Show more Show less

27520

PROMETNO PRAVO (t.u.)

42,47
available
ISBN ISBN: 978-953-0-30373-7
Binding Binding: hard
Year of issue Year of issue: 2008

About the book PROMETNO PRAVO (t.u.)

Donedavno je na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu bilo pet kolegija prometnog prava: Cestovno pravo, Pravo unutarnje plovidbe, Poštansko i telekomunikacijsko pravo, Zračno pravo i Željezničko pravo. To znači da je svaka prometna grana bila podjednako zastupljena na jednome od dotadašnjih pet smjerova. Za svaki od tih kolegija postojao je odgovarajući udžbenik koji su napisali LadislavHorvat odnosno Slobodan Kaštela, što je studentima uvelike olakšalo praćenje nastave i pripremu ispita. Međutim, od akademske godine 2005./2006. na svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, pa tako i na Fakultetu prometnih znanosti, započeo je studij prema Bolonjskom procesu. S tim u vezi izrađen je novi nastavni program prema kojemu su navedeni kolegiji prometnog prava spojeni ujedan, pod nazivom Prometno pravo.Ta je promjena donijela prilične teškoće nastavnicima koji su morali osnovni sadržaj pet kolegija sažeti u samo jedan, ali još više studentima koji su se za pripremu ispita morali koristiti s pet različitih udžbenika, doduše, u reduciranom opsegu.
Sve nas je to navelo da pokušamo u relativno kratkom vremenu s obzirom na za-htjevnost posla, pripremiti novi udžbenik koji bi ispunio nastalu prazninu i koji bi u cijelosti obuhvatio gradivo kolegija Prometno pravo. Pri određivanju opsega udžbenika, pošli smo od činjenice da je prometno pravo na određeni način jedinstveno, ali je i sastavljeno od grana prava koje se podudaraju s pojedinim oblicima prometa. Budući da svaka od njih ima svoje specifičnosti, svaka je i iscrpno pravno uređena. Takvo autonomno pravno uređenje, s obzirom na značajke svake prometne grane i na značenje prometa općenito, nije samo logično nego i optimalno. Zbog toga smo u udžbeniku nastojali pravo svake prometne grane obraditi u podjednakom opsegu. Od tog načela djelomično je odstupljeno u prikazu zračnog prava te poštanskoga i telekomunikacijskog prava, koja su obrađena potpunije od drugih prometnih prava, i to prije svega zato što na Fakultetu prometnih znanosti, osim smjera Promet, postoji i smjer Aeronautika, za obrazovanje pilota i kontrolora letenja te smjer Inteligentni transportni sustavi i logistika, na kojima se studira prema programima različitima od programa Prometa.

D
onedavno je na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu bilo pet kolegija pro metnog prava: Cestovno pravo, Pravo unutarnje plovidbe, Poštansko i telekomu nikacijsko pravo, Zračno pravo i Željezničko pravo. To znači da je svaka prometna gra na bila podjednako zastupljena na jednome od dotadašnjih pet smjerova. Za svaki od tih kolegija postojao je odgovarajući udžbenik koji su napisali Ladislav Horvat od nosno Slobodan Kaštela, što je studentima uvelike olakšalo praćenje nastave i pripre mu ispita. Međutim, od akademske godine 2005./2006. na svim sastavnicama Sveu čilišta u Zagrebu, pa tako i na Fakultetu prometnih znanosti, započeo je studij prema Bolonjskom procesu. S tim u vezi izrađen je novi nastavni program prema kojemu su navedeni kolegiji prometnog prava spojeni ujedan, pod nazivom Prometno pravo. Ta je promjena donijela prilične teškoće nastavnicima koji su morali osnovni sadržaj pet kolegija sažeti u samo jedan, ali još više studentima koji su se za pripremu ispita mo rali koristiti s pet različitih udžbenika, doduše, u reduciranom opsegu.
Sve nas je to navelo da pokušamo u relativno kratkom vremenu s obzirom na za-htjevnost posla, pripremiti novi udžbenik koji bi ispunio nastalu prazninu i koji bi u ci jelosti obuhvatio gradivo kolegija Prometno pravo. Pri određivanju opsega udžbeni ka, pošli smo od činjenice da je prometno pravo na određeni način jedinstveno, ali je i sastavljeno od grana prava koje se podudaraju s pojedinim oblicima prometa. Bu dući da svaka od njih ima svoje specifičnosti, svaka je i iscrpno pravno uređena. Takvo autonomno pravno uređenje, s obzirom na značajke svake prometne grane i na zna čenje prometa općenito, nije samo logično nego i optimalno. Zbog toga smo u udž beniku nastojali pravo svake prometne grane obraditi u podjednakom opsegu. Od tog načela djelomično je odstupljeno u prikazu zračnog prava te poštanskoga i te lekomunikacijskog prava, koja su obrađena potpunije od drugih prometnih prava, i to prije svega zato što na Fakultetu prometnih znanosti, osim smjera Promet, posto ji i smjer Aeronautika, za obrazovanje pilota i kontrolora etenja te smjer Inteligentni transportni sustavi i logistika, na kojima se studira prema programima različitima od programa Prometa.

Publisher/s
ISBN
978-953-0-30373-7
Binding
hard
Year of issue
2008
Number of pages
12
Format
25 x 15 cm

Same author products

-20%ŽELJEZNIČKO PROMETNO PRAVOAntikvarijat
5,31 6,64 
Lowest price in last 30 days:6,64 

Bestsellers from same category

-10%SIMULACIJA I ZBILJA
17,80 19,78 
Lowest price in last 30 days:19,78 
-10%STAKLENI KAVEZ - Kako računala mijenjaju nas
14,34 15,93 
Lowest price in last 30 days:15,93 
-10%SAPIENS - KRATKA POVIJEST ČOVJEČANSTVA
17,80 19,78 
Lowest price in last 30 days:19,78 
-10%HOMO DEUS - Kratka povijest sutrašnjice
17,80 19,78 
Lowest price in last 30 days:19,78