40100119665

VODE CETINE I NJEZINA PORIJEČJA

150,00 kn
120,00 kn
dostupno

O knjizi VODE CETINE I NJEZINA PORIJEČJA

Knjiga Vode Cetine i njezina poriječja riznica je višegodišnjih rezultata istraživanja Cetine, najdulje srednjodalmatinske rijeke (105 km) i njezina poriječja. U njoj donosim zemljopisne označnice voda slijevnoga područja Cetine, raspravljam o njihovoj kakvoći, protocima, vodostajima, podjeli, biološkomu minimumu i drugim značajkama. U knjizi su opisane hidromorfološke značajke toka Cetine, koje su iznimno povoljne za hidroenergetsko korištenje.Kakvoća voda slijevnoga područja Cetine ocijenjena je brojčano, i to indeksima kakvoće prilagođenima vodama hrvatskoga krškoga područja, koji skupinu varijabli dovode na zajedničku ljestvicu od 0-100 bodova i sažimlju u jedan jedini broj. Tako se promjene kakvoće mogu izraziti na razaznatljivi brojevni način. Opisani su speleološki oblici na otoku Braču, Hvaru i Splitskoj Zagori.U knjizi se upozorava na višestručni pristup u rješavanju poteškoća na kršu, osobito kada se radi o rijeci Cetini, koja služi za vodoopskrbu i za hidroenergetske potrebe. Treba osigurati biološki minimum rijeke, da bi se izbjegle trajne posljedice za kakvoću pitke vode, opstanak svih biocenoza i riba u rijeci.

Uvez
tvrdi
Godina izdanja
2002
Broj stranica
814
Format
25x18