40100060897

TEORIJA RELATIVNOSTI I FILOZOFIJA - zbornik radova sa simpozija 14. Dani Frane Petrića, Cres, 25.-28. rujna 2005.

80,00 kn
64,00 kn
dostupno
Format
24x17 cm