Show more Show less

15553

NORMATIVNOST I VIŠEFUNKCIONALNOST U HRVATSKOME STANDARDNOM JEZIKU

19,91
available
ISBN ISBN: 953-169-101-0
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 2005

About the book NORMATIVNOST I VIŠEFUNKCIONALNOST U HRVATSKOME STANDARDNOM JEZIKU

Priručnik zadire u otvorene probleme hrvatske standardnojezične norme i razumijevanje višefunkcionalnosti hrvatskoga standardnog jezika.

U prvom se dijelu knjige autorice bave normom na svim jezičnim razinama: pravopisnoj, fonološkoj, morfološkoj, tvorbenoj, sintaktičkoj i leksičkoj. U drugom je dijelu riječ o funkcionalnim stilovima hrvatskoga standardnog jezika i podijeljen je na pet poglavlja: književnoumjetnički, razgovorni, publicistički, administrativni i znanstveni. Posebna je pozornost na administrativnom funkcionalnom stilu. To je stil ureda, diplomacije, državne uprave, politike itd., njime se pišu službeni dopisi, zakoni, pravilnici, molbe, životopisi i si. Autorice praktičnim i konkretnim primjerima ukazuju na najčešće pogreške.

Knjigu odlikuje preglednost iznesenih problema te bogata oprimjerenost iz starije i suvremene književnosti, televizije, intemeta, publicistike te primjeri iz Hrvatskog nacionalnog korpusa. Autorice citiraju svu relevantnu standardološku i normativnu literaturu, uspoređujući rješenja u različitim priručnicima, upozoravajući na nerješena pitanja i proturječne odgovore te uvode vlastite prijedloge i rješenja.

Knjiga je korisno znanstveno djelo i namijenjena je kroatistima i lingvistima te širokom krugu korisnika.


Prvotna je ideja bila da knjiga bude isključivo namijenjena studentima. Međutim, tijekom rada na knjizi uočile smo niz jezičnih problema, proturječnih rješenja u postojećoj literaturi, neriješenih problema, pitanja u kojima je jezična norma nedosljedna. Na ta pitanja upozoravamo, katkad dajemo vlastite odgovore ili problematiziramo postojeća rješenja. Stoga je knjiga prerasla svoju prvotnu namjenu te smatramo da će osim studentima biti primjerena i kroatistima i lingvistima. Ipak, kako bi bila upotrebljiva i u nastavi, knjiga ne pretpostavlja nikakvo specijalističko predznanje, u njoj se najkraće ponavljaju i neka nesporna i osnovna pitanja (npr. naglasna pravila, glasovne promjene). To se posebno odnosi na pitanja u kojima se najčešće griješi ili u kojima postoji razlika među funkcionalnim stilovima. Knjiga se u prvome redu temelji na praksi, nastavničkoj i lektorskoj, te na brojnim primjerima iz novina, udžbenika, s televizije, s Interneta, iz hrvatske književnosti, iz Hrvatskoga nacionalnog korpusa itd. U knjigu je ugrađeno i autorsko iskustvo u jezičnome savjetništvu. U njoj smo također pokušale dati odgovore na najčešća jezična pitanja koja su nam nastavnici hrvatskog jezika postavljali na svojim aktivima te koja su nam postavljali studenti. Zbog praktičnih se razloga neka pitanja preklapaju (npr. isti se problem spominje i u poglavlju o pravopisu i u poglavlju o vrstama riječi). Posebnu smo pozornost posvetile problemima povezanim s imenima te administrativnomu funkcionalnom stilu.

ISBN
953-169-101-0
Binding
soft
Year of issue
2005
Number of pages
365
Format
24 x 15 cm