Prikaži više Prikaži manje

132245

SUPER JE BIT RAZLIČIT!

12,54
dostupno
ISBN ISBN: 953-212-157-9
Uvez Uvez: tvrdi
Godina izdanja Godina izdanja: 2003

O knjizi SUPER JE BIT RAZLIČIT!

Riječ je ak­tual­noj i dru­št­ve­no an­ga­ži­ra­noj sli­kov­ni­ci. Ži­vi­mo u svi­je­tu raz­li­či­to­sti s ko­ji­ma se od­ma­le­na treba upo­zna­va­ti i pri­hva­ća­ti ih. To vri­je­di za sve bitne as­pek­te ljud­skog ži­vo­ta – spol­nost, dob, tje­le­sne oso­bi­ne, in­te­re­se i na­vi­ke, na­cio­nal­ne, rasne i vjer­ske raz­li­ke i dr. “Ra­zli­či­ti smo, ali jed­na­ki, super nam je za­jed­no” moto je ove mo­der­no kon­ci­pi­ra­ne i iz­va­nred­no ilu­s­tri­ra­ne sli­kov­ni­ce.


 

ISBN
953-212-157-9
Uvez
tvrdi
Godina izdanja
2003
Broj stranica
32
Format
28 x 15 cm

Od istog autora

-10%ONA DRUGA VRATA
8,36 9,29 
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:9,29 
-10%antiJUNAKINJE
14,33 15,93 
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:15,93