoci) koriste se usluge Hrvatske pošte (troškovi za taj tip isporuke su 22 kn za iznose narudžbe do 200 kuna, 25 kn za narudžbe do 500 kuna, a za narudžbe iznad 500 kuna dostava je na području Hrvatske besplatna).
    
 2. Preuzimanje pošiljke u jednoj od naših knjižara, bez troškova dostave (samo za narudžbe s područja Hrvatske). Ovaj oblik isporuke ujedno je i najbrži, zbog toga što je ponuda proizvoda naše internetske knjižare ujedno i fizički dostupna u zagrebačkoj knjižari na Rooseveltovu trgu (Savska). Naručeni artikli mogu se preuzeti (nakon što kupac e-mailom dobije obavijest o isporuci) u sljedećim knjižarama:
   
  • Superknjižara, Rooseveltov trg 4 (preko puta Muzeja Mimara – zgrada Novinarskog doma), 10000 Zagreb (radno vrijeme od 9 do 18 sati radnim danom tel. 01/4875-735, e-mail: superknjizara@superknjizara.hr
  • Znanje Bookshop, Gajeva 1, 10000 Zagreb, tel: 01 5577 953, Radno vrijeme: pon-pet 08:00-21:00; sub 9:00-20:00. bookshop@znanje.hr
  • Znanje Zadar, Sveti Donat, Knezova Šubića Bribirskih 11, 23000 Zadar, tel: 023 254 518, Radno vrijeme: pon-sub 08:00 - 20:00 zadar@znanje.hr
  • Znanje Varaždin – Lumini centar, Ulica grada Lipika 15, Donji Kneginec, 42204 Turčin, tel: 042 555 002, Radno vrijeme: pon-ned 09:00 - 21:00 lumini@znanje.hr
  • Znanje Split – Miroslav Krleža, Kraj Sv. Marije 1, 21000 Split, tel: 021 271 714, Radno vrijeme: pon-sub 08:00 - 20:00 split@znanje.hr
  • Znanje Slavonski Brod, Trg pobjede 28, 35000 Slavonski Brod , tel: 035 295 258, Radno vrijeme: pon-pet 08:00-20:00; sub 08:00-14:00 brod@znanje.hr
  • Znanje Rijeka, Užarska 1, 51000 Rijeka, tel: 051 582 091, Radno vrijeme: pon-sub 08:00 - 20:00 rijeka@znanje.hr
  • Znanje Pula, Giardini br. 4, 52100 Pula, tel: 052 354 650, Radno vrijeme: pon-pet 08:00-20:00; sub 08:00-14:00 pula@znanje.hr

 

Registracija i zaboravljena lozinka

Za kupnju na internetskoj stranici Superknjižare potrebno je izvršiti registraciju odnosno kreirati korisnički račun i unos osnovnih podataka. Registraciju je moguće izvršiti prije procesa naručivanja ili tijekom njega. Nakon odabira polja Registracija otvara se obrazac u kojemu je potrebno ispuniti osnovne podatke. Kupac sam odabire lozinku s pomoću koje se pristupa korisničkom računu. Nakon popunjavanja traženih podataka potrebno je unose potvrditi klikom na polje Završi registraciju. Kreirani korisnički račun ostaje registriran u sustavu, a pristupa mu se kombinacijom e-mail adrese i lozinke.


U slučaju da kupac zaboravi lozinku, dovoljno je poslati e-mail klikom na link Zaboravljena lozinka? Proslijedit ćemo vam novu lozinku za pristup podacima – naknadno je možete promijeniti jer automatski kreirane lozinke nisu lako 'pamtljive'. Ukratko, nakon kreiranja računa, za svaku daljnju kupnju u sustavu Superknjižare potrebna je jedino e-mail adresa i lozinka.

Pretplata na newsletter

Korisnici pri registraciji mogu odabrati opciju primanja newslettera, redovite usluge Superknjižare koja vas informira o novim naslovima u ponudi i posebnim akcijama. Usluga se u svakom trenutku može jednostavno otkazati slanjem e-maila našoj korisničkoj službi

Pretraživanje

Naša ponuda može se pretraživati na temelju dva osnovna principa:

 1. Pretraga korištenjem tražilice koja je strukturirana tako da se na početku upisivanja željenog pojma u samom polju tražilice u padajućem izborniku pojavljuju rezultati koje je moguće odabrati ili upisivanjem cijelog pojma i odabirom polja Pretraži
 2. Knjige možete pretraživati i bez upotrebe tražilice, pretraživanjem pojedinih tematskih područja (lijevi izbornik) te novih i najprodavanijih naslova (gornji izbornik). U lijevom izborniku moguće je odabrati željeno područje, a klikom na jedno od glavnih područja širi se broj mogućnosti s potpodručjima. Nakon odabira željenog područja, artikli se izlistavaju, a moguće je koristiti i dodatnu tražilicu koja odabrano područje razvrstava prema godini izdanja, od najstarijih do najnovijih i obratno, te prema cijeni i naslovu.
 3. Nove naslove moguće je pretraživati klikom na polje Sva nova izdanja.
Prigovori kupaca

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu Prodavatelja Superknjižara d.o.o. 10 000 Zagreb, Rooseveltov trg 4, odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja superknjizara@superknjizara.hr, te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Izjava o konverziji

Za korisnike van Hrvatske - Naplata se uvijek vrši u hrvatskim kunama.  

Iznos koji će teretiti Vašu kreditnu karticu dobija se na način da se hrvatska kuna pretvara u Vašu valutu prema trenutnoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Kada se Vama naplaćuje iznos se pretvara u Vašu valutu prema tečaju kuće kreditne kartice kojom ste platili.

Kao rezultat pretvaranja valuta može doći do male razlike u cijeni od one koja je naznačena na našoj internet stranici.