Show more Show less

16906

GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA - za gimnazije i visoka učilišta

16,72
available
ISBN ISBN: 953-0-40014-4
Binding Binding: hard
Year of issue Year of issue: 2007

About the book GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA - za gimnazije i visoka učilišta

Ova gramatika, koja je ponajprije namijenjena uporabi u gimnazijama i visokim učilištima, koncipirana je nešto drukčije nego dosadašnje školske gramatike hrvatskoga jezika, pa je o tome potrebno reći nekoliko riječi i u ovome predgovoru.
Fonološka je problematika ovdje podređena morfologiji, pa se zato govori u prvome redu o funkcionalnim svojstvima glasova, a u drugome su planu njihova fonetska, tj. akusticka i artikulacijska svojstva. Insistirali smo na onim svojstvima fonema po kojima se oni određuju kao fonološke jedinice, a to su razlikovna obilježja.
Ta razlikovna obilježja podijelili smo na odsječna (segmentna) i nadodsječ-na (suprasegmentna), s tim da se nadodsječna razlikovna obilježja promatraju na razini riječi i na razini rečenice. Na razini riječi to su naglasak (akcent) i dužina (kvantiteta), a na razini rečenice rečenični naglasak, rečenična stanka i rečenična melodija.
Posebnu smo pozornost posvetili raspodjeli (distribuciji) fonema i ograničenjima u toj raspodjeli. Posljedice distribucijskih ograničenja, ili tzv. glasovne promjene, tumačimo kao morfonoloŠke, tj. kao promjene koje su izazvane morfološkim razlozima.

Publisher/s
ISBN
953-0-40014-4
Binding
hard
Year of issue
2007
Number of pages
422
Format
24 x 15 cm