Show more Show less

100513

ZRMANJA UOKVIRENA KRŠEM

13,27
11,94
Lowest price in last 30 days: 10,62 
available
ISBN ISBN: 978-953-331-057-2
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 2014

About the book ZRMANJA UOKVIRENA KRŠEM

U izdanju Centra za istraživanje krša i priobalja i Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru pokrenuta je biblioteka pod naslovom Bibliotheca Croatica Maritima et Carsologica u svrhu objavljivanja različitih izvornih znanstvenih i stručnih djela prirodne i društvene tematike vezane za more, priobalje, krš i krška područja.

Prvo izdanje vezano je za problematiku Pozrmanja, koju slikovito zaokružuje naslov monografije Zrmanja uokvirena kršem. Sadrži pet radova izloženih na istoimenom stručno-znanstvenom okruglom stolu održanom u Kruševu, Grad Obrovac, 28. travnja 2011. godine. Izdanje kojeg su uredili prof. dr. sc. Damir Magaš i doc. dr. sc. Nina Lončar objedinjuje multidisciplinarni znanstveni rad više znanstvenika i stručnjaka, s pregledom trenutnih spoznaja o prirodoslovnim i društvenim vrijednostima ovoga raseljenoga te danas zapuštenoga i napuštenoga područja. Autori su: Mirko Đinđić, Neven Cukrov, Vlado Božić, Marijana Jelić i Roman Ozimec.

Radovima su obuhvaćene različite teme vezane uz prirodne značajke rijeke Zrmanje te vrednovanje i korištenje Zrmanje i okolnog krškog prostora. Obuhvaćeni su uglavnom neki aspekti prirodoslovlja, od onih temeljnih (geomorfologija i geologija, speleologija, biospeleologija) do primijenjenih, povezanih s održivim korištenjem prirodne osnove odnosno učinkovitim razvojem značajnog i zaštićenog krajobraza. Posebnost monografije su i dva uratka D. Franića, izvorno objavljena u Glasniku Hrvatskog naravoslovnog društva, u kojima je taj geograf već 1900. godine istaknuo značaj proučavanja geografske i antropogeografske problematike te potrebu za inventarizacijom spoznaja dobivenih terenskim istraživanjima. Zaključci radova objavljenih u ovom izdanju ukazuju na nužnost i važnost daljnjih znanstvenih istraživanja, kako temeljnih, tako i primijenjenih.

Publisher/s
ISBN
978-953-331-057-2
Binding
soft
Year of issue
2014
Number of pages
79
Format
30 x 15 cm