Prikaži više Prikaži manje

165045

LINEARNA ALGEBRA

34,84 | 262,50 kn
31,36 | 236,28 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 27,87  | 210,00 kn
dostupno
ISBN ISBN: 953-212-182-x
Uvez Uvez: meki
Godina izdanja Godina izdanja: 2004

O knjizi LINEARNA ALGEBRA

Li­near­na al­ge­bra jedna je od tra­di­cio­nal­nih ma­te­ma­tič­kih di­sci­pli­na, a iz­vo­ri­šte joj je u na­la­že­nju rje­še­nja li­near­nih jed­nadž­bi. Pro­blem rje­ša­va­nja su­sta­va tak­vih jed­nadž­bi iz­nim­no je važan zbog sve­ko­li­kih pri­mje­na u os­ta­lim gra­na­ma ma­te­ma­ti­ke, pa i u dru­gim zna­no­sti­ma, danas po­seb­no u nu­me­rič­koj ma­te­ma­ti­ci i ra­ču­nar­stvu.

Ovaj je udž­be­nik na­pi­san na te­me­lju du­go­go­di­šnjeg is­ku­stva ste­če­nog pre­da­va­njem ko­le­gi­ja “Li­near­na al­ge­bra” stu­den­ti­ma prve go­di­ne na Ma­te­ma­tič­kom od­je­lu PMF-a u Za­gre­bu. Po­sljed­nje, osmo iz­da­nje ob­jav­lje­no je 1999. u tri sve­ska.

ISBN
953-212-182-x
Uvez
meki
Godina izdanja
2004
Broj stranica
700
Format
24 x 15 cm

Najprodavanije iz kategorije

-50%EVOLUCIJA - Priča o životu na Zemlji
3,25  | 24,50 kn6,50  | 49,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:5,85  | 44,10 kn
-30%STVORENJE - poziv za spas života na Zemlji
9,20  | 69,30 kn13,14  | 99,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:11,83  | 89,13 kn
-10%LEKSIKON RUĐERA BOŠKOVIĆA
11,94  | 89,98 kn13,27  | 100,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:10,62  | 80,00 kn
-10%EVOLUCIJA - Klasici i suvremene spoznaje
28,66  | 215,97 kn31,85  | 240,00 kn
Najniža cijena u zadnjih 30 dana:31,85  | 240,00 kn