Prikaži više Prikaži manje

10401

PLATNI PROMET U ZEMLJI ZBIRKA PROPISA / ZAKON O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI S PROVEDBENIM PROPISIMA

10,49 | 79,00 kn
9,44 | 71,10 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 8,39  | 63,20 kn
dostupno
ISBN ISBN: 953-170-104-0
Uvez Uvez: meki
Godina izdanja Godina izdanja: 2002

O knjizi PLATNI PROMET U ZEMLJI ZBIRKA PROPISA / ZAKON O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI S PROVEDBENIM PROPISIMA

UVOD
Edicija PLAVE BROŠURE informatora donosi zbirku propisa kojima je reguliran sustav platnog prometa u zemlji.
Platni promet je sustav koji instrumentima, procedurama, pravilima i među bankovnim sustavom omogućuje cirkulaciju novčanih sredstava u zemlji. Reforma platnog sustava u zemlji provedena je s ciljem povećanja učinkovitosti hrvatskog gospodarstva koje je tržišno orijentirano i rezultirala je ujedinjenjem bankovnog i platnog prometa kao bankovno komercijalne funkcije.
Novi Zakon o platnom prometu u zemlji (Nar. nov. br., 117/01. u daljnjem tekstu Zakon) koji se primjenjuje od 01. travnja 2002. godine donio je promjene u obavljanju platnog prometa. Pojedine odrede ovog Zakona primjenjuju se od 01. veljače 2002. godine. Prema ovom Zakonu, pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost dužne su novčana sredstva voditi na računima banaka, a nositelji poslova platnog prometa su Hrvatska narodna banka i banke.
Hrvatska narodna banka i banke mogu, na temelju ugovora, obavljanje svih ili pojedinih poslova platnog prometa povjeriti servisnoj instituciji - trećoj strani, da ih ova obavlja u njeno ime i za njen račun.
Novost uređena ovim zakonom odnosi se na odredbe o obvezi pokretanja stečajnog postupka nad poslovnim subjektima koji imaju neizmirene obveze neprekidno 60 dana.
S donošenjem ovog Zakona donesen je i Zakon o financijskoj agenciji (Nar. nov. br., 117/01.) u skladu s kojim Zavod za platni promet od 01. siječnja nastavlja raditi kao Agencija.
Zakonski i podzakonski akte koji slijede u ovoj brošuri odnose se na tekstove Zakona p platnom prometu u zemlji s provedbenim propisima i pojmovnim Kazalom, te tekstove Zakona o financijskoj agenciji, Zakona o čeku, Zakona o mjenici i Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice.
Vjerujemo da će Vam tekstovi koji slijede biti od pomoći u sakodnevnom obavljanju poslova platnog prometa.
Uredništvo

O knjizi - PLATNI PROMET U ZEMLJI ZBIRKA PROPISA / ZAKON O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI S PROVEDBENIM PROPISIMA

UVOD
I PLATNI PROMET U ZEMLJI
1. Zakon o platnom prometu u zemlji
2. Uputa za provedbu članka 50. stavka 1. do 4. Zakona
o platnom prometu u zemlji
II OTVARANJE RAČUMA
3. Odluka o uvjetima i načinu otvaranja računa u banci
4. Odluka o vodećem broju banke
5. Odluka o konstrukciji računa u banci
III JEDINSTVENI REGISTAR RAČUNA
6. Odluka o Jedinstvenom registru računa
poslovnih subjekata
Prilog l - Naputak za dostavljanje podataka za Jedinstveni registar računa i za korištenje podataka Jedinstvenog registra računa
7. Odiuka o sadržaju registra računa poslovnih subjekata u banci
8. Odluka o obavljanju platnog prometa u banci nakon provedenog spajanja ili pripajanja banaka
IV NALOZI ZA PLAĆANJE
9. Odluka o nalozima za plaćanje
10. Odluka o izvršenju naloga za plaćanje iz sredstava na računima platiteija koji se vode u različitim bankama
V MEĐUBANKOVNI SUSTAV
11. Odiuka o terminskom planu obračuna preko
rneđubankovnih platnih sustava
Prilog l- Dnevni terminski obračun preko računa HSVP
Dnevni terminski p!an obračuna preko NKS-a
Odluka o Nacionalnom klirinškom sustavu
13. Odluka o Hrvatskom sustavu velikih plaćanja i o namiri na računima banaka u Hrvatskoj narodnoj banci
Prilog l - Operativni postupci HSVP-a
Prilog 2 - Nalog HVSP
VI UPOTREBA GOTOVOG NOVCA
14. Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem
15. Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem
Priiog 1.
Popis gotovinskih centara i pripadajućih poslovnih
jedinica
Priiog 2
Nalog za prijenos sredstava na račun za namiru
Prilog 3
Narudžba gotovog novca
Priiog 4
Specifikacija podignutog novca
Prilog 5
Specifikacija položenoga gotovog novca
16. Zakon o financijskoj agenciji
17. Zakon o čeku
17.1.Odluka o uvjetima pod kojima se domaće istrane valute
valute, čekovi i drugi vrijednosni papiri mogu unositi i iznositi iz Republike Hrvatske poštanskim i drugim pošiljkama
18. Zakon o mjenici
18.1.Pravilnik o obračunskim zavodima, naknadi za
posredovanje i obrascu mjenice
19. Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice
20. Vodeći brojevi depozitnih institucija
21. Pojmovno kazalo uz Zakon o platnom prometu u zemlji

Nakladnik/ci
ISBN
953-170-104-0
Uvez
meki
Godina izdanja
2002
Broj stranica
243
Format
17 x 15 cm

Najprodavanije iz kategorije

-10%O NEDAĆI BITI ROĐEN
11,83  | 89,10 kn13,14  | 99,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:13,14  | 99,00 kn
-10%BOG NIJE VELIK - Kako religija zatruje sve što dotakne
15,53  | 117,00 kn17,25  | 130,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:13,80  | 104,00 kn
-10%SAPIENS - KRATKA POVIJEST ČOVJEČANSTVA
17,80  | 134,08 kn19,78  | 149,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:15,82  | 119,20 kn
-10%HOMO DEUS - Kratka povijest sutrašnjice
17,80  | 134,08 kn19,78  | 149,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:15,82  | 119,20 kn
-20%SIMULACIJA I ZBILJA
15,82  | 119,16 kn19,78  | 149,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:19,78  | 149,00 kn